Guldspaden Nominerad 2016

SVT Dold

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2016 i kategorin Nytänkare Kategori Nytänkare Deltagare Martin Sundborn Mikaela Waxin Förutom ovanstående deltog följande personer Samir Bezzazi Frida Grönholm Rufus Jägemar Martin Brundin Andreas Appelqvist Var publicerades jobbet? SVT Dold

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Nomineringen gäller programmet / konceptet SVT Dold. SVT Dold tänjer på begreppet undersökande journalistik, vänder på traditionell publiceringsstrategi och försöker med nya metoder, nya berättarsätt och ett kontroversiellt förhållningssätt till sociala medier nå en målgrupp som i liten utsträckning konsumerar undersökande journalistik. Bifogar en trailer som beskriver projektet, ett exempel på ett kapitel publicerat på Youtube samt en Pdf som beskriver projektet och idén.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

SVT Dold är i objektiv mening inte ett TV-program. Basen är en kvartett av yngre reportrar under samlingsnamnet SVT Dold. Programmet rör sig över plattformar och i broadcast utifrån ämne och tajming snarare än ett förutbestämt programuppdrag. Utgångspunkten är att målgruppen 20 – 39 år i allt för liten utsträckning tar del av undersökande journalistik, trots att de i undersökningar ger uttryck för ett starkt samhällsengagemang. Målet är att nå dessa och samtidigt förnya en genre som i många avseenden går på rutin och beprövad erfarenhet. Men ett nytt plattformstänk och produktionsflöde räcker inte för att vara en nytänkare. All undersökande journalistik bygger på ett kvalificerat och genomtänkt innehåll. SVT Dolds utgångspunkt är en maktanalys som skiljer sig mot traditionell undersökande journalistik. Programmet utgår från konkret makt över folks vardag, snarare än strukturell eller politisk makt. En arbetsgivare, en skolledare eller en nattklubbsägare har i flera avseenden mer konkret påverkan på folks vardag än vad en minister, en generaldirektör eller ett EU-direktiv har. Klassisk undersökande journalistik tar sig ofta uppdraget att förklara och sätta saker i ett större sammanhang. Som ett komplement till detta går Dold mer mot att iscensätta, visa och konkretisera missförhållandet. Vi håller oss ”nära marken” och arbetar metodiskt med att iscensätta alla våra granskningar. Den gångna säsongen har dessa mål drivit fram ett antal okonventionella och nya journalistiska arbetsmetoder. Helheten har blivit engagerade bitar av undersökande journalistik som till stor del nått en svåråtkomlig målgrupp och skapat ett engagemang som nu under andra säsongen genererar tips och förslag på ämnen som tidigare gått under samhällsredaktionens radar. Men att våga tänka nytt kring undersökande journalistik kräver inte bara mod och innovation, det kräver också rutin. Programmet bygger på beprövad faktagranskning och metod enligt de kvalitetssäkrande arbetssätt som genom lång tid grundlagts på samhällsredaktionen i Göteborg. Målet är en trovärdig produkt med ett större engagemang, en ny ton och ett nytt förhållningssätt. Vi arbetar flödesmässigt med publicering där planen sträcker sig över en längre period än ”bara” ett broadcastprogram. Reporterns arbete börjar i sociala medier där vi transparent berättar om vår granskning, ber om hjälp och egna erfarenheter. Reportern är en personlig avsändare och publiken bjuds in att följa, kommentera och bidra under granskningens gång. Delar av de undersökta historierna publiceras löpande på vår Youtube-kanal och på SVT Play. Vi producerar undersökande journalistik i kapitelform där slutpunkten flera månader senare är en sammanfattning i broadcast. Vi har ett öppet prövande perspektiv och drar oss inte för att också visa de motgångar eller misslyckanden som uppstår under processen. Varje publicering ska stå för sig själv och uppfylla samma etiska krav som ställs på en klassisk broadcastpublicering. Projektet är ett ständigt lärande. Utöver mål om att nå en yngre målgrupp och utforska olika plattformar med undersökande journalistik ska programmet söka nya formmässiga uttryck och se hur annorlunda själva journalistiken blir om man förändrar både den journalistiska utgångspunkten och publiceringsstrategin. Jag vill påstå att vi hittat en ton, exempel på nya metoder och en yngre publik redan. Reportagen om fusket med Högskoleprovet, ungas utsatthet inom hästbranschen och de övergrepp unga kvinnor utsätts för på krogen fick stort genomslag både i sociala medier och i traditionella medier. Och jag tror att SVT Dold är på väg att bli en källa för innovativa nya arbetssätt som är både utmanande och kontroversiella. Precis den källa vi ska vara i förhållande till de etablerade undersökande redaktionerna på SVT. Det är det som motiverar vår existens. Det är det som gör projektet oerhört komplext. Men det är också det som gör oss till nytänkare.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Den klasiska undersökande journalistiken har ofta svårt att nå en yngre målgrupp. Detta trots att yngre (20 - 39) i undersökningar ger uttryck för ett stort samhällsengagemang. Idén uppstod på samhällsavdelningen där man ville göra ett ambitiöst försök att förena lång erfarenhet av undersökande journalistik med nytänkande och experimentslusta, för att försöka nå denna målgrupp med viktig journalistik.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Målet att granska vardagsmakt med fokus på iscensättning har drivit fram ett antal okonventionella och nya journalistiska arbetsmetoder. Några exempel: # I granskningen av fusket med Högskoleprov användes en lucka i Facebooks system (som vill ge nya användare förslag på vänner) för att få ut stängda vänlistor. Genom en omfattande social kartläggning gjordes vänlistor från fuskare om till en databas som kördes mot alla med ovanligt höga resultat på Högskoleprovet. Parat med allmänna uppgifter kring gymnasiebetyg gjorde att vi kunde identifiera ett stort antal fuskare. # De som organiserar fusket kräver legitimation av alla som ska fuska. Vår reporter som en googling bort identifieras som journalist bytte namn hos Skattemyndigheten och hämtade ut nya id-handlingar för att kunna gå undercover. # Med GPS-teknik riggar vi försändelser för att avslöja vem som står bakom en anonym postbox som är central i ett stort bedrägeri. # Vi bygger upp en cover där personen på riktigt gjort halkkörning, skaffat lämplighetsintyg för att kunna gå under cover till fuskande bilskolor och Trafikverkets teoriprov. För att med dold kamera kunna visa hur systemet läcker ut de äkta frågorna till oseriösa trafikskolor.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Såväl redaktioner inom SVT som hos konkurrenter har hört av sig och vill göra studiebesök eller ta del av erfarenheter. Ett sammarbetsprojekt är inlett mellan SVT Dold och NRK och DR. Preliminära resultat efter första säsongen. Genomslag i traditionella medier: 350. Följare Facebook: 2100 Tittare, kanal, Yotube: 97.400 (varav ca 72% inom målgruppen) Producerade TV-klipp och kapitel utöver broadcastprogrammen: 79. Publikstorlek i broadcast: (genomsnitt) 200.000 / episod.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Flera av programmen har fått stor spridning både i social media, bloggar och traditionell media. Inslag från Dold har delats av några av Sveriges största bloggare, andra har toppat Rapport och Aktuellt i SVT.