Guldspaden Nominerad 2022

Securitas hemligheter

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2022 i kategorin Etermedia riks dokumentär Se bidrag: Bidrag (.mp4, 1360 MB) Kategori Etermedia riks dokumentär Nominerade Linda Larsson Kakuli Henrik Bergsten Joachim Dyfvermark Axel Gordh Humlesjö Publiceringsdatum 25 maj 2022 Var publicerades jobbet? SVT Play, svt.se, SVT1, Uppdrag granskning,

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Genom hemliga inspelningar avslöjade UG hur höga företrädare för ett av världens största säkerhetsbolag - Securitas - köper sex på bordell och använder korrupta metoder för att vinna offentliga kontrakt. I centrum står en av Securitas högsta chefer i Sverige och en av bolagets toppsäljare. Enligt Säkerhetspolisens bedömning är den höga chefen att betrakta som en direkt säkerhetsrisk för Sverige, då han är ansvarig för kontraktet med Försvarsmakten. I Malmö avslöjas två kommunala tjänstemän som “mutkolvar” efter att ha läckt uppgifter under bordet om en pågående upphandling, värd mångmiljonbelopp. Efter att Securitas vunnit upphandlingen tog toppsäljaren med sig tjänstemännen på en festresa till London, vilket kan utgöra mutbrott.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Att avslöja korruption på hög nivå i Sverige är något av det svåraste som finns för journalister. Mutor och hemliga överenskommelser sker i slutna rum utan dokumentation. Avgörande information kring upphandlingar sprids muntligen och det är extremt svårt att bevisa samband mellan gåvor och tilldelning av offentliga kontrakt. I UG:s granskning kunde vi på ett unikt sätt - genom hemliga inspelningar - i detalj avslöja hur huvudpersonerna själva beskrev hela kedjan av korruption, från läckta uppgifter kring specifika upphandlingar värda miljoner, till Londonresan och hur den skulle hemlighållas för Malmö Stad. Samtidigt som projektet pågick inleddes invasionen av Ukraina och svensk säkerhetspolitik sattes på prov. Säpo och Must varnade för underrättelseoperationer från Ryssland där de privata säkerhetsbolagen ses som en svag länk i försvaret av Sverige. Securitas har hand om viktiga delar i uppdraget att skydda Sverige, bland annat skalskyddet på försvarshögkvarteret i Stockholm, skydd av politiker och försvarsindustrin.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Securitas är världens näst största största säkerhetsbolag med cirka 350 000 anställda. På många marknader anses Securitas - genom den svenska ledningen och ägandet - vara en garant för en hög moral, i konkurrens med andra bolag som verkar inom en sektor med stora problem med korruption och missförhållanden. Sedan avslöjandet om Swedbank så har vårt team på UG granskat den svenska säkerhetsbranschen, 2020 genom reportaget om Handelsbanken (Banken och Brödraskapet, nominerat till Guldspaden 2021). Detta ledde oss fram till ett tips om att granska Securitas där flera personer under lång tid försökt att varna den egna ledningen för en kultur där höga företrädare ansågs vara en risk för rikets säkerhet.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi utövade omfattande kartläggning och spaning mot nyckelpersoner inom Securitas. Vid mängder av tillfällen under sex månaders tid befann sig vårt team utanför Securitas huvudkontor och följde efter de misstänkta individerna när de åkte därifrån, till mässor, på konferenser, middagar och möten. Många dagar och nätter gav spaningen inget resultat. Men bit för bit började vi höra samtal som stärkte det ursprungliga tipset. Samtidigt vi visste att utan dokumentation så skulle vi aldrig kunna publicera uppgifterna. Genom källor inom Säpo så fick vi då reda på att säkerhetspolisen och den öppna polisen ofta använder något som kallas “oreglerad spaningsmetodik”. Det innebär att man kommit fram till att det inte är olagligt att lyssna och dokumentera individer som samtalar om det sker i en offentlig miljö, även om man inte har något åklagarbeslut om hemliga tvångsmedel. Lagen om olovlig avlyssning har aldrig prövats i det sammanhanget och polisens tolkning är att det ej strider mot lagen, även om man ej är part i samtalet. Detta gäller även för privatpersoner och journalister. Med detta i åtanke närmade vi oss “Chefen” och “Säljaren” när de befann sig i offentliga miljöer tillsammans med andra högt uppsatta personer i säkerhetsbranschen och utan att de visste om det, satte vi oss så nära som möjligt för att kunna höra vad som sas. Exakt hur det gick till när inspelningarna kom till kan vi av publicistiska skäl inte redogöra för, men jurister som vi rådfrågat har bedömt att vi inte gjort något olagligt. Denna metod är potentiellt problematisk på flera sätt. Det kan uppfattas som integritetskränkande att någon lyssnar på samtal i hemlighet. Men tillsammans med ansvarig utgivare gjorde vi bedömningen att metoden var motiverad med tanke på historien handlar om korruption, förskingring av offentliga medel och frågor om rikets säkerhet. Samtidigt kom vi fram till att ljudinspelningar inte var tillräckligt som bevis för att publicera. Vi beslutade att det som sas i samtalet behövde stärkas av annan dokumentation för att bevisa att det som sas verkligen var sant. Därför la vi mycket tid på att få fram hotellkvittot från London för de två kommunala tjänstemännen. Om det där framgick att Securitas betalat så var det med all säkerhet fastställt att detta var en misstänkt muta. Parallellt granskade vi relationen mellan tjänstemännen och Securitas och upphandlingen i Malmö genom begäran om offentliga handlingar. Först begärde vi ut loggen av email för de aktuellt tjänstemännen, detta för att tjänstemännen ifråga inte skulle bli tillfrågade om att sekretesspröva sina mail och därigenom kunna dölja spår eller misstänka att de stod under granskning. När vi fått loggarna begärde vi sedan ut samtlig korrespondens mellan tjänstemännen och Securitas. Då fick vi bekräftat att tjänstemännen försökte mörka kontakterna och resan till London.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Dokument, kvitton, inspelningar. För att belägga att Estark92, verkligen var en bordell såsom den beskrevs av “Chefen” och “Säljaren” dokumenterade vi ett besök med dold kamera där vår reporter upprepade gånger erbjuds köp av sexuella tjänster och droger. Utöver ovan nämnda metoder så odlade vi också systematiskt källor inne på Securitas för att få beskrivningar av kulturen som vi granskade. Det var uppenbart att det fanns många inne på bolaget som inte stödde det beteende som vissa av de manliga cheferna stod för och vi sökte muntliga kontakter med en rad personer inne på företaget för att få nyanserade beskrivningar av vad som pågick när ingen såg.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Hotellet i London ville inte lämna ut kvittot med hänvisning till kundsekretess men genom att ringa till hotellet och utge oss för att vara en av de kommunala tjänstemännen fick vi hotellet att skicka ett kvitto till en gmail-adress som liknade tjänstemannens privata email. Genom detta kunde vi bekräfta datum för resan och att Securitas betalat med “Säljarens” kreditkort. När vi kunde dokumentera korruption och olämpliga kontakter mellan tjänstemännen och Securitas så framstod det som motiverbart att namnpublicera “Chefen” och “Säljaren”, men när vi också kunde visa hur de pratade om kvinnor som de köpt sex av så blev situationen svårare. Den publicitetsskada som det skulle innebära att med namn och bild kopplas samman med den typ av grova uttalanden som gjordes, skulle vara enorm och skadan skulle sprida sig till anhöriga och i synnerhet individernas barn. Därför tog vi beslut om att inte namnpublicera och förvränga deras röster i reportaget.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

1. Korruption mutor 2. Rikets säkerhet 3. Journalistiska metoder

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Arbetet påbörjades i september 2021 och pågick därefter i varierande grad fram till publicering i maj 2022, parallellt med flera andra granskningar. De sista tre månaderna jobbade reporter och producent heltid med projektet.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Granskningen fick snabbt stora konsekvenser. De två tjänstemännen på Malmö stad, “Mutkolvarna”, meddelades avsked av kommunen. Då valde tjänstemännen att säga upp sig själva på egen begäran. Malmö stad startade en extern utredning som kom fram till att avtalet med Securitas inte skulle förlängas, vilket ledde till att Securitas förlorade miljonkontraktet på Möllevångstorget. Securitas har avskedat den höga chefen och toppsäljaren och inlett en omfattande internutredning, som fortfarande pågår där alla upphandlingar som “Chefen” och “Säljaren” deltagit i ska granskas. Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om “korruptionsrelaterad brottslighet”. Försvarsmakten och Säpo kommer också se över kontrakt med Securitas och diskutera nya rutiner kring säkerhetsprövning.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Alla stora medier i Sverige inklusive Ekot, DN, SVD, TT, Omni, Aftonbladet, Expressen och Sydsvenskan rapporterade om UG:s avslöjande.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.