Guldspaden Nominerad 2017

Radikalt Fiasko

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2017 i kategorin Etermedia lokal Se bidrag: Bidrag (.zip, 1547 MB) Kategori Etermedia lokal Nominerade Ylva Esping Olle Palm Helena Petersen Schön Förutom ovanstående deltog följande personer Hans Larsson, Patrik Cegrini, Esfar Ahmad Publiceringsdatum 170131, 170201, 170202, 170203, 170322, 170419, 170621, 170904 i broadcast. På webben ovanstående datum samt 170204, 170411, 170428, 170620. Var publicerades jobbet? SVT Nyheter Skåne

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Prestigeprojektet som blev ett radikalt misslyckande. Det kommunala mångmiljonprojektet Våra Liv skulle avradikalisera malmöungdomar. Resultatet blev ytterst magert - inte en enda våldsbejakande islamist omvändes. Föreningen bakom projektet fuskade med ekonomin och ljög om påstådda samarbetspartners.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vi avslöjade att Malmös prestigeprojekt mot radikalisering, ”Våra Liv”, var ett fiasko. Projektet misslyckades med målet att hitta och omvända radikaliserade ungdomar. Granskningen blottlade också ekonomiskt missbruk av allmänna medel. Avslöjandet ledde till att Malmö stad bröt samarbetet med föreningen bakom projektet. Resultatet av granskningen blev kort därefter att hela projektet lades ned och finansiärerna Arvsfonden, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF och Malmö stad krävde pengar tillbaka från föreningen. Granskningen blev starten på en omfattande debatt om myndigheters övertro på projekt som lösning på alla samhällsproblem.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vi fick ett tips om missförhållanden i projektet och började nysta i det.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi jämförde mål i projektansökningar med de resultat som rapporterades till finansiärerna. Vi granskade varje kvitto i bokföringen och vände oss till Jordanien för att spåra ursprunget till en faktura. Vi avslöjade att föreningen hade bokfört kostnader på projektet som inte var godkända av finansiärerna. Vi kunde också slå fast att personal var dubbelfinansierad i projektet genom bidrag och anställningar från olika håll. Vi kontaktade påstådda samarbetspartners och finansiärer och upptäckte att föreningen ljög om samarbeten. Vi pratade med ett stort antal personer med insyn i projektet Våra Liv och föreningen Spiritus Mundi, en del av dem anonyma.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Myndigheter som Kammarkollegiet/Arvsfonden och MUCF (bidragsbeslut, ansökningar och årsrapporter för projektet.) Malmö stad (bidragsbeslut, bokföring och epost mellan parter i projektet) Klippans kommun (anställning) En rad andra kommuner som köpt tjänster från Spiritus Mundi (fakturor) Ett stort antal personer med insyn i föreningen Spiritus Mundi samt projektet Våra Liv, övervägande delen anonyma. Påstådda samarbetspartners och finansiärer som Svenska kyrkan, Stena Fastigheter AB och Arbetsförmedlingen. Forskare vid Lunds universitet, Skatteverket (skatteinbetalningar och skattebeslut), tingsrättsdomar, Transportstyrelsen samt länsstyrelsen i Västra Götaland. Konstnärsnämnden, Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Coompanion Skåne, Lars Hiertas Minne, Folke Bernadottes Minnesfond, Gustaf V:s Minnesfond med fler (bidragsgivare) Verksamhetsberättelser och årsredovisningar från Spiritus Mundi

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Föreningen Spiritus Mundi har konsekvent tackat nej till intervjuer efter de första delarna av granskningen och vi fick tjata på föreningen för att den skulle lämna ut årsredovisningar. Övriga samarbetspartners i projektet Våra Liv ville inte ställa upp framför kameran. Det dröjde innan vi fick tillgång till alla fakturor. Bokföringen fanns hos Spiritus Mundi trots att Malmö stad var projektägare. Det var först när Malmö stad begärde att få se hela bokföringen som vi fick tillgång till alla fakturor.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

1. 170131 - VÅRALIV 2. 170201 - FIASKOT 3. 170203 - PÅHITTADEPARTNERS

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Uppskattningsvis tre månader. Vi började att begära in material i november 2016. Under december ökade arbetsinsatsen och från januari 2017 arbetade vi, tre personer, heltid med granskningen av ”Våra Liv”.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Alla berörda myndigheter inledde egna granskningar efter vårt avslöjande. Dessa granskningar ledde i samtliga fall fram till återbetalningskrav. Malmö stad avbröt snabbt samarbetet med Spiritus Mundi. Försvarshögskolan sågade antiradikaliseringsprojektet och den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism välkomnade Malmös beslut att säga upp samarbetet. Våra publiceringar fick stort genomslag i andra medier och uppmärksamhet på ledarplats i bland annat Dagens Nyheter och Kvällsposten men också debattartiklar i Aftonbladet och SVT Opinion. Granskningen har även uppmärksammats internationellt i tjeckisk teve. Granskningen fick också stort genomslag i SVT:s rikssändningar. Aktuellt, Rapport och Sverige Idag sände flera delar av granskningen.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Spiritus Mundi har anmält de första inslagen till Granskningsnämnden. Ärendet är inte avgjort ännu (170907).