Guldspaden Nominerad 2019

Tandvårdsfusket

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2019 i kategorin Etermedia lokal Se bidrag: Bidrag (.zip, 257 MB) Kategori Etermedia lokal Nominerade Rebecka Montelius Förutom ovanstående deltog följande personer Christian Ströberg gjorde lokalinslag i Östergötland, samt gjorde intervju med en tandläkare och gav feedback på det långa repet. Karin Selldén hade gjort research när kliniken stängde, hennes kontakter var mycket användbara när jag tog upp tråden 1,5 år senare. David Svanberg agendachef, som stöttat och arbetslett. Malte Nordlöf som komponerade en kort musikslinga som användes i introt. Petra Levinson gjorde uppföljning för Ekot med socialminister Lena Hallengren. Publiceringsdatum 2019-06-24-2019-06-26

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Grävet avslöjade hur företrädare för tandvårdskliniken 24 Karat i Sävsjö genom systematiskt tandvårdsfusk plockat ut stora summor skattepengar. Detta samtidigt som tandläkare felbehandlat patient efter patient, i en utsatt patientgrupp. Det har ofta handlat om mer ingrepp än vad som behövts. Och på så sätt har de lyckats plocka ut miljoner ur det statliga tandvårdsstödet. Under flera års tid har de utnyttjat kryphål och brister i det svenska tandvårdssystemet och myndigheterna, vars uppdrag varit att säkerställa en god och patientsäker vård, har i jakten på fuskarna visat sig vara helt tandlösa. När en patient behöver stora och omfattande tandvårdsingrepp går Försäkringskassan in och står för större delen av kostnaden, genom det så kallade statliga tandvårdsstödet. De tandläkare som vi granskade hade satt i system att göra stora och dyra ingrepp på patienter för att på så vis ”trigga” utbetalningar av tandvårdsstödet. Majoriteten av dessa behandlingar visade sig vara helt felaktigt genomförda och i efterhand inneburit stort lidande och men för patienterna. Våren 2018 upptäckte IVO stora brister på 24 Karat vid en inspektion, vilket fick till följd att kliniken stängdes akut med motiveringen att det var fara för patienternas liv. Trots det kunde tandläkarna som varit verksamma där fortsätta bedriva tandvård på andra håll i landet i ett och ett halvt år - utan att deras legitimation prövats. Samtidigt som nya patienter drabbades av tandläkarnas bristande tandvård, så lämnades de gamla patienterna i sticket. Reportage kunde avslöja bristerna i Försäkringskassans ersättningssystem där de inte kunde stoppa utbetalningarna för den dåliga tandvården. En allvarlig brist handlade om en miss i lagstiftningen. När tandläkare begär ersättning ur systemet för behandlingar som utförs kan Försäkringskassan inte kontrollera om det rör sig om en äkta tandläkare eller inte, de har inte tillgång till hälso-och sjukvårdsregistret över legitimerad personal. Och det visade sig att ägaren till 24 Karat, en ekonom, som saknar tandvårdsutbildning kunde behandla patienter och plocka ut ersättning, trots att han inte var utbildad tandläkare. En förklaring till att detta kunde ske är de vattentäta skotten mellan myndigheterna: Försäkringskassan inte har tillgång till registret över utbildad hälso- och sjukvårdspersonal, det finns istället hos Socialstyrelsen. När Försäkringskassan till sist börjat kräva tillbaka pengar från bolaget och skatteverket från ägarna till 24 Karat har en av dessa förvunnit iväg utomlands. Grävet kunde även avslöja brister hos IVO. Granskningsmyndigheten IVO misslyckades i sin uppgift i att kontrollera och granska tandläkarna som varit verksamma vid kliniken. Trots att myndigheten stängt tandvårdskliniken i Sävsjö kunde tandläkarna jobba vidare i andra bolag. Myndigheten hade hamnat i ett byråkratiskt moment 22: För att IVO skulle kunna bedöma om tandvården varit så bristfällig att tandläkarnas legitimationer ska dras in behöver IVO underlag i form av patientjournaler och röntgenbilder. Men eftersom vården varit så bristfällig på 24 Karat fanns varken journaler eller röntgenbilder att tillgå och IVO saknade därmed underlag för att kunna fatta ett beslut. Utredningarna gick istället ut på att följa tandläkarna i deras nya verksamheter, och när de fick in tilräckligt många nya patientärenden kunna stoppa dem. Slutsats: fuskande tandläkare som inte dokumenterar sin tandvård klarar sig undan IVO:s granskning längre. Den sammantagna bilden är alltså att de fuskande tandläkarna och företrädarna för bolagen kommer undan utan påföljd. Kort sagt, systemet gynnar den som bedriver usel tandvård OCH missköter journalföring. Granskningen visade att flera av tandläkarna varit inblandade i bolag efter tiden på 24 Karat, där försäkringskassan sedan misstänkt att de överutnyttjar systemet. Flera av dem har bedrivit dokumenterad usel tandvård både innan och efter tiden på 24 Karat, men trots det har myndigheterna inte lyckats stoppa dem. Patienterna som drabbats av den dåliga tandvården på 24 Karat har dessutom haft svårt att få hjälp av sina försäkringsbolag efteråt. Granskningarna som IVO gjort har dragit ut på tiden, och de har också haft svårt att få ut pengar på patientskadeförsäkringen. Den bristande dokumentationen och att journaler saknas, är orsak även här. Det sista för patienterna, hoppet att få upprättelse, står till att polisen ska utreda bedrägeri. 27 anmälningar om bedrägeri har kommit in till polisen, men trots att anmälningarna har legat i över ett år så har fallet inte ens lagts ut på en utredare. Bedrägeriroteln är överbelastad med över 700 ärenden, och anmälningarna om 24 Karat ligger i en hög och väntar, det kommer att dröja innan någon tar tag i fallet.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Företrädarna bakom tandvårdskliniken 24 Karat hade riktat in sig på en utsatt grupp – många var nyanlända – som inte visste hur man navigerade i det svenska samhället, och lurat och skadat flera av dem för livet. Granskningen visar att tandvårdssystemet havererat där behovet av fungerande system är som störst. Flera patienter har fortfarande inte fått hjälp, utan går med stängda munnar, trasiga tänder och daglig smärta. En majoritet som söker ersättning från patientskadeförsäkringen får avslag. Polisen har lagt utredningen på hög. IVO har inte ens lyckats stoppa tandläkarna som bedrivit den bedrägliga tandvården. De drabbade är personer som är röstsvaga, som inte vet vad de kan kräva och som tvärtom betraktade tandläkarna som myndigheter, med respekt. När 24 Karat stängdes var det nya rubriker varje dag i flera veckor. Patienter som berättade hur illa de farit. Men nu är det sedan länge glömt och passerat i det mediala perspektivet. Men samtidigt så lider patienterna fortfarande. Genom vår granskning tvingade vi myndigheterna att snabba på sina utredningar och vi satte också ljuset på hur stora bristerna i tandvårdssystemet är. Att miljoner betalas ut utan att myndigheter har redskapen att säkerställa att det går till adekvat tandvård. Socialminister Lena Hallengren uttalade sig och sa att det måste till förändringar, och bättre kontroll av tandvårdsutförare.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

IVO:s beslut i vårdärenden droppade in till redaktionen under vården 2019, i fall efter fall (ca 30) så konstaterade myndigheten allvarliga brister. När jag läste i vårdärendena så framgick att tandvård verkar ha gjorts i större omfattning än patienterna bett om, och en del tandvård verkade ha gjorts i onödan och samtidigt orsakat stor smärta. Då började jag kartlägga tandläkarna, för att ta reda på vilka de var och om de var fortsatt verksamma. Det visade sig att trots alla brister, och trots att kliniken i Sävsjö stängdes akut så kunde tandläkarna jobba vidare, utan att deras möjlighet att få jobba som tandläkare har prövats. Samtidigt så började jag ringa runt till patienterna i vårdärendena, och många av dem hade fortsatt problem med sina tänder, och har än idag inte råd att åtgärda alla fel som tandläkarna åstadkommit. Smärtan som beskrevs, de gråa stumpar jag såg i munnen på klinikens patienter, övertygade mig om att jag var tvungen att gå till botten med det här. Jag har mött människor som inte vågar le med öppen mun och som förändrats eftersom de gått långa perioder med daglig värk efter ingreppen på 24 Karat.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Jag började med att kartlägga vården och de tandläkare som var involverade och försökte se mönster i tandvården som bedrivits. Bilden som framträdde var att en hel del tandvård verkade ha gjorts i onödan, att en del tandvård gjorts oerhört slarvigt, eller att man gjort fel med flit för att skapa tillfällen för att få göra fler kostsamma behandlingar som gav rätt till statlig ersättning. Flera patienter uppgav för IVO att de kommit med värk i enstaka tänder, men fått en omfattande behandlingsplan som involverade ett stort antal tänder. Patienterna hade litat på tandläkarna. I vissa fall har IVO konstaterat att en del tandvård gjorts i onödan. I andra fall saknas röntgenbilder och IVO kan helt enkelt inte avgöra om vården gjorts i onödan eller om den varit rimlig. Klart är att tandvården i flera fall varit dålig, och ibland så dålig att den varit rentav skadlig för patienterna, och att de ofta fått mer ont än innan de kom dit. Jag försökte ta reda på hur många patienter som kan ha skadats av tandvården på 24 Karat, patientsekretessen gör det svårt. Men jag fick reda på att Försäkringskassan betalat ut ersättning för över 1000 patienter som behandlats på kliniken under de nästan tre år som den varit öppen. Genom att besöka patienter och fråga efter andra, samt kontakta konsumentrådgivaren på närliggande kommuner och socialtjänsterna kunde vi konstatera att ett större antal patienter än vad som anmält till IVO, haft klagomål och upplevt brister i vården. Detta stämde också överens med den bild som IVO har av anmälningsbenägenheten. När jag kom i kontakt med de patienterna, förstod jag att det är skamligt att prata om sina trasiga tänder, att flera drog sig för att söka hjälp eftersom tandstatusen förvärrats efter besöken på 24 Karat. Folk skämdes och hade ont. Patienterna berättade bland annat för mig att de fått omfattande behandlingsplaner av Dawoud, en av ägarna. Han hade hållit i planeringen och de hade litat på honom. Jag började kartlägga tandläkarna, och tog reda på hur de fått sina svenska legitimationer, flera av tandläkarna som varit inblandad i vårdfallen hade fått sina legitimationer i Rumänien. Tre av dem på 80-talet. Efter legitimation utfärdats hade de inte arbetat en enda dag i Rumänien, utan hade referenser från Syrien t ex. Jag sökte efter deras referenser i Syrien utan att lyckas, och var i kontakt med grävande journalister i Rumänien för att verifiera deras legitimationer, men det visade sig vara svårt att komma vidare. På Socialstyrelsen är man medveten om att legitimationer från Rumänien inte alltid håller den kvalitet som finns i Sverige, och att det ibland rör sig om falska legitimationer, men att detta är svårt att belägga. När jag kartlade tandläkarna framkom att tandläkarna som arbetat på 24 Karat varit inblandade i ytterst tveksam tandvård tidigare, och i flera fall efter tiden på 24 Karat. Någon hade fått lämna sin anställning efter sju dagar, någon hade blivit utredd av myndigheter och fick inte längre jobba fritt som tandläkare i ett annat EU-land. Flera av dem hade istället startat egna bolag. Dessa granskade jag genom att ta reda på deras huvudmän, och bolagsstyrelse, men också genom att söka uppgifter från Försäkringskassan, och från tandvårdsstödet. Symtomatiskt för dessa bolag var att de bedrev ytterst omfattande och kostsam tandvård per patient. En tandläkare som hade en klinik i Helsingborg hade en snittkostnad på över 7000 kronor per patient och år, motsvarande siffra för en patient på folktandvården är under 1000 kronor. På hans klinik gjordes lika många rotfyllningar som patienter, ett stort antal tänder drogs ut, och en stor andel av patienterna fick permanenta bryggor installerade. När jag kom till kliniken var den stängd. Samma dag som jag kom i kontakt med mannen genom hans familj så avregistrerades kliniken från försäkringskassans ersättningssystem för gott och han lade ned kliniken. Jag granskade tandläkarnas bolag och engagemang i andra bolag och kunde se att flera var involverade i bolag som bedömts missbruka systemet. En tandläkare spårade jag till Uddevalla. Där bedrev han enligt försäkringskassans ersättningssystem, som ensam tandläkare, tandvård genom ett bolag, Dentocare. När jag gick in i lokalerna möttes jag av en annan, olegitimerad man, som hanterade en patient. Samtidigt hade jag kartlagt den riktiga tandläkaren på sociala medier och kunde visa att han var utomlands på semester samtidigt som han, för myndigheterna, uppgav att han bedrev tandvård. När vi sökte honom i Turkiet, så bekräftade han också att han var på semester men hade inget svar på varför han samtidigt begärde pengar för utdragning av tänder, rotfyllningar och andra behandlingar som han sade sig utföra i Uddevalla. I mitt arbete kartlade jag ägarna till kliniken. Det var två män från Jönköping. En utbildad ekonom, Dawoud och hans bror Mohanad, med avhoppade ingenjörsstudier bakom sig, hade framträtt i media efter stängningen och sagt att patienterna som klagade på den dåliga vården ljög, och att IVO hade överdrivit felen i verksamheten. Den ene, ingenjörsstudenten fick jag tag på och pratade flera gånger med honom innan han slutade svara. Den andre ägaren Dawoud, framstod allt mer som den ansvarige men han hade enligt flera källor flyttat utomlands och sluppit undan de skatteskulder han har. Bolaget redovisade nämligen inte alla pengar, utan hundratusentals kronor sattes in ägarnas konton oredovisade. Dawoud visade sig ha varit involverad på flera sätt än bara att driva bolag. Det visade sig också av allt att döma att han behandlat egna patienter. Han hade fått ut ersättning för 135 patienter utan att ha gått en dag på tandläkarutbildningen. Detta hade inte Försäkringskassan upptäckt genom en lagmiss, som gör att de inte har egen tillgång till tandläkarregistret. De har inte kunnat stämma av så att utbetalningarna för tandvård görs för tandvård utförd av behöriga tandläkare. Jag sökte efter honom genom hans familj som sa att han var utomlands, men också genom att prata med flera runt omkring bolaget som varit i kontakt med honom. En uppgiftslämnare med kännedom om honom och om verksamheten sa att hans plan från början hade varit just detta, att arbeta några år, strunta i att betala skatt och avgifter och sen försvinna utomlands.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Allmänna handlingar från Skatteverket, domstolar, universitet, kommuner, Bolagsverket, Socialstyrelsen mm. Sammanställningar av tandvårdsersättning från Försäkringskassan Muntliga källor, personer som på olika sätt kommit i kontakt med verksamheten. Närstående till de involverade. Experter på tandvårdssystemet Tandläkarkompetens Finska myndigheter Uppgifter både muntliga och skriftliga från Socialstyrelsen

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Problem med att tandläkare flyttat utomlands, de har varit svåra att nå. Det visade sig vara svårt att verifiera huruvida tandläkarnas examensbevis var förfalskade eller äkta. Patientsekretess begränsade källmaterialet.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

• Det långa inslaget ”Dokumentären om tandvårdsfusket” • Nyhetsinslag dag 1 ”Tandläkarna jobbar vidare trots brister” • Socialminister Lena Hallengrens reaktion på avslöjandet i Dagens Eko. Bifogar andra nyhetsinslag i den zippade filen. Jag bifogar också en länk här nedan till samlingssidan för inslagen. Det var flera som reagerade efter inslagen, flera från branschen, och myndigheter reagerade också mot flera av tandläkarna väl efter att våra inslag sänts. https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=91&grupp=31067 Länk till inslag i P1 morgon: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7247904

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Det är lite svårt att uppsakatta, men ungefär två månader för en reporter, samt sammanlagt 8 dagars arbete för arbetsledare ungefär. Jag har haft ytterligare hjälp av en kollega ett par dagar, och en webbredaktör har bistått med en dags arbete.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Flera myndighetspersoner och tandläkare i branschen har hört av sig och uppskattat reportaget och reagerat över situationen. Socialminister Lena Hallengren lovade förbättringar i kontrollen av tandläkarföretag. Granskningen fick omfattande genomslag och blev omskriven i flera medier.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Ja till Granskningsnämnden av en tandläkare. En formulering i det långa reportaget gjorde att han kände sig felaktigt utpekad. Vi uppgav att han stoppats från att arbeta som tandläkare i Finland på grund av att ha grovt misskött sitt arbete, rätt ska vara att han stoppats från att arbeta fritt, och får nu endast verka under nära handledning av en offentligt anställd tandläkare i Finland på grund av att han grovt misskött sitt arbete. Detta rättades i dokumentären på webben och det sändes ut en rättelse i radio. Ärendet är inte avgjort i granskningsnämnden, däremot har vi publicerat ytterligare nyheter om tandläkaren och om att han misstänks ha skrivit ut stora mängder narkotiska preparat, och nu vill IVO stoppa hans förskrivningsrätt under tiden som hans legitimation utreds.