Guldspaden Nominerad 2018

SD och extremisterna på valsedlarna

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2018 i kategorin Storstadstidning Se bidrag: Bidrag (.zip, 12 MB) Kategori Storstadstidning Nominerade David Baas Jonathan Leman Förutom ovanstående deltog följande personer Jens Christian (fotograf), Alex Ljungdahl (fotograf), Viktor Ahldén (fotograf och tv-redigerare), Christian Holmén (redaktör), Cornelia Schauermann (fotograf och tv-redigerare), Sven Lindwall (fotograf) Publiceringsdatum 2018-08-29 Var publicerades jobbet? Expressen: Tv webb och papperstidning

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

I en omfattande serie med avslöjanden har vi visat hur SD-politiker (men i några fall också politiker från M, KD och L) anonymt spridit rasism eller andra former av hat på nätet, eller som under flera år varit engagerade i nazistiska rörelser. Granskningen, vars publiceringstyngdpunkt låg strax före valet, har också varit en del i en pågående och systematisk granskning av SD:s inre liv och motsättningar.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Grävet var den mest omfattande valgranskningen av politikers extremism. I en serie publiceringar visades att SD fortfarande hyser mängder med politiker som hyser rasistiska eller på andra sätt extremistiska åsikter eller som engagerat sig för nazistiska rörelser - detta trots att partiledningen för flera år sedan deklarerade att det råder nolltolerans mot sådant i partiet. En del av de andra avslöjade politikerna kom från andra partier. Utöver valgranskningen har fokus också riktats mot Sverigedemokraternas i riksdagen.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Projektet var både en del i den stora kandidatgranskningen av samtliga kandidater från alla partier i höstens val (över 60000 kandidater), och en del i den pågående granskningen av Sverigedemokraterna, främst i riksdagen.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Genom omfattande registerkörningar av samtliga kandidater i höstens val - uppgifter som sedan stämdes av med uppgifter från andra myndighetsregister, myndighetshandlingar, andra offentliga uppgifter men också medlemslistor från nazistiska organisationer och tidskrifter och andra typer av publikationer från nazistiska rörelser. Näthatsdelen grundade sig också i granskning av metadata från ex hatsajtskommentarer, som också stämts av med uppgifter som inhämtats från ex. myndigheter (ex. Skatteverket, Kronofogden, Myndigheten för press, radio och tv osv) och annan nätaktivitet på andra forum och i sociala medier, samt med interna uppgifter från SD. Den övriga SD-granskningen har också byggt på långsiktigt källarbete, kontakter med utländska myndigheter (ex. motsvarigheten till bolagsverket i Ungern), utlandsresor och röstmatchning mellan ljudprov (för att säkerställa att det är rätt person som hörs i bandupptagningar).

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Personuppgifter på samtliga kandidater från höstens val, från Valmyndigheten. Hundratusentals kommentarer från sajter som Avpixlat, Samhällsnytt och Fria Tider. Myndigheters diarier och allmänna handlingar (ex. regeringsdepartement, Skatteverket, Kronofogden, Myndigheten för press, radio och tv, kommunförvaltningar). Upparbetade källkontakter inom SD. Internt material från nazistiska organisationer.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Den otroligt stora mängden material krävde en systematik i datakörningarna, både kvantitativt men också kvalitativt (ex. närläsningar av tiotusentals näthatskommentarer). Källskyddsaspekten är alltid prioriterad men kräver inte sällan extra åtgärder i bevakningen av SD med tanke på försök från partiföreträdare att gillra fällor för partikamrater som pratar med journalister. Då är inte minst stor varsamhet och bakgrundskontroller av källmaterial centralt.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

* 29 augusti 2018: Ex-nazister ställer upp i valet för SD * 5 september 2018: SD-man vill se Veronica Palm dödad i terrordåd * 26 oktober 2018: SD-riksdagsmannen om invandrare: "Låg IQ" och "parasiter"

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Arbetet har i stort sett varit pågående under hela 2018, men valgranskningen tog cirka två månader i effektiv tid.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Genomslaget har varit stort, inte minst under valrörelsens mest intensiva skede. Det ledde till rewrites i riksmedier och i lokaltidningar. Reaktionerna från partierna blev också starka, där de sparkade ut sina avslöjade kandidater. Bara under valrörelsens slutskede ledde granskningarna till att 25 politiker fick lämna sina poster. SD-granskningen ledde också till att David Baas vann Stora journalistpriset i kategorin Årets röst i november 2018.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.