Guldspaden Nominerad 2018

Sverigefakturorna del ett och två

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2018 i kategorin Etermedia riks Se bidrag: Bidrag (.zip, 1806 MB) Kategori Etermedia riks Deltagare Staffan Florén Sandberg Lars-Göran Svensson Förutom ovanstående deltog följande personer Rune Bergström, foto Filip Gustavsson, foto, redigering Publiceringsdatum 2018-10-10 Var publicerades jobbet? SVT Uppdrag Granskning

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Sveriges kommuner, landsting och myndigheter har de senaste åren betalt 88 miljoner till oseriösa företag på de så kallade varningslistorna. Pengarna har gått till rena bluffakturor där man inte fått något för pengarna men också till varor som köpts in till extrema överpriser. Sveriges kommuner köpte bl.a. issmältningsmedel för 15 miljoner- som visade sig vara vanlig vägsalt och bara värt ca 100 tusen.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Det innehåller helt nya uppgifter om en bristfällig och ibland helt obefintlig kontroll av hur skattepengar betalas ut av kommuner, landsting och myndigheter till oseriösa företag. Tidigare har det funnits uppskattningar av hur stort problemet är - men ingen har tagit reda på problemets verkliga omfattning. Vi gick till botten med företagen i den sk "Goldgruppen" som under 14 år lurade svenska skattebetalare på över 50 miljoner kronor genom att sälja vanliga förbrukningsvaror till extrema överpriser. Bl.a. nästan 100 ton vägsalt som såldes för 140-165 gånger det verkliga värdet.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

En litet artikel från en lokaltidning i Kalmar som beskrev hur länsstyrelsen där betalat ut pengar till företag på den sk varningslistan. Vi bestämde oss för att försöka gå till botten med problemets omfattning i hela Sverige.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Först gjorde vi en samkörning med en databas- ”den offentliga marknaden” där samtliga utbetalningar finns från det offentliga Sverige. Mycket snart visade det sig dock att databasen var så bristfällig att vi fick börja om arbetet och istället begära in samtliga fakturor utbetalda till företag på de sk varningslistorna från varje kommun, region, landsting och myndigheter. Totalt närmre 500 mottagare. Alla fick först frågan om eventuella fakturor till ett antal företag. I ett senare skede gjorde vi om förfrågan så att den även omfattade kommun- och landstingsägda bolag och till sist gjorde vi en tredje genomgång riktad till alla kommuner rörande en speciell företagsgrupp längre tillbaka i tiden än vår ursprungliga begäran. Arbetet var omfattande och mycket tidsödande. Äldre bokföringssystem och oklara svar gjorde att det ibland krävdes ett stort antal samtal och mailkontakter med för att få fram korrekta siffror

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Främst offentliga handlingar i Sverige, England och Spanien. Men vi fick även i konkurshandlingar och öppna källor på nätet en god bild av vilka som jobbat på den företagsgrupp vi fokuserade på. Ett flertal av dessa hade vi sedan kontakt med och fick tips och hjälp av.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Vi hade som målsättning att få fram en exakt totalsiffra från alla kommuner, landsting och myndigheter. Flera av dessa hade dock själva stora problem med att svara. Ett ofta förekommande problem var att man bytt ut ekonomisystemen och därmed inte kunde ta fram uppgifterna. Det saknades ofta underlag och fakturor var gallrade. fakturor som såg ut att vara betalade visade sig senare varar krediterade. Den ursprungliga databasen vi trodde enkelt "skulle göra jobbet" åt oss visade sig ha 10-20 procent felaktiga uppgifter.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Helhetsbilden av den bristande kontrollen hos våra kommuner, landsting och myndigheter. Observera att nomineringen avser två delar Sverigefakturorna del 1: 1 2018-10-10 och del 2: 2018-10-24 LÄNK TILL REPORTAGE DEL1: https://www.svtplay.se/video/19596788/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-19-sverigefakturorna LÄNK TILL REPORTAGE DEL2: https://www.svtplay.se/video/19762400/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-19-avsnitt-8

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

3-4 månader

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Mycket stort genomslag med 100-tals artiklar i lokalpress och regionala SVT och SR-sändningar. Flera stora tidningar i England och Spanien har också berättat om granskningen. Det har blivit en politisk fråga i många kommuner och man har startat/genomfört internutredningar som i flera fall lett till ändrade rutiner och regelverk.