Guldspaden Nominerad 2023

Spa, vin och presenter - kommunala bolaget med hemlig representationspolicy

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2023 i kategorin Etermedia lokal Se bidrag: Bidrag (.WAV, 99 MB) Kategori Etermedia lokal Nominerade Malin Holmberg Förutom ovanstående deltog följande personer Andreas Ericson Simon Schagerström Arne Holmberg Karwan Tahir (vi har klippt ihop flera inslag till en fil. I den är det blandat med flera korta nyhetsinslag och några längre sit in från program). Publiceringsdatum 12/12 - 22/12 Var publicerades jobbet? P4 Örebro Sveriges radio Ekowebben Sveriges radio

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Vi har avslöjat att fastighets- och bostadsbolaget i Lindesberg har skaffat sig en egen hemlig generös representationspolicy som går tvärs emot kommunens restriktiva hållning. Bolagsstyrelsen har under sekretess beslutat att man ska ha en generös hållning till luncher och middagar och även ett par glas alkohol är okej där även respektive får bjudas. Men även denna mer generösa hållning har man brutit emot vid upprepade tillfällen, visar vår granskning. Vi har också avslöjat att man lägger pengar på konferenser, och påkostade presenter. Något både anställda och styrelse fått tagit del av samtidigt som det ena av de två bolagen inte har pengar till underhåll av bostäderna. Något bolaget fastslagit i årsredovisningen. Även avkastningskravet bostadsbolaget haft är pausat. De påkostade presenterna har fått ena bolagets logga och på så vis har man försökt kringgå skatteregler. Något skatteverket har haft invändningar emot.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vi har avslöjat att bolagen inte gör sitt yttersta för att ta hand om sina hyresgäster. Man lägger pengar på dyra presenter, alkohol och bjudningar tvärs emot kommunens policy samtidigt som bolaget uppger att det saknas pengar till underhåll av bostäder. Det är ett klassiskt ekonomiskt gräv. Där vi efter upprepade småtips som inte ledde någonstans bestämde oss för att göra en större översyn av ekonomin och det visade sig att det fanns flera oegentligheter i hur bolaget hanterar sina pengar. Vi har gjort ett gräv i realtid och det pågår fortfarande då nya tips strömmar in, ett gräv som med andra ord engagerat publiken stort och även politiken i vårt bevakningsområde.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

När Malin skulle gå grävkurs på Fojo behövdes en idé att arbeta vidare med. Efter tips från ett par kollegor om Falab/Libo begärde vi ut kodplanen och då hittade vi några spännande poster. Vi begärde sen ut fler och fler handlingar.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi begärde ut kodplan över samtliga kontoslag som används i bolagen och här såg vi stora poster på julklappar som vi blev intresserade av. Så vi gjorde en intervju med vd.n om detta och då fick vi också veta att man bjudit respektive på alkohol, något vi reagerade på och började därför titta mer på representationsfakturorna. Här reagerade vi på mängden alkohol och också på aktiviteter som både medarbetare och styrelse gjorde på konferenserna. Det handlade om ölprovning, vinprovning, scooteråkning och massage. Vi reagerade också på valet av konferensanläggningar Stöten, Tällberg och Loka. Men även boutiqhotell dit styrelsen åkt. Kommunens alkoholpolicy stämde inte överens med det vd.n sa vid intervjun och styrande politiker hävdade till en början att alla kommunala bolag ska ha samma alkoholpolicy men sen ändrades det och vi fick veta att kommunala bolag kanske hade egna policys. Till sist fick vi tag i ett dokument som visade att det kommunala bolaget skaffat en egen representationspolicy under sekretess. Det gjordes samtidigt som ekonomin i ett av bolagen var så dålig, att bostadsbolaget dragit in allt underhåll för bostäderna. Vi gjorde en lång intervju med bolagens vd i ganska tidigt skede, innan vi visste hur stort det här skulle bli. Efter det har han valt att kommentera via sms. Vi har kontaktat hela styrelsen, intervjuat vissa ledamöter och även politiker, Skatteverket och forskare.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Årsredovisningar, kodplaner, transaktionslistor, fakturor, kommunala dokument, interna bolagsdokument, intervjuer med politiker, tjänstemän, forskare, privatpersoner, hyresgäster.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Vissa underlag till fakturor har varit svåra att få ut. Ibland beror det på att det helt saknas, ibland har det bara tagit tid att få ut handlingarna. Det har varit en ständig diskussion om betalning för alla dokument och det har också funnits interna hemliga dokument som tagits på styrelsemöten under rubriken "hemligt" vilket gjort arbetet problematiskt då vi inte vet vad det beslutats om på styrelsemöten. Orsaken till den här sekretessen är enligt bolaget att en annan journalist tidigare har begärt ut en massa handlingar. Den interna representationspolicyn som tagits av styrelsen och som bolaget själva till sist erkände går tvärt emot kommunens egen policy. Men även denna mer generösa policy har bolaget brutit emot vid upprepade tillfällen. Det har också i vissa fall varit problematiskt att jobba med detta då det är två bolag (moder- och dotterbolag) men med samma styrelse, medarbetare och vd. Personalkostnaderna ligger bara synliga i det ena bolaget, Falab, sen faktureras det mellan bolagen så även bostadsbolaget Libo har personalkostnader men ingen anställd personal. Det här har i vissa fall varit svårt att hantera och vi har fått olika svar vid olika tillfällen från bolagets vd om detta. Men vi av inte upp utan fortsatte ställa en fråga till och en till. Vi vände oss till externa experter om råd som tex forskaren som är med i ett av de sista inslagen.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

https://sverigesradio.se/artikel/inget-underhall-men-pengar-till-spa-och-presenter https://sverigesradio.se/artikel/bjudit-pa-alkohol-flera-ganger-frangar-kommunens-policy https://sverigesradio.se/artikel/efter-avslojande-nu-granskas-falab https://sverigesradio.se/artikel/slutdrucket-for-kommunala-bolag-efter-p4-orebros-granskning

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Arbetet har spridits ut, dels under Fojo-kursen och sen på redaktionen, lite här och lite där. Men det var två intensiva veckor med grävande, intervjuer och flera publiceringar.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Efter avslöjandet beslutade de styrande politikerna i Lindesberg att alla kommunala bolag ska följa kommunens representationspolicy. Ett externt revisionsbolag ska granska bolagen. Det ska bli bättre kommunikationsvägar till de kommunala bolagen när beslut tas i kommunfullmäktige.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Vi fick genomslag i länet då Nerikes Allehanda i både artikel, ledare och på insändarsidor skrev om vår granskning. https://www.na.se/2023-12-12/noll-underhall-men-pakostade-presenter-till-personal https://www.na.se/2023-12-20/rad-till-politiker-som-vill-undvika-skandaler-hall-dig-nykter https://app.retriever-info.com/go article/01511220231220384959149/745143/monitor/search?type=jwt https://app.retriever-info.com/go article/05080420231213697a0905251c3381cd0fc0c1494c8fc9/745143/monitor/search?type=jwt På riksplanet publicerades flera av våra artiklar/ljud på Ekots webb på Sveriges Radio.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.