Guldspaden Nominerad 2016

Strumpaffären

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2016 i kategorin Etermedia lokal Se bidrag: Bidrag (.zip, 61 MB) Kategori Etermedia lokal Deltagare Mikael Grill Pettersson Olof Andersson Förutom ovanstående deltog följande personer En rad arbetsledare, fotografer, grafiker mm. Publiceringsdatum 2016-08-29 Var publicerades jobbet? SVT Nyheter Stockholm

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Stockholms läns landstings avtal skulle sänka kostnaderna för hjälpmedel rejält. På fem år skulle kostnaden bli en halv miljard. Men redan efter ett år var man uppe i nästan hela summan. Bolaget Onemed hade gjort förändringar som man enligt landstinget inte haft rätt till, flyttat och ändrat fördelningen av produkter, däribland de specialstrumpor för 6 000 kronor som kom att bli symbolen för skandalen. Samma dag som avslöjandet kom offentliggjordes ett avslutsavtal där avtalstiden kortas men Onemed samtidigt garanteras inkomster på 450 miljoner om året i två år till, så landstinget kan få en slutnota som på tre år blir nästan tre gånger högre än vad man trott att man skulle få för fem år.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Kostnadsexplosionen och konflikten kring avtalet var helt okända när vi påbörjade granskningen. Genom att utnyttja offentlighetsprincipen och egna källor har vi kunnat blottlägga ett miljardfiasko som annars inte kommit till medborgarnas kännedom.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Micke fick ett tips förmedlat av en kollega och slogs bland annat av prisskillnaderna mellan första- och andrahandspriserna i upplägget. Han gjorde en första research under semestern och när en pressekreterare svarade att "Det här kommer ingen att prata med dig om" kände han att detta kunde vara något och lämnade vidare till Olof som kompletterade researchen och påbörjade inspelningar.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Omfattande arbete för att få ut allmänna handlingar. Mycket kunde tas fram via öppna kanaler men avgörande handlingar är sekretessbelagda (bl a prislistan) varför vi också fick söka och ta del av dokument via andra vägar. I övrigt bl a en stor mängd e-post, bland annat korrespondens mellan landstinget, bolaget och advokatbyråer. Generellt har dessa dokument varit avgörande för förståelsen av hur djupa problemen var, och också kunnat användas för att driva de öppna intervjuerna längre. Vi har också tagit hjälp med att analysera handlingarna, av experter både framför och utanför kameran.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

1) Allmänna handlingar. (Både offentliga och sekretessbelagda, avtalsdokument, bakgrundsmaterial, mejl mm.) 2) Landstingsföreträdare. 3) Olika typer av experter. 4) Skyddade källor. 5) Politiker och andra som reagerat.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Initialt förklarade pressavdelningen att ingen skulle prata med oss om ärendet eftersom det pågick en "dialog" med bolaget. Vi lät förstå att vi i så fall skulle göra det pålagda locket till en del av historien, varvid dörrarna öppnades lite grann. Initialt gav inte de öppna intervjuerna mycket; Olof bollades från en person till en annan till en tredje som inte ville ge några utförliga kommentarer. Centralt placerade personer på landstinget, liksom Onemed och dåvarande ansvariga poitikern Filippa Reinfeldt har fortfarande inte ställt upp på några intervjuer om strumpaffären.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Första dagarnas inslag (de bifogade).

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Totalt ett par månader, inkluderat uppföljningar.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Mycket omfattande. Extremt många rewrites och uppföljningar i andra medier, både på nyhetsplats, ledar/debattmaterial och - humorinslag. Starkt genomslag i sociala medier. Micke, som gjorde den första researchen under sin sommarledighet, har både för SVT Nyheter Stockholm och riksnyheterna fortsatt granskningen och gjort flera nya avslöjanden, bland annat att landstinget lovat tala väl om bolaget. I dag är slutavtalet överklagat till förvaltningsrätten, landstinget har bestämt sig för att inte göra någon ny upphandling utan återta verksamheten i egen regi, förvaltningen har låtit göra en "händelseanalys" och det kommer också att bli en extern granskning av hela historien. Här finns alla webbpubliceringar kring skandalen samlade (både lokala och riks): http://www.svt.se/nyheter/amne/Strumpskandalen

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.