Guldspaden Nominerad 2020

Vissa bjuds på flott julbord - andra får inte kaffe

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2020 i kategorin Studentspaden Se bidrag: Bidrag (.pdf, 0.73 MB) Kategori Studentspaden Deltagare Sandra Gabrielsson Clara Tjärnberg Förutom ovanstående deltog följande personer Handledare från Universitets sida: Arne Müller Redaktör vid Västerbottens-Kuriren: Stefan Åberg Publiceringsdatum 2020-12-21 Var publicerades jobbet? Artiklarna publicerades i Västerbottens-Kuriren både i tryck och digitalt.

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Vissa bjuds på flott julbord - andra får inte kaffe Beroende på var du är anställd inom Umeå kommun kan du få gratis kaffe och frukt varje dag, ett lyxigt julbord på restaurang och 5 000 kronor att lägga på friskvård. Eller så kan du få betala för ditt kaffe varje månad, behöva äta ditt julbord på en 30 minuter lång rast och behöva ta pengar ur din egen ficka för att nyttja ditt friskvårdsbidrag. Det finns stora skillnader i förmåner, trots samma arbetsgivare. Detta gräv har alltså avslöjat stora skillnader mellan Umeå kommuns anställdas förmåner, där vissa får mycket - och vissa ingenting. Grävet har även avslöjat att det inom kommunen inte finns några riktlinjer eller bestämmelser, de har mycket dålig koll på just detta.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

I vår granskning lyfter vi fram att det finns en orättvisa för de anställda inom Umeå kommun. Att något som gratis kaffe på arbetsplatsen kan många tycka är en självklarhet men så är inte fallet för de anställda inom Umeå kommun. Det vi kunde se med vår granskning är att verksamheter inom utbildning, vård och omsorg samt äldreomsorgen är det yrkesgrupper där det stora skillnaderna fanns. Även att det kunde vara skillnader inom samma yrkesgrupp. Dessa verksamheter är ofta lågavlönade och att det är de som måste betala från egen ficka för att ha samma förmåner som de anställda som sitter till exempel i Umeå Stadshus, tycker vi är ett viktigt ämne att belysa allmänheten om. Att kommunfullmäktige får gratis fika och kaffe/te vid varje sammanträde men att till exempel att skolpersonal endast får fika 1-2 gånger per år vid olika möten är även en stor skillnad som måste lyftas fram. I vår granskning kunde vi se att detta var ett ämne som debatterats som i fullmäktige och att det fanns delade åsikter från politikerna. Detta är ett ämne som fler kommuner borde se över, vår granskning kan lyfta denna fråga hos fler kommuner. Med en nominering för guldspaden kan detta hjälpa att nå ut till fler kommuner som kan se över deras personalförmåner.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Idén till projektet kom upp vid en träff med de lokala redaktionerna. Västerbottens-Kurirens chefredaktör Jessica Wennberg kom med idén att granska de förmånerna för de kommunalt anställda. Det hade även pågått en diskussion inom den politiska världen i Umeå angående just gratis kaffe, där det visat sig vara splittrade åsikter. Då Umeå kommun är en sådan stor arbetsgivare i Umeå kändes det mycket relevant att granska.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Hela grävet börjades med en stor kartläggning av förmånerna då vi ring och mailat till alla verksamheter och avdelningar som är en del av Umeå kommun. Detta gav oss en bra överblick över vilka verksamheter och avdelningar som hade vilka förmåner. Detta har dock visat sig inte stämma alla gånger, då verksamhetschefen tror sig veta vilka förmåner de anställda har men att det inte stämmer. I och med detta ville vi även höra de faktiskt berördas åsikter. Vi har därför även intervjuat fem kommunanställda på tre olika arbetsplatser som fick berätta om sin situation. Vi har även gjort intervjuer med politiker i Umeå som har varit inblandade tidigare i diskussionen om förmåner för de kommunanställda. En del av arbetet har också varit att begära ut fakturor från kommunen för att på papper se hur olika avdelningar och verksamheter i kommunen förhåller sig till en av de enstaka riktlinjer de faktiskt hade, en beloppsgräns på julbord/julklapp för vardera anställd. Det har krävts många samtal och mail till chefer och ansvariga på kommunen, engagerade politiker och besvikna kommunanställda.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Källorna vi använt är både personer vi pratat med, anställda, chefer, politiker. Men även dokument som fakturor och dokument med riktlinjer.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Ett problem vi stött på under arbetet har varit chefer på kommunen som inte har varit villiga att prata med oss, inte villiga att inse att det skiljer sig när vi har kunnat påvisa detta. Vi hade även svårigheter med att få drabbade att tala med oss. Många ville inte gå ut och prata om detta då de inte ville klaga på sin chef eller visa sig missnöjd.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Om vi måste välja ut de tre viktigaste delarna som grävet består av är den första inlednings artikeln, “Vissa bjuds på flott julbord - andra får inte kaffe”, då den ger en bra första inblick i ämnet. Den andra artikeln där anställda får berätta om sin situation. “Fem anställda berättar: -Hade varit lite trevligt att känna sig uppskattade” är även den en mycket viktigt del då det är här som vi faktiskt får höra berättelserna från de drabbade, i denna artikel finns det även ansvarsutkrävande inslag som är av stor betydelse. Den tredje delen vi tycker är viktigt är den där politikerna får uttala sig, i “Lika för förmåner för alla” samt “Självkostnadspris för fika i fullmäktige”.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

10 veckor.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Detta är ett arbete som har berört, upprört och uppretat många. Under tiden av grävet så har chefer på kommunen varit väldigt reserverade till att svara på våra frågor angående detta och har inte velat inse dessa stora skillnader som finns. Det har även funnits de personer på kommunen som istället har varit mycket positivt inställda till granskningen och har varit glada över att detta görs då de själva även tycker sig ha sett skillnader och oklara riktlinjer. Västerbottens-Kuriren var väldigt nöjda med resultatet av vårt gräv och många läsare har reagerat vid publicering av detta. Flertalet läsare har själva beskrivit att de har samma situation på sina arbetsplatser. Något som vi upprepade gånger har fått höra av kurskamrater, lärare och läsare är att det är ett viktigt ämne och det är bra att vi lyfter fram denna orättvisa.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.