Guldspaden Vinnare 2018

Skandiamannen och Olof Palme

"För att under tolv år ha grävt i försummat utredningsmaterial, intervjuat bortglömda vittnen och med nya uppgifter gjort Skandiamannen till ett viktigt spår för Palmemordsutredarna."

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2018 i kategorin Magasin Se bidrag: Bidrag (.zip, 85 MB) Kategori Magasin Deltagare Thomas Pettersson Förutom ovanstående deltog följande personer Mattias Göransson deltog aktivt, men kommer att nomineras i kategorin Gyllene dynamon. Publiceringsdatum 2018-05-23 Var publicerades jobbet? Filter

JURYNS MOTIVERING

"För att under tolv år ha grävt i försummat utredningsmaterial, intervjuat bortglömda vittnen och med nya uppgifter gjort Skandiamannen till ett viktigt spår för Palmemordsutredarna."

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Skandiamannen är med stor sannolikhet Olof Palmes mördare. Polisutredningen som ledde till att han avfördes från förundersökning var summarisk och felaktig. Skandiamannen hade tillgång till relevanta vapen och var vapentränad. Skandiamannen hade politiska och personliga motiv att mörda statsministern. Skandiamannens signalement var i det generella och även specifika detaljer identiska med vittnesmålen från brottsplatsen Skandiamannens eget vittnesmål var uppbyggt i flera led kring en förväxlingsstrategi " jag förväxlades med mördaren". Först nu avslöjas hur han gick tillväga.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Grävet och reportaget avslöjar hitills inte kända fakta om Skandiamannen, fakta som inte var kända för ens för Palmeutredarna och åklagaren.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Idén uppstod i samband med ett avslöjande reportage om Olof Palmes kontakter med CIA under 1950-talet. En artikel i ämnet publicerades i januari 2008 i Dagens Nyheter och väckte stor uppmärksamhet. Frågan uppstod om Palmes tidiga kontakter med amerikanerna kunde ha något med mordet att göra.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Inläsning av material, alla offentliga utredningar som rörde mordet. Även utredningar som svensk underrättelse- och säkerhetstjänst. Genomgång av dagstidningar. Relevanta böcker i ämnet av grävande journalister och hobbyskribenter. Intervjuer med utredare, spaningsledare, brottsplatsvittnen och andra aktörer runt brottsplatsen. Inläsning av allt relevant förundersökningsmaterial gällande Palmemordet, samt allt utredningsmaterial som rörde Skandiamannen. Det viktigaste: Intervjuer med familj, närstående, vänner och grannar till Skandiamannen. Liksom intervjuer med närstående till den vapensamlare som spelat en avgörande roll för grävet och reportaget

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Genom en hemlig källa gavs tillgång till tidigare okänt material som rörde Palmeutredarnas sätt att oskadliggöra och avföra Skandiamannen från utredningen. Genom en hemlig källa gavs även möjlighet att följa spaningsledare Holmérs sätt att resonera kring Skandiamannen. Detta avslöjade hans brister som spaningsledare och mordutredare.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Ett avgörande problem har varit att huvudpersonen är död sedan 2000. Liksom även hans vapensamlande vän och politiska följeslagare sedan 2017. Problemet löstes genom att via återkommande samtal och möten med familj och närstående skapa en förtroendefull relation och på det sättet nå information. Det gällde även i relation till Skandiamannens vänner och grannar - genom återkommande kontakter kunde avgörande information erhållas, exempelvis om vapensamlaren och de bådas nära vänskap.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Omöjligt att uppskatta. Tidsrymden är 12 år, arbetet påbörjades redan 2006.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

1. Skandiamannen är sedan hösten 2017 under utredning av åklagare och polis. Den felaktigt avbrutna förundersökningen har återupptagits och Skandiamannen är utredarnas huvudspår. 2. Granskningskommissionens IB Ahlenius sade sig "skämmas" för att kommissionen missat Skandiamannen. 2. Leif GW Persson: Palmeutredarna blev väldigt glada över det som grävts fram. Det skulle deras kollegor gjort långt tidigare. 3.Alla tv- och radio aktörer gjorde något på nyheten om Skandiamannen: SVT Aktuellt, Nyhetsmorgon, TV 4, P4 Extra, Ekot, Nordegren& Epstein, P1 Studio Ett och TT. Och AB och Expressen förstås Ett citat från Fredrik Sjöshult, Expressen: Det som kommit fram är sensationellt. Idag skulle Skandiamannen ha blivit utredningshäktad omedelbart. 4. Utländska media: New York Times och Der Spiegel gjorde egna större artiklar på Skandiamannen, BBC rewritade storyn. 5. Mårten Palme, brottsplatsvittne: Det är första gången något substantiellt har framkommit om mordet. Omständigheterna runt Skandiamannen är bestickande.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej