Guldspaden Nominerad 2022

Polisskandalen

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2022 i kategorin Storstadstidning Se bidrag: Bidrag (.pdf, 5 MB) Kategori Storstadstidning Nominerade Michael Syrén Förutom ovanstående deltog följande personer Christian Holmén, Erik Wiman, Mattias Carlsson. Publiceringsdatum 7 december 2022 Var publicerades jobbet? Expressen

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Den högsta svenska polisledningen har under flera år försökt att dölja flera polisanmälningar som gjorts mot den ställföreträdande rikspolischefen Mats Löfving. Det har handlat om misstankar om misshandel, grov fridskränkning, olaga förföljelse, ofredande och grovt tjänstefel. I anmälningarna som gjorts internt av polisens säkerhetschef och ett högt kvinnligt polisbefäl pekades Mats Löfving ut som misstänkt gärningsman och underrättelsechefen för Polisens nationella avdelning, Noa, Linda Staaf pekades ut som brottsoffer. Expressen har kunnat visa att åklagare på särskilda åklagarkammaren lagt ner anmälningarna och att rikspolischefen Anders Thornberg mörklagt fallen och inte låtit dem gå vidare till Personalansvarsnämnden. En rad uppföljande reportage avslöjade en toppstyrd och osund ledningskultur och startade en bred debatt om vänskapskorruptionen inom polismyndigheten.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Granskningen har visat att det under flera år, på grund av personliga förhållanden mellan de högsta polisbefälen, varit stora konflikter som negativt kan ha påverkat polisens arbete mot gängkriminalitet, skottlossningar och dödsskjutningar. Linda Staaf och även Mats Löfving som var Noas högsta chefer kan också genom sitt förhållande och polisanmälningarna ha utsatts sig för stora säkerhetsrisker då Noa är en avdelning inom polisen som svarar inom polismyndigheten som dess kontaktpunkt mot säkerhetspolisen, försvarsmakten och försvarets radioanstalt. Granskningen har även visat på den tystnadskultur och hierarki som råder inom polisen.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

När Expressen i höstas kunde avslöja att Noas underrättelsechef Linda Staaf skulle påbörja en tjänst på polisenheten på Justitiedepartementet under 2023 och lämna Noa började vi vår granskning. Efter avslöjandet fick vi också mycket mejl med tips från läsare - däribland flera poliser - som gav en annan bild av den högsta polisledningen än vad som tidigare framkommit i medierna.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Genomgång av forskningsrapporter, årsredovisningar, dokument från Polismyndigheten - utbegärda epostloggar, de involverade personernas personalakter. Kartläggning av anmälningar - kontakter med polisens särskilda utredningsenhet, Polisens personalansvarsnämnd, Statens ansvarsnämnd, beställningar av handlingar från Justitiedepartementet och Försvaret. Över 100 samtal med poliser, åklagare och anra muntliga källor samt intervjuer och ansvarsutkrävande intervjuer.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Årsredovisningar, muntliga källor inom polisen, forskningsrapporter, polisanmälningar, hemliga PM, anställningskontrakt, utbildningsbevis, skatteverket.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Mycket tid gick åt till att begära ut handlingar och dokument från Polismyndigheten och särskilda åklagarkammaren. Stora svårigheter att få kontakt med de berörda personerna i polisledningen för att ställa frågor och motfrågor. Mycket tidskrävande arbete för att få information från källor. Fick också hjälpa källorna med säker teknik för att kommunicera med mig.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Den första polisanmälan som vi kunde avslöja. Anmälan gjordes av polisen säkerhetschef Ari Stenman som efter två samtal med Noas underrättelsechef Linda Staaf polisanmälde ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande. En misshandelsanmälan, gjordes året innan den första anmälan, där även Mats Löfving pekades ut som brottsmisstänkt och Linda Staaf som brottsoffer. Det hemliga PM som låg till grund för den första anmälan där det framgick att rikspolischefen informerats om omständigheterna och tidigt haft kännedom om brottsmisstankarna.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Cirka 8 veckor.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Efter grävet har åklagare inlett förundersökning om grovt tjänstefel och rikspolischefen Anders Thornberg har startat en egen intern utredning av vad som har inträffat. Thornberg har anlitat den före detta rådmannen och särskilda utredaren Runar Viksten. Kritik har dock framförts att rikspolischefen tillsatta en egen utredare. kritiker menar att det borde gjorts av Justitiedepartementet. Den ställföreträdande rikspolischefen Mats Löfving har omplacerats och Linda Staaf fick inte påbörja en sedan tidigare planerad ny tjänst på polisenheten på justitiedepartementet. Staaf kommer att fortsätta en annan tjänst på Noa. Rikspolischefen kallades först till justitieutskottet, men beslut togs senare att invänta den tillsatta utredningen.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Mycket stort genomslag i alla landets stora medier. Avslöjandena dominerade nyhetsflödet under mer än två veckor. Aktuellt, Rapport, TV4 Nyheterna, Nyhetsmorgon, Efter fem, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Sveriges Radios Ekotredaktion, P1 Morgon och Studio 1 samt P4 Extra, bara för att nämna några, har haft omfattande rapportering om avslöjandet. Det har också skrivits flera krönikor av kriminologer och av rättskrönikörer i flertalet större tidningar.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.