Guldspaden Nominerad 2023

Transkriget

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2023 i kategorin Etermedia riks nyhet Se bidrag: Bidrag (.zip, 272 MB) Kategori Etermedia riks nyhet Nominerade Jimmy Kirvesmäki Fanny zu Knyphausen Förutom ovanstående deltog följande personer Michael Pettersson John Voldstad Lotta Sima Publiceringsdatum 10 september 2023 Var publicerades jobbet? SVT Nyheter

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

I vår granskning av transvården har vi, i nyhetsdokumentären Transkriget och i en rad nyhetspubliceringar, avslöjat att stopphormoner fortfarande skrivs ut till barn trots att Socialstyrelsen drog i bromsen 2022. Vi har även avslöjat att transkliniker har tagit in patienter så unga som fyra år och genom läkare och visselblåsare avslöjat att patientföreningar tar en aktiv roll i vården av barn som är osäkra på sin könsidentitet.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vi har sökt svar på hur transvården kunnat växa sig så stor och varför den skapar en så infekterad debatt. Dagens transvård saknar evidens och kunskapsläget är skralt. Det gör att den varken lever upp till patientsäkerhetslagen eller hälso- och sjukvårdslagen. Vi har visat att frågan splittrar såväl professionen som samhället. Årets tema för gräv är mod och för att våga granska transvården krävs just mod. Känslor och åsikter får ofta mer plats i rapporteringen än forskning och vetenskap. Vi har dock i en orädd och granskande anda borrat i vården för en skör och växande patientgrupp som också har rätt till en säker vård. Våra publiceringar har fått direkta och reella konsekvenser för den svenska transvården, samt väckt stor debatt.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Efter att Socialstyrelsen gjorde en helomvändning gällande transvården för barn 2022 ville vi titta på hur sjukvården anpassat sig efter de nya riktlinjerna. I takt med att vi fick ut allt mer statistik och data som visade att vården fortsatt valde vi att ta ett större grepp och producera både en nyhetsdokumentär och en rad publiceringar på vår sajt och i nyhetssändningarna.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vår metod har bestått av tre grenar: 1: Datajournalistik: Vi har begärt ut flera specialbearbetningar av data från patientregistret (både för att visa på förekomst av stopphormoner, men även olika kirurgiska ingrepp) och gjort enkäter till ungdomsmottagningar som handhar denna patientgrupp. Genom det arbetet kunde vi avslöja att barn och unga fortfarande får stopphormoner, trots att myndigheten ändrat riktlinjerna för detta till att bli mer strikta. Vi har även begärt ut patientstatistik från landets transmottagningar. 2: Forskningen och professionen: Vi har gått igenom den forskning som gjorts om transvården. Det handlar om ett stort antal rapporter. Därefter intervjuat läkare, forskare och experter. Forskningen visar att det inte finns några evidens för att behandlingen av personer som lider av könsdysfori hjälper på lång sikt. Det styrker både världsledande experter och den läkare som ligger bakom den forskning som fick Socialstyrelsen att ändra myndighetens riktlinjer för vården. Vi har även läst andra utredningar kring könsdysfori, både de som gjorts av Socialstyrelsen men även de senaste SoU:erna som gjorts på uppdrag av regeringen. Ett stort arbete har också lagts ned på att kommunicera och bygga relation med de experter som medverkar, som tidigare inte vågat uttala sig på grund av rädsla för hat och hot. Det har gett oss flera unika intervjuer i dokumentären och röster som publiken inte tidigare fått ta del av. 3: Människorna det faktiskt berör: Ett lika stort arbete har handlat om att hitta och bygga relationer med personer som gått igenom transvården. Både de som är nöjda med vården, men framför allt de som känt sig lurade. Att få dessa personer att våga prata öppet om sin kritik och ånger har krävt en långvarigt trygghetsarbete eftersom de riskerat hat, hot och repressalier.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Vi har använt oss av statistik och data från Socialstyrelsen, gått igenom forskningsrapporter och SoU:er, intervjuat de mest kunniga på området samt hemliga källor med god insyn i transvården. Se mer i metodbeskrivning ovan.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Makthavare inom transvården som exempelvis de mest profilerade läkarna vägrade att ställa upp på intervjuer. Istället valde de att kommentera granskningen i andra kanaler utan att svara på våra frågor. På samma sätt agerade de intresseorganisationer som kritiserades av medverkande för att ta en aktiv roll i transvården. De valde att svara via mejl. Ett annat problem var att flera av våra intervjupersoner under lång tid var tveksamma inför medverkan och några valde att medverka anonymt på grund av risken att utsättas för hot och hat.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Våra viktigaste delar handlar om att stopphormoner fortfarande skrivs ut och att det handlar om unga patienter som finns inskrivna. Nedan finns länkar till både nyhetsdokumentären samt länkar till artiklar: https://www.svtplay.se/transkriget https://www.svt.se/nyheter/inrikes/trots-varningarna-om-transvarden-stopphormoner-har-getts-till-over-40-barn https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ny-aldersgrans-pa-storsta-kliniken-for-barn-med-konsdysfori-efter-svt-s-transkriget OBS: Nyhetsdokumentären är även inlagd i ZIP-fil

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Sex månader

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

En vecka efter våra publiceringar valde Sveriges största mottagning för transvård av barn, Bup Kid, att ändra sina rutiner och uppmanade vårdgivare att inte längre remittera patienter under elva år till deras mottagning. Beskedet kom efter att vi avslöjat att det fanns patienter så unga som fyra år inskrivna på kliniker. Våra avslöjanden fick också ringar på vattnet i politiken och skapade splittring inom regeringspartierna. KD gjorde efter våra publiceringar tydligt att de motsätter sig förslaget på en ny könstillhörighetslag, vilket gjort att L och M nu valt att söka stöd hos oppositionen istället.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Transkriget är troligtvis den mest omdebatterade av SVT:s publiceringar under 2023. Dokumentären ledde till ett nytt krig på kultursidorna där den bland annat kallades för ett konspiratoriskt haveri och en orgie i skräckpropaganda medan andra välkomnande en kritisk granskning av en vård som fortgår trots att den saknar evidens. Den har bland annat omskrivits i Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Omni, DN, Dagens ETC, Metro Mode, Veckorevyn, QX, Världen idag, GP, Corren, Fokus, SVT Kultur, Bulletin, Nyheter idag, Flamman och Helsingborgs dagblad.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Ja, men inga beslut har fattats.