Guldspaden Vinnare 2021

Utan åtgärd - vid Umeå universitet

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2021 i kategorin Mindre dagstidning Se bidrag: Bidrag (.zip, 52 MB) Kategori Mindre dagstidning Vinnare Elin Turborn Evelina Lindfors Josefin Isaksson Förutom ovanstående deltog följande personer Hanna Eriksson - foto och illustrationer Hampus Råde - grafik Patrick Krainer - nyhetschef Publiceringsdatum 2021-10-15 Var publicerades jobbet? Västerbottens-Kuriren, på webb och i print

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

- Sextrakasserier utan åtgärd - Anklagade anställda köps ut för miljoner - Sextrakasserade kollegor - fick dyrt strandboende betalt - Utsatta kvinnor lämnade akademin Få anmälningar om sexuella trakasserier vid Umeå universitet leder till konsekvenser. Vi har gått igenom 20 års anmälningar och avslöjat att endast 4 av 20 utredningar ledde till att universitetet vidtog någon åtgärd, och att det är 15 år sedan någon anställd senast varnades efter att ha blivit anmäld för sextrakasserier. Ett av de mest uppseendeväckande fallen som vi kunde avslöja gällde en framstående professor som plötsligt “försvann” från Umeå universitet efter att ha anmälts för sexuella trakasserier av flera kollegor. Umeå universitet prövade aldrig om hans agerande var grund för arbetsrättsliga åtgärder – i stället placerades hans anställning i universitetsledningen och han “gömdes” undan i USA och verkade som gästprofessor under nära fem år med ett lukrativt avtal. Under tiden i USA, medan han var tjänstledig, betalade universitetet inte bara hans fulla lön, utan det betalade också närmare 2,3 miljoner för hans boende i Los Angeles och New York. I LA bodde han under närmare fyra år i en strandlägenhet vid Venice beach – som Umeå universitet betalade. Universitetet skrev också in i hans kontrakt att han får flyttningskostnader, utresa, hemresa samt en semesterresa hem varje år betald av Umeå universitet. Vi har också kunnat avslöja att professorns utlandsavtal sticker ut jämfört med andras – ingen annan har fått så generösa villkor av Umeå universitet som han. Han har inte heller levererat enligt avtal. Professorn skulle arbeta efter en forskningsplan och leverera årliga rapporter till universitetet, men någon forskningsplan finns inte enligt universitetet och några årliga rapporter kom inte in de sista åren. Ändå har universitetet inte brutit hans kontrakt. Vi kunde också avslöja att professorn, när han kom hem från USA, fick ett avgångsvederlag på över två miljoner kronor – när han sa upp sig själv. Därutöver har vi också gjort ytterligare avslöjanden om sexuella trakasserier och hanteringen av avgångsvederlag vid Umeå universitet. Bland annat att… … kvinnor helt har lämnat akademin efter att ha anmält sexuella trakasserier, eftersom de har upplevt bristande stöd från universitetet. De anmälda männen har jobbat kvar. … universitetet systematiskt har avslutat majoriteten av utredningarna om sexuella trakasserier utan vidare åtgärder och utan att först pröva ärendena i Personal- eller Disciplinnämnden eller i Statens ansvarsnämnd. … anställda, som på olika sätt misskött sig, i stället för arbetsrättsliga åtgärder har blivit utköpta och lämnat universitetet med lukrativa avgångsvederlag för miljontals kronor.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vår granskning har avslöjat att Umeå universitet inte tar anmälningar om sexuella trakasserier och annan misskötsamhet på allvar. Anmälningar leder sällan till konsekvenser. Genom en engagerad journalistik har vi inte bara kunnat påvisa hur få av de sextrakasseriutredningar som görs som leder till någon åtgärd, utan vi har även kunnat skildra vilka förmåner vissa anmälda fått samtidigt som kvinnorna som anmält fått bristande – om inte obefintligt – stöd från arbetsgivaren. Vi har visat att detta skett systematiskt under lång tid. De allvarliga och systematiska bristerna som vi kunnat visa på var inte kända för vare sig allmänheten eller universitetsanställda före vår granskning. Efter våra avslöjanden har Umeå universitet vidtagit brådskande åtgärder och en extern granskning kommer att göras. Granskningen har också skapat samhällsdebatt och fått universitetsanställda och studenter att engagera sig och ställa krav på en förändring.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Våren 2021 granskade VK sexuella trakasserier på arbetsplatser i stort. Ett av fallen vi berättade om då gällde Umeå universitet. Efter den publiceringen fick vi flera tips om att Umeå universitets hantering vid olika former av misskötsamhet inte fungerar. Enligt ett tips använde universitetet inte personalansvarsnämnden (PAN), vilket är den instans universitetet kan pröva ärenden i när anställda missköter sig på olika sätt. Vi beslöt oss därför för att påbörja arbetet med ytterligare en granskning – denna gång av enbart Umeå universitet. Vi började med att titta på PAN och hur nämnden (inte) användes. Hur agerade universitetet i stället för att pröva ärenden där? Vi ville också ta ett större grepp och gå tillbaka i tiden och titta på hur Umeå universitet har hanterat anmälningar om sexuella trakasserier de senaste 20 åren. Hur många anmälningar hade gjorts, och vad hade det lett till för åtgärder? Detta var starten – som sedan ledde oss vidare.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Granskningen har varit omfattande och en mängd olika metoder har använts i de olika delarna. I delen med den framstående professorn som åkte till USA med ett lukrativt avtal från Umeå universitet så: Professorn dök inte upp som ett namn när vi begärde ut samtliga utredningar om sexuella trakasserier. Vi begärde i en annan del av granskningen ut avgångsvederlag gällande personer som namngivits av källa, och när vi senare gjorde en “ångestkoll” och begärde ut samtliga avgångsvederlag, för att se så att vi inte missat något, så dök professorns namn plötsligt upp. Vi kände genast igen hans namn, då han varit en uppmärksammad professor och vi flera år tidigare skrivit om att han anmälts för sexuella trakasserier. Vi blev förvånade över att han då fortfarande var anställd av universitetet, då den allmänna uppfattningen varit att han lämnat flera år tidigare – efter anklagelserna om sexuella trakasserier. I samma veva som vi upptäckte att han varit anställd under alla år så fick vi också ett tips om honom med flera uppseendeväckande påståenden. Vi beslöt oss därefter för att gå till botten med hans fall. Det gjorde vi genom: - Offentliga handlingar. Vi begärde ut handlingar om professorn som gällde anställning och lön de senaste fem åren. I de handlingarna framgick att han varit tjänstledig i flera år. Vi fortsatte då och begärde ut avtalen om tjänstledighet. De handlingarna ledde oss sedan vidare till avtal om utlandstjänstgöring, som ledde oss vidare till handlingar om boende, fakturor och så vidare. Genom att i varje handling leta efter sätt för att ta oss djupare och djupare så kunde vi begära ut fler dokument, och kunde till slut teckna en bild av hur de senaste åren sett ut för professorn och vilka förmåner han fått. - Jämförelser. Sticker professorns lukrativa utlandsavtal med universitetet ut? För att se om professorn särbehandlats positivt efter de sexuella trakasserierna så behövde vi jämföra med andras avtal vid utlandstjänstgöring. Vi begärde ut alla sådana avtal skrivna mellan Umeå universitet och anställda de senaste fem åren. Genom att gå igenom, systematisera och därefter jämföra villkoren med övriga anställda, så kunde vi klarlägga att professorns avtal stack ut – ingen hade fått så lukrativt avtal som han. - Bekräfta strandboende. Av de bostads-fakturor från USA som Umeå universitet hade betalat åt professorn framgick vilken adress han hade bott på. Via nätet hittade vi adressen – det verkade vara ett boende i ett lägenhetskomplex som låg precis vid strandremsan vid Venice beach. Men vi behövde bekräftelse på att det verkligen var i det huset han hade bott. Efter en hel del nätresearch hittade vi en bostadsannons på en bostadsförmedlingssida där hyresvärdens namn framgick. Det visade sig vara samma hyresvärd som stod på de boende-fakturor som professorn lämnat in till universitetet, och vi fick därmed bekräftelse på att det verkligen var ett strandboende professorn bott i. - Källor. Genom tips och att vi själva tog kontakt med personer med insyn kom vi i kontakt med flertalet källor som kunde berätta mer om omständigheterna i fallet med professorn. - Handlingar. Genom källkontakter fick vi också tag i det rättsutlåtande som föregick professorn avgångsvederlag. I delen där vi tittar på personalansvarsnämnden, misskötsamhet och avgångsvederlag så: - Begärde vi ut samtliga protokoll från personalansvarsnämden från år 2001 till 2021. - Begärde ut samtliga avgångsvederlag gällande omkring 20 personer som namngivits av källa. - Valde ut de fem personer som fått störst summor pengar och kontrollerade sedan om det fanns några anmälningar/utredningar kopplade till personerna. Det fanns det i samtliga fall. - I ett fall var det svårare att koppla person till utredning, i det fallet krävdes ytterligare bekräftelse vilket vi fick genom att hitta och kontakta en person med insyn som kunde bekräfta att vi var rätt ute. - Kontakt med Linköpings universitet, som är ungefär lika stort som Umeå universitet, vad gäller antalet anställda och studenter, för att ta reda på hur många sammanträden de haft i personalansvarsnämnden och kunna jämföra mellan universiteten. I delarna där kvinnor som anmält manliga kollegor berättar, så: - Via olika källkontakter fick vi kontakt med olika kvinnor som anmält. - En stor del av jobbet handlade om att skapa förtroende. Vi kontaktade dem efter att flera delar i granskningen publicerats, några av kvinnorna tyckte att det var en lättnad att vi lyft fram detta i ljuset och ville då också berätta sin sida av historien även om det var svårt. I delen där vi gått igenom samtliga utredningar av sexuella trakasserier så: - Vi begärde ut samtliga sextrakasserie-utredningar som gjorts av Umeå universitet mellan åren 2001 och 2021. Vi fick tillslut ut en hel kartong, som innehöll 20 utredningar. Vi gick igenom samtliga utredningar, och kategoriserade dem genom bland annat dela upp dem i anställda/ studenter, vilka som gått vidare till disiplinnämnd eller ansvarsnämnd, åtgärd/inte åtgärd och årtal, där vi kunde se att universitet agerade mer förr - det var 15 år sen en anställd som anmälts för sexuella trakasserier senast varnades. - Vi tog kontakt med och jämförde också mot Linköpings universitet, som är jämnstort, för att se om Umeå universitet stack ut.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Källor med god insikt i universitetets arbete. Offentliga handlingar. Handlingar från källor. Vi fick kontakt med utsatta kvinnor tack vare att vi har ett upparbetat nätverk med kontakter, en kontakt ledde oss vidare till en kvinna som ledde oss till fler. Experter inom arbetsrätt och genusforskning. Kontakter med myndigheter och andra lärosäten för faktainsamling och intervjuer. Intervjuer med ansvariga. Övriga intervjuer: med berörda, anställda och studenter

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

- Källor som tvekade att vara med av rädsla för repressalier. En del beslöt efter många samtal med oss att vara med, en del vågade inte. - Vi fick inte alltid ut allt vi begärt från Umeå universitet. Vi märkte flertalet gånger att handlingar saknades. Exempelvis så tog det lång tid innan vi fick samtliga sextrakasseri-utredningar, de var inte samlade och när vi trott att vi fått alla kunde plötsligt ytterligare en dyka upp i en annan begäran om exempelvis sammanträden i personalansvarsnämnden. På samma sätt var det svårt att få ut alla protokoll från personalansvarsnämnden, vi fick inte alla utan de dök upp nya okända protokoll vid andra begäran vi gjorde. - Vi har från flera håll fått ett och samma påstående som tips. Det som påstods ville vi såklart kunna berätta. Trots mycket jobb lyckades vi dock inte belägga detta nog, vilket gjorde att vi avstod publicering kring just detta. Anledningen att vi inte kunde belägga det var att det inte fanns några skriftliga handlingar, allt gällande detta verkar ha tagits muntligt.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

DEL 1 Sextrakasserier utan åtgärd DEL 3 Sextrakasserade kollegor - fick dyrt strandboende vid Venice beach DEL 7 Utsatta kvinnor gav upp den akademiska världen

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Vi arbetade inte heltid med granskningen utan gjorde också andra jobb emellanåt. Vi hade granskningen med oss i cirka fem månader, men effektiv arbetstid jobbade vi med det cirka 1,5 månad till två månader.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Konsekvenserna efter avslöjandena har varit många. Många har krävt åtgärder. Universitetsstyrelsen har krävt av universitetsledningen att redovisa universitetets rutiner. Tolv forskare skrev en debattartikel där de menade att universitetets hantering av sextrakasserier är under all kritik. Forskarna krävde att universitetsledningen upprättade en handlingsplan för hur problemen ska åtgärdas och följas upp. 42 likavillkorsföreträdare från olika institutioner och enheter vid Umeå universitet uttryckte i en skrivelse till universitetsledningen sin ilska och besvikelse över hur universitetet hanterat trakasserier och krävde åtgärder. Umeå studentkår anordnade och bjöd in till en manifestation mot sexuella trakasserier med anledning av granskningen. Ett hundratal personer deltog i manifestationen där de uttryckte ilska över universitetets agerande. Sist men absolut inte minst har avslöjandet gjort att universitetet har vidtagit flera brådskande åtgärder. En extern utredning ska göras och en oberonde utredare har tillsatts för att granska hur universitetet hanterar sexuella trakasserier och anställdas misskötsamhet samt vilken funktion Personalansvarsnämnden har. Efter VK:s granskning har det också varit stormöte med prefekter och chefer samt föreläsning och diskussionsforum där bristerna som VK avslöjat har diskuterats. Universitetet ska också uppdatera handläggningsordningen vid utredningen av sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. En annan åtgärd som vidtagits är att universitetet lanserat ”Om något händer”-sidor på sin hemsida. Där har de samlat hjälp, stöd och information hur medarbetare kan agera vid trakasserier, kränkningar med mera. En liknande sida för studenter ska lanseras under första kvartalet 2022.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej, inte oss veterligen.