Nyheter

Grävfonden utlyser fyra nya stipendier

20 May 2022
Tillbaka

Nu kan du söka stipendium för att delta på SSE Rigas Summer School on Investigative Reporting.

Idag den 20 maj utlyser Grävfonden fyra utbildningsstipendier á 6.000 kronor var för deltagande i SSE Rigas Summer School on Investigative Reporting. Stipendiet kan täcka deltagaravgift, resa och logi.

Konferensen pågår under tre dagar i augusti, och kommer detta år bland annat innehålla föreläsningar om att gräva i krig, faktakolla propaganda, avslöja korruption, skydda sig från övervakning och om datajournalistik.

Två av stipendierna har möjliggjorts tack vare en donation från journalisten Joachim Dyfvermark.

Krav: För att kunna söka Grävfondens stipendier krävs betald medlemsavgift i FGJ de senaste två åren och att du motiverar ditt behov av vidareutbildning.

I din ansökan ska du bifoga en kostnadsberäkning: alltså vad resa, logi och deltagavgift beräknas kosta. En kort rapport ska lämnas in efteråt enligt den mall som översänds i samband med tilldelning av stipendiet. Stipendiet kan endast användas för deltagande i SSE Rigas Summer School on Investigative Reporting.

Sök här – fyll i ansökningsformuläret!

Det går att söka stipendiet under perioden 20 maj – 1 juni. 

Vid frågor, kontakta:
Grävfondens ordförande Kerstin Brunnberg (epost), tel 070-598 50 17
Erik Palm (epost), tel 073-949 67 20
Cecilia Zadig (epost), tel 070-884 82 11