Nyheter

Fristad i Sverige för oberoende ryska journalister

17 June 2022
Tillbaka

Föreningen Grävande journalister kommer att erbjuda en tvåårig redaktionell fristad i Göteborg för tre oberoende ryska journalister som inte längre kan arbeta i Ryssland. Satsningen kan förverkligas med hjälp av stöd och finansiering från en rad aktörer i Sverige. – Vi är mycket glada att vi på det här sättet kan bidra till att stödja våra ryska kollegor och den fria, oberoende journalistiken i Ryssland, säger Ulla Sätereie, ordförande för Föreningen Grävande journalister.

Ulla Sätereie 01a Fotograf: Anna von Brömssen

Ulla Sätereie. Foto: Anna von Brömssen


Alla oberoende medier har tvingats stänga eller evakuera från Ryssland efter Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari i år. En lång rad oberoende och fria medier har fortsatt arbeta i olika länder i Europa för att fortsatt nå den ryska publiken. Flera av dem når också en stor publik trots att de ryska myndigheterna blockerar och försvårar för alla fria medier.

För att säkerställa att en grupp journalister ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete med att leverera fri journalistik till en rysk publik har en lång rad aktörer som besitter publicistisk trovärdighet gått samman i ett projekt som innebär att ryska journalister får en fristad i Sverige.

I Västsverige finns nödvändig kompetens och struktur för att genomföra projektet på ett säkert och trovärdigt sätt.

Föreningen Grävande journalister är huvudansvarig och kommer att driva projektet med stöd av en rad medfinansiärer och samarbetspartners.

Göteborgs-Posten/Stampen med sin tunga journalistiska kompetens kommer att ställa upp  med publicistiskt stöd när de ryska journalisterna ska etablera sig i Sverige.

– De ryska journalisterna kommer att arbeta helt självständigt men Göteborgs-Posten vill självklart ställa upp och hjälpa till så de här oberoende ryska journalisterna kan fortsätta sitt oerhört viktiga arbete, understryker Christofer Ahlqvist, chefredaktör på Göteborgs-Posten.

Svenska Institutet, Västra Götalandsregionen och Sätila Foundation är medfinansiärer i projektet. Projektet har inspirerats av VGR:s fristadsengagemang.

– Som fristadsregion är det självklart att vi ska göra vårt yttersta för att värna yttrandefriheten. Vi sätter stort värde på att så många aktörer nu går samman för att stötta de röster som nu hotas, säger Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Kontaktpersoner för projektet:

Ulla Sätereie, ordförande för Föreningen Grävande journalister.

Tel: 0707952066

Mejl: ordforande@fgj.se

Ulf Johansson, projektledare.

Tel: 0703881055

Mejl: Uj.media.ab6637@outlook.com