Guldspaden Nominerad 2017

Trådlös stöld

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2017 i kategorin Nytänkare Se bidrag: Bidrag (.zip, 55 MB) Kategori Nytänkare Nominerade Rufus O Jägemar Niklas Gedda Förutom ovanstående deltog följande personer - Håkan Wikström, SVT Nytheter Uppsala, redaktör - Andreas Erikcson, SVT Nyheter Örebro, reporter - Separam Damon Dastory, SVT Nyheter, onlinespecialist Var publicerades jobbet? SVT Nyheter

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

- Så kan tjuven skimma ditt nya bankkort - Ett nytt sätt att ta betalt med kort har börjat införas i Sverige. Sättet beskrivs som snabbt, enkelt och säkert. Men SVT:s test visar att den nya tekniken öppnar för risker då den möjliggör för kopiering av ditt kortnummer – på ett sätt som tidigare inte var möjligt. - Med hjälp av två säkerhetsexperter byggde SVT en scanner som kunde kopiera bankkortsuppgifter på avstånd. Scannern byggdes med små medel – och förhållandevis liten kunskap. På upp till fem centimeters avstånd kan scannern, inom loppet av sekunder, scanna av ett bankkort och lagra informationen den fick ut av det.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Genom att ta tesen så långt det över huvud taget var möjligt, för att i slutändan se huruvida de tidigare mediala varningarna hade någon bäring eller inte. Detta gjordes genom att handfast testa det som sades vara problemet. Journalistik på riktig marknivå för att nå makron.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Tidigare mediala varningar var inte så värst konkreta. Experter varnade om tekniken, men det var få som visste om det faktiskt fungerade i praktiken. Rapporter hade kommit sen tidigt 2000-tal och nu var det helt enkelt dags för att testa. Idén kom alltså ut ur frågan som uppkom: hur leder vi detta i eventuellt bevis?

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Tesprövande fotarbete. Tanken var från början att arbeta så lättsamt som möjligt, genom att gå så nära kärnan som möjligt.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Fick bra spridning på riksplan, inte minst via SVT:s kanaler - men även sub-forum på nätet. Många konsumenter hörde av sig till bankerna med frågor om kortens säkerhet - flera valde också att byta kort. Jobbet beskrevs internt inom SVT som "nytänkande", då också webbtanken gick före bc-tanken - och tilltalet gick utanför det SVT Nyheter tidigare gjort.