Guldspaden Nominerad 2018

Köer kaos och konsulter på Karolinska

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2018 i kategorin Storstadstidning Se bidrag: Bidrag (.zip, 28 MB) Bidrag (.zip, 20 MB) Hämta alla filer Kategori Storstadstidning Deltagare Lisa Röstlund Anna Gustafsson Publiceringsdatum 2018-01-12 Var publicerades jobbet? Dagens Nyheter

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

"En pengarullning utan dess like" medan köande patienter avlider. Karolinskas användning av konsulter, där riktiga fakturaunderlag för 209 miljoner saknas bara från bolaget Boston Consulting Group, beskrivs som ojämförligt av experter. Samtidigt har jäviga chefer och konsulter infört en kontroversiell oprövad vårdmodell på sjukhuset – och sjukhusledningen mörkat cancerköer där patienter avlidit.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Genom att sätta ljus på en symbiotisk samverkan mellan konsulter, bolag och sjukhusledning på Sveriges största universitetssjukhus har Dagens Nyheter avslöjat en rad jäv ända upp till den högst ansvariga landstingspolitikern, oegentligheter, mörkade cancerköer där väntande patienter avlidit och parallellt en okontrollerad "pengarullning utan dess like". Som en följd har en lång rad utredningar tillsatts, förundersökningar inletts, rutiner ändrats, en direktör, en styrelse och en upphandlingschef avgått och Moderaternas tillbakagång i landstingsvalet tros ha kommit av en "NKS-effekt".

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Granskningen av Karolinska ur olika perspektiv har pågått sedan flera år tillbaka, både av DN men även av andra såsom SvD, SR och Vårdfokus. Parallellt med att vi fortsatte granska situationen i vården, med upprepade tekniska haverier och vårdköer där patienter avlidit, riktade vi in oss på den omdiskuterade vårdmodell som Boston Consulting Group sålt in till Karolinska, som satte dem själva i centrum för en enorm omorganisation. I navet som snurrade fanns ex-konsulten som blivit direktör på sjukhuset, hans forna chef på bolaget, ett kontrakt som enligt en expert öppnade upp "en vidare dörr än någonsin" för bolaget att själva bedöma konsultbehov på sjukhuset – och en kontroversiell vårdmodell marknadsförd av konsultbolaget, som införs på bred front nationellt.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

En djupdykning i tusentals sidor dokument och intervjuer med över hundra öppna och anonyma källor.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Vi har fått guidning av en stor mängd personkällor med insyn i verksamheten, men också av våra egna frågor. Huvudmaterialet vi arbetat med har varit kilovis med offentliga handlingar: fakturor, rapporter, ramavtal, förfrågningar om förnyade konkurrensutsättningar, anbud, beslut om avropsavtal och undermåliga digitala underlag i form av excelark och power-points.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

De största problemen har handlat om motvilja till att kommunicera, från sjukhusledningens och konsultbolagets sida, samt de långa handläggningstiderna från framför allt ekonomiavdelningen på sjukhuset, som i skrivande stund fortfarande inte lämnat ut allt det vi begärt.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Tidigare BCG-konsulten lät BCG vinna mångmiljonupphandling https://www.dn.se/sthlm/tidigare-bcg-konsult-lat-bcg-vinna-upphandling-vard-118-miljoner/ Sjukhusledningen förnekade cancerkö - väntande patienter avled https://www.dn.se/sthlm/sjukhusledningen-fornekade-cancerkoer-vantande-patienter-avled/ Karolinska-ordförande sitter i bolag som gör affärer med Karolinska https://www.dn.se/sthlm/karolinskas-ordforande-sitter-i-bolag-som-gor-affarer-med-karolinska/

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Vi har sedan lång tid granskat vården och dess ekonomi i Stockholm och på Karolinska, och även användandet av konsulter, BCG i synnerhet, samt styrmodellen värdebaserad vård som bolaget marknadsför. Mellan september 2017 och juni 2018 har vi i stort sett ägnat heltid åt att granska Karolinska.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Produktionsdirektören, upphandlingschefen och styrelsen för Karolinska har fått lämna sina uppdrag. En lång rad utredningar och även en förundersökning om grovt vållande till annans död har tillsatts för att att utreda hantering av konsultfakturor, jäv, misstänkt korruption och mörkade cancerköer. Granskningen har refererats till i en mängd svenska riksmedier och fackpress och fått stor spridning på sociala medier.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Ja, granskningen har PO-anmälts av produktionsdirektören som avgått, samt av statliga utredaren Måns Rosén, om att hans utredning om centralisering av vården utan officiell redovisning biståtts av Boston Consulting Group. PO har hittills friat DN angående produktionsdirektören. Gällande den statliga utredaren har besked ännu ej kommit.