Guldspaden Nominerad 2023

Vegankockens bluffimperium

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2023 i kategorin Mindre dagstidning Se bidrag: Bidrag (.pdf, 1 MB) Kategori Mindre dagstidning Nominerade Anders Egle Förutom ovanstående deltog följande personer Sebastian Strand, Lars Wendt, Karin Samuelsson, Gabriel Almlöf, Magnus Hallqvist, Niclas Liljenby. Publiceringsdatum 2023-09-16, 2023-09-17. Var publicerades jobbet? Borås Tidning

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Hans uppfinningar skulle rädda planeten och hans företag ta över världen. Men vi kunde avslöja att Amir Badeies företagsimperium var ett luftslott – som byggdes från hans populära restaurang i Borås och via en misslyckad forskningstjänst på Högskolan i Borås. Amir Badeie var en geniförklarad profil – entreprenör, krögare, forskare och uppfinnare – som lurade boråsare på miljoner. Totalt har ett 20-tal privatpersoner och en handfull företag investerat pengar i hans dryga dussinet företag. Investerarna, i flera fall högt uppsatta profiler inom Borås och Sjuhärads näringsliv, har tillsammans gått in med mångmiljonbelopp i den falska tron att Amir Badeie satt på patent och bedrev världsunik forskning, tillverkning och odling av alltifrån svamp som skulle ersätta kött till laxodlingar, vattenrening och mänskliga kroppsorgan. När konkursförvaltaren väl kom in i de tidigare säkerhetsklassade lokalerna visade sig ”laboratoriet” bestå av några egensnickrade bäddar med vissna gurkor och tomater.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Ett stort lokalt avslöjande och ansvarsutkrävande av en person med högt anseende, som lurat många människor, företag och kommuner. Alltifrån personal som inte fått lön och veganer som ovetandes ätit annan mat än de trodde, till privatpersoner och professionella investerare som blivit av med stora summor pengar i tron att de stöttade innovationer som skulle rädda världen undan svält. Även Marks kommun har blivit lurad och står nu inte bara med vattenskadade lokaler och uteblivna hyresintäkter, utan precis som Borås och Varbergs kommuner har man lagt ner mycket pengar och arbetstid för att tillmötesgå bedragarens stora planer på att bebygga industrimark, med det som visat sig vara luftslott. Granskningen har utförts av en reporter på BT:s lokalredaktion i Marks kommun, som består av totalt två reportrar.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

BT har många gånger skrivit i positiva ordalag om Amir Badeies tidiga projekt, som när han bjudit på vad som påstods vara unik vegansk mat, tillverkad av svamp i Borås högskolas laboratorium (vilket vår granskning nu visade var falskt). Våra lokalreportrar i Mark har många gånger försökt få en längre intervju i samband med hans expansion i Marks kommun, men inte lyckats. Frågorna, till exempel hur det kunde bedrivas världsunik svamp- och fiskodling på våningen ovanför Rydals museum, i kulturminnesmärkta lokaler, förblev obesvarade. Reportrarna anade att något inte stämde och började lägga pussel, när en missnöjd investerare hörde av sig med ytterligare tips. Med hjälp av insiderinformation var det möjligt att börja gräva på allvar.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Under åtta veckors heltidsarbete har källhanteringen varit central, då källornas uppgifter behövt kontrolleras mot så många offentliga register som möjligt. Ett tiotal direkt drabbade investerare har djupintervjuats, liksom ett tiotal personer som varit anställda i Amir Badeies olika företag de senaste tio åren. Även en handfull kollegor från tidigare arbetsplatser och från Högskolan i Borås har intervjuats. Den absoluta merparten av intervjuerna har skett vid fysiska träffar, endast i undantagsfall har de skett via telefon. Mest tid har ägnats åt att djupintervjua de personer som investerat i Amir Badeies olika företag och/eller varit anställda i något av hans företag. I de flesta fallen har intervjupersonerna ingått i båda de grupperna. Totalt finns cirka 70 timmar intervjuer bandade. De intervjuade har inledningsvis fått berätta "sin historia" fritt, därefter har vi backat och gjort fördjupande nedslag vid enskilda intressanta händelser och faktapåståenden. Deras utsagor har ifrågasatts och i förekommande fall ställts mot andra, motsägande utsagor från andra intervjupersoner. I de fall vi bara har en utsaga från en person, eller där det finns motstridiga påståenden, har de inte tagits med i publiceringen. En central fråga till de som investerat och/eller tagit anställning hos Amir Badeie har, å läsarnas vägnar, varit: "Hur i hela friden kunde du gå på detta?" Vissa intervjupersoner har direkt varit villiga att berätta sin historia, då de velat sätta stopp för Amir Badeies verksamhet och skydda andra från att drabbas. Andra har varit väldigt tveksamma till att ställa upp på intervjuer, framförallt beroende på skam för att de låtit sig luras. Flera intervjupersoner har höga positioner i Sjuhärads näringsliv och påfallande många arbetar inom bankväsendet med just företagsinvesteringar, och deras fallhöjd vad gäller professionellt anseende har varit hög. Researchen har även bestått av omfattande kontroller i offentliga register om utbildning, tidigare åtal och domar, företagsuppgifter och mejlloggar från Högskolan i Borås, samt insamlande av aktieböcker och kontoutdrag i den mån de gått att få tag på. Vi har undvikit att publicera till exempel juridiska händelser i Amir Badeies personliga historia, som inte haft direkt bäring på hans företagande. Det har även lagts ner ett gediget fotarbete med besök på alltifrån konkursutförsäljningar till en dramatisk ansvarsintervju i Göteborgs skärgård, där Amir Badeie höll sig undan konkursförvaltares, investerares och myndigheters kontaktförsök. När skrivprocessen skulle inledas fanns ett omfattande material att sålla ur, inte minst transkriberade intervjuer. Vi valde att berätta historien kronologiskt, med start i händelser som ägde rum för tio år sedan, under mottot "skriv vad du har och sedan rensar vi och delar upp det i efterhand”. Resultatet blev en text på 50.000 tecken, som senare bantades ner till 42.000 tecken och delades upp i två delar som publicerades lördag och söndag samma helg.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Totalt har ett drygt 30-tal personer intervjuats, i vissa fall endast kort och upplysningsvis, men i andra fall uppåt ett tiotal gånger och flera timmar åt gången. Merparten av materialet är hämtat ur intervjuer med investerare och före detta anställda, och dokument de har sparat, såsom aktieböcker, kontoutdrag, avtal och tjänsteanteckningar. Det har även funnits ett omfattande material hämtat från Skatteverket, olika utbildningsinstitutioner, rättsväsendet och mejlloggar.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Det var länge svårt att få en ansvarsutkrävande intervju med Badeie, som är den enda personen med fulla bilden i en historia som utspelat sig i många olika miljöer under tio års tid. En tidsperiod var extra svår att granska, då Badeie fått skyddade personuppgifter med motiveringen att hans världsunika forskning var så känslig att det fanns hotfulla intressen från främmande makt. Flera personer har varit ekonomiskt, juridiskt och fysiskt rädda för Amir Badeie, inte minst de som skrivit på sekretessavtal vid sina anställningar, och därför inte vågat berätta allt de vet. Ingen av de intervjuade som investerat pengar i Amir Badeies företag har velat framträda med namn – ”om ingen annan gör det”. Ett etiskt dilemma var om vi kunde utmåla Badeie som en svindlare när det ”bara” fanns en enda dom mot honom som företagare när vi publicerade storyn. Vi valde att publicera och namnge då han länge varit en profil i Borås näringsliv och tidigare själv aktivt sökt publicitet. Vi var samtidigt måna om att hitta egna belägg och verifiera alla våra källor. Då dessa, i flera fall helt oberoende av varandra, berättade liknande historier som den han redan blivit dömd för, bedömde vi att namnpublicering var skälig och att deras samstämmiga anklagelser om bedrägeri kunde berättas. Ett problem var att det fortfarande fanns människor i Amir Badeies närhet som stod bakom honom. Vid ansvarsintervjun uppstod en hotfull stämning, då två personer anslöt och i princip körde bort reportern från ön.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Granskningen består av två delar, publicerade under två på varandra följande dagar. Första delen handlar om de första åtta åren, då Amir Badeie drev en påstått vegansk restaurang som bidrog till att han fick en doktorandtjänst på högskolan i Borås. Den andra delen är tidsmässigt mer aktuell och handlar om hur han använde erfarenheterna och kontakterna från restaurangen och högskolan som en språngbräda för att i närtid lura investerare på pengar – enligt samma koncept som vi kunde avslöja att han gjort redan som ägare av den på sin tid väldigt populära restaurangen i Borås innerstad.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Cirka åtta veckors heltidsarbete för en reporter. Innan dess hade projektet pågått på lediga stunder.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

I princip alla investerare har dragit sig ur verksamheten, dock utan att få några pengar tillbaka, och efter vår granskning har Amir Badeie sannolikt haft svårare att få nya finansiärer på kroken. Ytterligare en handfull av hans företag håller just i dagarna på att försättas i konkurs. Flera rättsprocesser har dragits igång mellan Amir Badeie och före detta anställda och investerare. Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning och har sedan publiceringen pratat med flera av våra källor. Förundersökningen pågår fortfarande. Högskolan i Borås har försökt rentvå sig från sammankopplingen och Amir Badeie själv har fortsatt gått under jorden, även om han till slut dykt upp via länk vid två rättsfall (där han förlorat det ena och det andra fortfarande pågår).

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Inget, förutom att P4 Sjuhärad intervjuade reportern om granskningen. (I inslaget utbrast radioreportern en mening som många, inklusive de drabbade investerarna och anställda, ofta upprepat: "Den här historien är som en Netflix-serie...!"

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Inte såvitt vi vet, även om Amir Badeie sade sig planera att "stämma" oss.