Guldspaden Nominerad 2017

Inkasso

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2017 i kategorin Magasin Se bidrag: Bidrag (.zip, 2 MB) Kategori Magasin Deltagare Johan Frisk Publiceringsdatum 2017-07-25, 2017-10-24 och 2017-10-30 Var publicerades jobbet? Faktum

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Faktum har i tre artiklar granskat inkassobranschen. I den första avslöjade vi att en stor del av de skulder som ingår i inkassobolagens så kallade fordringsstockar är olagliga. Det handlar om de skulder där en del utgörs av moms och där inkassobolagen tar med momsen i det belopp som de sedan tar ut ränta för, något de inte har rätt att göra. Hur mycket pengar det handlar om är oklart och även om det är olagligt kommer bolagen troligen att kunna fortsätta eftersom de som kan klaga, de skuldsatta, sällan har resurser eller ork att driva en process. De två andra artiklarna kretsade kring samma person, en 24-årig student i Skåne som har utnyttjade den summariska processen för att fastställa skulder för tiotals miljoner utan att ha något underlag för skulderna. Detta gjorde han genom att skapa 14 skalbolag med företrädare som antingen inte existerade eller var så kallade nominees, personer som i princip säljer sin namnteckning och kan stå som företrädare för hundratals företag. Företagen skickade in ansökningar om betalningsföreläggande till hundratals redan skuldsatta personer. Även om skulderna var falska blev de fastställda eftersom de skuldsatta inte protesterade. Att Kronofogden hade polisanmält företagen (en anmälan som sedan lades ner) hade rapporterats i media. Faktum berättade hur bluffen hade genomförts och vem som stod bakom. Vi kunde också, i den tredje artikeln, berätta att Kronofogden har betalat ut drygt 786 000 kronor till ett annat av den här mannens företag, fast till ett konto som inte tillhör bolaget och trots att bolaget saknar inkassotillstånd.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Gräven avslöjar ett systematiskt utnyttjande av redan skuldsatta personer. Falska skulder drivs in och betalas ut till företag som varken har rätt att driva in dem där offren – de skuldsatta – har begränsade möjligheter att stå upp för sig själva. Svensk myndighet, Kronofogden, tvingas enligt lag att betala ut pengar, trots att de vet att skulderna är falska.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Att vi började titta på inkassobranschen berodde på att en försäljare kom till Johan Frisk med ett inkassokrav och undrade vad det var för bolag. Då väcktes tanken att på något sätt granska inkassobranschen.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Huvudsakligen sedvanliga researchmetoder med intervjuer och insamling av olika slags handlingar och dokument. För att få överblick över alla bolag och personer skissade vi upp dem på baksidan på en stor reklamskylt.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Intervjuer med skuldsatta som har drabbats. Intervjuer med öppna och anonyma källor på olika myndigheter, framför allt Kronofogden. Domar och andra juridiska handlingar. Utdrag ur kronofogdens databaser. Utredningar, rapporter. Handlingar från Bolagsverket och dess motsvarighet i andra länder, framför allt Storbritannien.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Ett problem var att kontrollera de personer som stod som företrädare för de bolag som hade ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden. De flesta namn var utländska och svåra att spåra upp, då många troligen inte existerar över huvud taget. Vi ägnade en del tid åt att spåra den man, en brittisk medborgare boende i Sydafrika, vars passkopia gjorde att Kronofogden beslultade att det fanns en verklig person. Mannen företräder hundratals företag över hela världen och spårning av honom pågår fortfarande. Ett annat problem var att flera av bolagen har sin hemvist i skatteparadis med hög sekretess.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Del två: Inkasso2__Faktum#182.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Vi började arbeta med den första artikeln på senvåren, sedan tog vi en paus för andra jobb och återvände till inkassogranskningen i september och fortsatte till slutet av oktober.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Kronofogden har stoppat utbetalningarna till bolaget PL Finans och utreder (när det här skrivs) hur de ska hantera det faktum att kontonumret där de har satt in pengarna inte tillhör bolaget. Datainspektionen har ånyo börjat utreda frågan om PL Finans ska polisanmälas. Ekonomiekot citerade Faktum och reportern Johan Frisk har blivit kontaktad av flera skuldsatta och bekanta till skuldsatta som blivit utnyttjade.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej