Guldspaden Vinnare 2023

Sanningen om sprängdåden

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2023 i kategorin Magasin Se bidrag: Bidrag (.zip, 175 MB) Kategori Magasin Vinnare Johanna Edström David Lundmark Förutom ovanstående deltog följande personer Lotta Holmström, digital utvecklingschef Gunilla Kyhlén, grävredaktör Publiceringsdatum 12/4, 13/4, 18/4, 19/4, 12/6, 24/8 2023 Var publicerades jobbet? Dagens Arbete

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

I snitt sker ett sprängdåd varannan dag i Sverige. Dagens Arbete visar hur brister i lagar och regler göder gängen med civilt sprängmedel/byggdynamit som används i sprängdåden i samhället. I granskningen har DA kartlagt mängden sprängmedel som stulits de senaste fem åren, något som innan granskningen varit okänt även för ansvariga myndigheter. DA:s granskning avslöjar att över 500 kilo dynamit stulits och hamnat hos kriminella. Dynamit som skulle ha använts i infrastrukturprojekt och vindkraftsparker har påträffats i bomber och hos kriminella. Granskningen blottlägger även stora brister i lagar, regler och hanteringen av sprängmedel och visar hur det är möjligt för kriminella att komma över dynamiten. Genom wallraffande har DA också visat att företag som fått tillståndet indraget ändå fortsätter att spränga, och att dömda brottslingar inte får sina sprängkort indragna. DA avslöjar även att makthavares politiska beslut banat väg för sprängdåden.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Ett av vår tids största samhällsproblem, sprängdåden, ses i Dagens Arbetes granskning i nytt ljus. Dagens Arbete kan visa hur brister i lagar och regler göder gängen med civilt sprängmedel/byggdynamit som används i sprängdåden. I granskningen har Dagens Arbete kartlagt vilken typ av och hur stor mängd sprängmedel som stulits de senaste fem åren, något som före granskningen varit okänt även för ansvariga myndigheter. Granskningen blottlägger stora brister i lagar, regler och hanteringen av sprängmedel och visar hur det är möjligt för kriminella att komma över dynamiten. Dagens Arbete avslöjar också att makthavares politiska beslut banat vägen för sprängdåden. Sedan DA:s publicering, till exempel om hur kriminella får tag på sprängmedel, ses våra uppgifter nu som etablerade fakta i annan media och den allmänna debatten.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

I takt med att sprängdåden ökade, och när andra medier och politiker fokuserade på gängkonflikterna, bestämde vi oss för att ta reda på vilken typ av sprängmedel som används i sprängdåden och hur kriminella kan komma över dessa mängder. Vi insåg snabbt att det inte fanns någon information om vare sig typ av sprängmedel eller mängd. Vi fick ta reda på det själva. Det fanns en stor kunskapslucka att fylla. Granskningen växte snabbt i omfattning när vi upptäckte grava brister i hanteringen och kontrollen av civilt sprängmedel. Länk till hela granskningen: https://da.se/tema/da-granskar-sprangdaden/

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Kartläggning av uppgifter i offentliga handlingar: Genom att systematiskt söka efter varumärken på civila sprängmedel i domar och förundersökningar fem år tillbaka i tiden, kunde vi bygga upp en databas och få fram mängden av stulet sprängmedel som beslagtagits av polis. Vi begärde ut listor från kommuner över företag och personer som har tillstånd att hantera sprängmedel. Vi sökte på personerna och företagen i Acta Publica och kunde på så sätt se vilka personer som dömts för grova brott och som trots lagskärpningen fått tillstånd att hantera sprängmedel. Vi har genom wallraffande kunnat avslöja att företag fortsätter spränga trots indragna sprängtillstånd, att kriminella får hantera sprängmedel och att sprängkort inte dras in för personer dömda för brott. Genom möten, telefonsamtal och brevväxling har vi byggt upp förtroende med kriminella personer, även frihetsberövade, för att få inblick i hur hanteringen av sprängmedel går till. Det var oerhört känsliga intervjuer som ställde höga krav på redaktionen. Vi har utfört mycket fältarbete. Vi följde med bergsprängningsföretag under en tunnelsprängning för att få en djupare inblick hur sprängmedel hanteras på byggarbetsplatser. Vi har även besökt flera områden där sprängdåd skett, knackat dörr och pratat med drabbade.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

- Offentliga handlingar (förundersökningar, domar, rapporter, stämningsansökan, tillsyns- och tillståndshandlingar, mm.) - Anonyma källor (kriminella och andra personer med insyn i bergsprängarbranschen) - Öppna källor (experter, drabbade, polis, tjänstemän ansvariga för tillstånd och tillsyn med flera)

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Samtidigt som politikerna gärna pratar om hårdare tag mot gängen så fanns en ovilja att kommentera de systemfel som politikerna själva varit med och skapat. Vi har upprepade gånger sedan mars 2023 försökt få kommentarer från justitieminister Gunnar Strömmer (M) som trots att ämnet berör M:s viktigaste valfrågor inte vill svara på frågor. Vi har passats vidare till andra politiker, som endast svarat via mejl och vägrat svara på följdfrågor, eller bara bemötts av tystnad. En annan utmaning var att få det omfattande materialet (av domar och förundersökningar) överskådligt. Ett arbete som innebar att gå igenom dokument med tusentals sidor. Ytterligare en utmaning var kommunikationen med flera källor som under granskningens gång satt frihetsberövade. Lång postgång och begränsad möjlighet till telefonkontakt gjorde att det tog lite längre tid. Oerhört känsliga intervjuer som ställde höga krav på reporter och det redaktionella säkerhetstänket.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Avslöjandet om att över 500 kilo dynamit stulits byggarbetsplatser. Kriminell: "Enkelt att stjala sprangmedel fran byggarbetsplatser" Kommunernas rop på hjälp, ett av flera systemfel. Lagen som banade väg för sprängdåden. Intervjuer med drabbade, som visar hur hårt människor drabbas. (I Linköping, där ett av Sveriges största sprängdåd inträffade, valde endast fyra hushåll av ett hundratal att flytta tillbaka till sina gamla lägenheter.)

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Cirka fyra veckor

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Regeringen och justitieminister Gunnar Strömmer (M) hänvisar till Dagens Arbetes granskning och använder uppgifter från Dagens Arbetes granskning som underlag. Sedan vår granskning har de kommit med flera lagförslag som syftar till att ändra de missförhållanden som vi har granskat. Socialdemokraterna har öppnat upp för att lagen om Lagen om brandfarliga och explosiva varor kan behöva ses över. Även Moderaterna har öppnat för att vissa lagar och regelverk kan behöva ändras. Sprängmedelsexperter ser över om DA:s granskande artiklar om sprängdåden kan överlämnas som vitbok till regeringen. Kommuner och bergsprängarbranschen, har uttryck tacksamhet att bristerna uppmärksammas. De företag som läckt över 200 kilo sprängmedel har efter granskningen fått sina sprängtillstånd indragna.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Svenska Dagbladet, Ekot, Dagens nyheter och andra medier plockade upp vår granskning. Debattartiklar i Expressen och SVD skrevs. Granskningen har lyfts fram i Studio Ett och God morgon världen, i Sveriges Radio, där granskande reporter Johanna Edström medverkade.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej