Guldspaden Nominerad 2016

SVENNEBERGET

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2016 i kategorin Etermedia lokal Kategori Etermedia lokal Deltagare Sofia Nordén Förutom ovanstående deltog följande personer Carolin Gadallah (reporter/praktikant) Sandy Hansson (foto) Rune Bergström (foto) Anton Svendsen (arbetsledare) Josefin Ziegler (ansvarigutgivare) Publiceringsdatum Mars – September 2016 Var publicerades jobbet? SVT Nyheter Väst

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Hyresvärd väljer ”svensk” före ”utländsk” Strukturell rasism finns över allt i samhället men är ofta svårt att bevisa. Men genom ett omfattande grävarbete kunde vi avslöja att ryktena om hyresvärden Curt Lundahl och co i Bergsjön i Göteborg stämde. Här fick hyresgäster med traditionellt svenska namn gå före de med traditionellt utländska namn.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vi avslöjade ett tydligt exempel på en hyresvärd som valde ”svensk” före ”utländsk”. Genom vår granskning lyfte vi fram en orättvisa som drabbar väldigt många människor i Sverige idag. Människor som nästan aldrig får någon typ av upprättelse för det de har varit med om, då det är ett problem som är svårt att bevisa och därmed lätt att avvisa. Vi kunde visa att den granskade hyresvärden frågade efter hyresgästernas ursprung när de valde sina hyresgäster. Vi kunde också genom ett omfattande researcharbete visa att människors namn och ursprung skilde sig kraftigt hos den här hyresvärden, jämfört med grannfastigheterna. När vi sedan gjorde egna kontroller genom att ringa och söka bostad hos hyresvärden med olika namn och brytning, så fick vi olika svar och bemötande, på precis det sätt som ett stort antal människor hade berättat för oss att de själva upplevt. Vi lyckades med kreativitet och ihärdighet komma fram till en bevisning som ledde till en tillsyn av företaget och ett konstaterande från DO att risk för diskriminering förelåg. Efter vår granskning så ändrade hyresvärden sina rutiner och ansökningsförfarande.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vi fick ett tips om att det fanns en diskriminerande hyresvärd i Bergsjön i Göteborg, ett område med högt antal utlandsfödda. Att det till och med gick att se när folk lämnade spårvagnen vilka som bodde på det så kallade ”Svenneberget” och vilka som bodde i alla de andra husen. Detta ville vi undersöka vidare.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Först åkte jag ut för att se med egna ögon och det var tydligt att husen på ”Svenneberget” skilde sig från de andra husen, här bodde betydligt fler med vit hy jämfört med de andra husen. Därefter vidtog ett metodiskt arbete: •Vi begärde ut namnet på alla de som Skatteverket hade skrivna på adressen Tycho Brahes gata (”Svenneberget”), vi tog bort de med co-adress och började markera alla med traditionellt svenskt namn, samt de med både ett svenskt och ett utländskt, och de med traditionellt utländska namn. Dessa 470 namn skrevs sedan in i Excel och sorterades. Vi begärde även ut de två grannadressernas alla namn och gjorde samma sak med de 810 namnen. Detta visade en procentsiffra som blev väldigt tydlig för oss att ett urval gjordes på Tycho Brahes gata. •Vi besökte platsen flera gånger, pratade med folk och ringde även runt till cirka tio personer som bodde i huset och fick bekräftat från samtliga att det mest bodde ”svenskar” i huset och att huset kallades för Svenneberget, Vita borgen, Vita berget m.m. för att de med utländskt ursprung, eller namn valdes bort. •Vi ringde hyresvärden och sökte lägenhet. Vi ringde med traditionellt utländska namn och med traditionellt svenska och fick helt olika bemötanden. •Vi fick tag i en intresseanmälan där vi kunde se att man skulle kryssa i svensk eller utländsk och uppge vilken nationalitet man har. Vi fick också uppmaningen på telefon att fylla i så utförligt som möjligt.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Muntliga: Ett stort antal boende i fastigheten och i området. Hyresjurister, DO, flera andra hyresvärdar, Boplats, personal på det granskade byggnadsbolaget. Skriftliga: Skattemyndighetens folkbokföringsregister. Ansökningsmaterial från Byggnadsbolaget.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Det var ett stort problem i sig att försöka bevisa en outtalad diskriminering från ett privat företag. Det är ett tips som är lätt för en redaktion att släppa eftersom det är så svårt att bevisa. Att prata med många människor, markera upp mer än tusen namn utifrån dess traditionella ursprung och jämföra husen, ringa som sökande och att få svart på vitt i intresseanmälan var sättet vi löste det på. Ett annat problem var att få prata med företaget det handlade om. De gjorde direkt vd:n onåbar så att jag aldrig kunde göra en ansvarsintervju. De påstod att hon inte hade en mobiltelefon eller en mailadress, att hon var utomlands eller utanför kontoret och att jag därmed bara kunde skriva och få brev. Att titta på människors namn för att avgöra vilket ursprung de har är i sig ingen bra metod, eftersom ett namn inte säger någonting om nationalitet. Nu var det ju de urvalskriterierna som vi hade fått tips om att hyresvärden använde sig av. Därför valde vi att göra likadant. Men vi var noga med hur vi uttryckte oss gällande ord som svensk, utländsk, etnicitet m.fl.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

21/3: Hyresvärd väljer ”svensk” före ”utländsk” http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/hyresvard-valjer-svensk-fore-utlandsk 21/3: Jurist: ”Häpnadsväckande och helt oacceptabelt” http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/jurist-hapnadsvackande-och-helt-oacceptabelt

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Arbetet påbörjades i december och publicerades i mars. Men skedde parallellt med andra arbetsuppgifter.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

DO inledde omedelbart, och på eget initiativ, en granskning av hyresvärden efter att de sett vår granskning. När de kontaktade Curt Lundahl och co ändrade de sin intresseanmälan och strök förfrågningar om nationalitet. Företaget gjorde en skriven uthyrningspolicy. DO kom fram till att Byggnadsbolaget har riskerat att diskriminera personer på ett sätt som har samband med etnisk tillhörighet. Hyresgästföreningen reagerade också kraftigt och DO-anmälde saken. Nyheten fick även genomslag i andra medier, främst i Göteborg, men även på riksnivå.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej