Guldspaden Nominerad 2022

Privatjetboomen

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2022 i kategorin Mindre dagstidning Se bidrag: Bidrag (.pdf, 25 MB) Kategori Mindre dagstidning Nominerade Anton Borgström Eigil Söderin Förutom ovanstående deltog följande personer Emanuel Hendal, filmning och klippning. Publiceringsdatum 31 maj samt 1 och 2 juni, 2022. Var publicerades jobbet? Dagens ETC

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Sveriges förmögna flyger mer privatjet än någonsin. Det visade Dagens ETC:s granskning som är den första kartläggningen av hur svenskar flyger med egna eller chartrade jetplan. * Resorna har fördubblats på bara två år och utsläppen motsvarar en svensk stad. * Wallenbergs och Wallenius plan pendlar till ökända skatteparadis i Karibien. * Klimataktivisten och hotellkungen Petter Stordalen flyger mest privatjet i Norden. * På tre år har skattebetalarna subventionerat flygbränsle till privatjet med 270 miljoner kronor - en snittrabatt på 30 000 kronor per resa.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

De översta samhällsskikten i Sverige vill sällan synas i offentligheten och svenska myndigheter redovisar inte detaljerad statistik över den privata flygtrafiken. Därför är det svårt att granska branschens klimatpåverkan. Men genom avancerad databearbetning kunde vi som första redaktion kartlägga svenskarnas flygande med privatjet och resornas utsläpp av växthusgaser. Det är ny kunskap som efter publicering fick stor påverkan på samhällsdebatten.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

När den värsta pandemin var över och den reguljära flygtrafiken började återhämta sig rapporterades det i medierna om en ökning av privata flygresor i Europa. Då väcktes frågan på redaktionen: Hur har flygandet med privatjet sett ut i Sverige de senaste åren?

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Varken Luftfartsverket eller några andra myndigheter har fullständig statistik över trafiken med privatjets. Men tack vare forskare och ideella krafter finns det ett globalt nätverk av många små radiomaster på villor och hustak som kartlägger alla flygrörelser. Masterna spårar flygplanen via sändarsystemet Automatic dependent surveillance broadcast, ADS. Organisationen OpenSky Network samlar ADS-uppgifterna i en databas som Dagens ETC har tillgång till. I databasen finns sammanlagt 90 miljoner flygningar från januari 2019 tom mars 2022. Ur datan filtrerade vi alla flygningar med de 29 privata jetplan som finns registrerade i Sverige. Utifrån tidsangivelser vid start och landning kunde vi räkna ut varje plans bränsleförbrukning och därmed deras klimatpåverkan. Och tack vare andra öppna källor kunde vi koppla planen till specifika personer som Jacob Wallenberg och Petter Stordalen. Och flygdatan kunde sedan kopplas till Stordalens uppdateringar i sociala medier.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Råmaterialet hämtades från databasen OpenSky Network. Datan kompletterades med uppgifter från Luftfartygsregistret, Transportstyrelsen, sajter som Flightradar24 och sociala medier. Artiklarna bygger också på en stor mängd intervjuer med personer i flygbranschen.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Rådatan var svår att analysera på grund av den enorma mängden datapunkter som inte heller var fullständiga. Många timmars manuellt arbetet krävdes för att tvätta och bearbeta uppgifterna. Det var också svårt att hitta källor som ville berätta om denna exklusiva del av flygbranschen. Flygbolagen är till sin natur hemlighetsfulla för att deras kunder, som ofta är mycket förmögna, kräver diskretion.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Del 1: Så flyger Sveriges förmögna med privatjet (31 maj) Del 2: Petter Stordalen flyger mest i hela Norden (1 juni) Del 3: Vanligt folk betalar för lyxflygens jätterabatt (2 juni)

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Från januari 2022 arbetade en reporter deltid i fem månader med varierande intensitet.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Grävet fick enorm spridning i alla stora nyhetsmedier och omnämndes av ett stort antal opinionsjournalister. Dessutom skrev ledande Miljöpartister debattartiklar utifrån Dagens ETC: artiklar. Och även i forskarvärlden fick uppgifterna stor spridning.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Dagens ETC:s reporter berättade om granskningen i SVT:s morgonstudio. I princip alla riksmedier som TT, DN, Expressen, Aftonbladet, Dagens Industri och Omni rapporterade om avslöjandet. Grävet omnämndes även på Aftonbladets ledarsida, DN kultur samt i Göteborgs-Posten, Arbetarbladet, Sydsvenskan och Svensk damtidning. Nyheten nådde även till Norge där Dagbladet publicerade en artikel.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.