Guldspaden Nominerad 2019

Poddgranskningen

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2019 i kategorin Etermedia riks nyhet Se bidrag: Bidrag (.zip, 145 MB) Kategori Etermedia riks nyhet Nominerade Åsa Erlandsson reporter Joachim Voss Sundell Klara Rönnqvist Fors Karolina Andersson Joachim Voss Sundell, reporter Åsa Erlandsson, reporter Klara Rönnqvist Fors, reporter Förutom ovanstående deltog följande personer Johanna Palm, webbreporter och research Mattias Dellert, tv-reporter Rebecca Lundberg, planeringsredaktör Amanda Horne, publiceringsredaktör Rebecca Haimi, redaktör online Publiceringsdatum 2020-09-27

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

”Poddgranskningen” har under fyra månader och 34 publiceringar kunnat visa på omfattande och medvetet fusk och plagierande hos flera av Sveriges mest populära true crime-podcasts. Granskningen har också visat på en utbredd avsaknad av grundläggande pressetik, och på hur detta lett till stora konsekvenser för brottsoffer och anhöriga. Vår rapportering har dessutom avslöjat flera falska uppgifter om ansvarig utgivare (ibland finns ingen, ibland uppges namn som juridiskt sett inte har något ansvar) samt visat på en avsaknad av ansvarssystem för felaktiga uppgifter, kränkande publiceringar och plagiat i svenska podcasts. Dessa avslöjanden kan delas in i tre kategorier: 1: Brottsoffer utnyttjas och far illa i Sveriges snabbast växande mediesektor – podcastmarknaden. Kulturnyheternas granskning visar att anhörigas vittnesmål från mordrättegångar spelas upp för hundratusentals lyssnare, utan deras vetskap och mot deras vilja. Konsekvenserna för enskilda privatpersoner och familjer har varit förödande. Bland annat har mycket känsliga uppgifter så som personnamn och adressuppgifter på såväl gärningsmän som brottsoffer, anhöriga, vittnen och även minderåriga barn publicerats – trots att det kan finnas hotbilder mot dem. Det kan också handla om barn som pga sin ålder ännu inte blivit informerade av sina anhöriga om den tragedi som drabbat dem. I vår granskning har flera drabbade familjer ställt upp och berättat om sina upplevelser, bland annat tre unika fall vars tragedier blivit riksnyheter men där familjerna aldrig tidigare låtit sig intervjuas. Flera anhöriga påpekar också de allvarliga risker som poddarnas pressetiska övertramp skapar på sikt, nämligen att vittnen inte vågar prata fritt under rättegångar samt att offentlighetsprincipen hotas om den, enligt de drabbade familjerna, ”missbrukas” för att skapa underhållning. Som en direkt konsekvens av vår granskning har flera av de avsnitt där anhöriga känt sig uthängda raderats, eller ändrats. https://www.svt.se/kultur/hard-kritik-mot-rattegangspodden-fran-anhoriga-hur-kan-man-behandla-brottsoffer-sa https://www.svt.se/kultur/ida-johanssons-pappa-osten-man-gor-underhallning-av-en-tragedi 2: Omfattande fusk och plagiat bland Sveriges största podcasts Granskningen har också kunnat redovisa ett tjugotal exempel på plagiat bland Sveriges största podcasts. Vi har kunnat belägga att högläsning ur nyhetsartiklar, bloggar och böcker, presenteras som självständig journalistik, och vi har intervjuat flera av de drabbade. En av de granskade poddarna har nu åtalats för upphovsrättsintrång, och hundratals avsnitt har raderats. https://www.svt.se/kultur/omfattande-plagiat-i-hyllade-podcasten-svenska-mordhistorier https://www.svt.se/kultur/lars-polisanmalde-succepodden-for-80-fall-av-plagiat https://www.svt.se/kultur/bauer-media-och-poddskaparna-kande-till-plagiaten-fortsatte-anda 3: Flera av Sveriges största poddar sprider falsk information om ansvarig utgivare. https://www.svt.se/kultur/rattegangspoddens-utgivare-svarar-pa-kritiken https://www.svt.se/kultur/falska-utgivaruppgifter-pa-radiojattens-playtjanst I själva verket visar granskningen att inga av Sveriges största podcasts (utanför Sveriges Radio) har en ansvarig utgivare, och finns inte registrerade i pressetiska system. 4: Såväl kritiken från anhöriga som plagiaten av nyhetskällor har varit kända av såväl poddskaparna som av de företag som distribuerar och tjänar pengar på programmen. Trots detta har man fortsatt. Mer om detta här: https://www.svt.se/kultur/radiojatten-bauer-media-informerades-om-plagiat-redan-2018 https://www.svt.se/kultur/ida-johanssons-pappa-osten-man-gor-underhallning-av-en-tragedi I spåren av granskningen har fler än 134 avsnitt av populära podcasts raderats, boken Svenska Mordhistorier har dragits in, podcasten Mordpodden står åtalad för upphovsrättsintrång, frågan poddar och etiken har blivit ett fall för riksdagen och såväl justitieministern som kulturministern har kritiserat poddarnas arbetsmetoder. Just nu pågår en utredning om poddvärlden på regeringsnivå. Vid sidan av detta har publiceringarna skapat en stor och pågående debatt om pressetik, och Sveriges tre största true crime-podcasts har lovat att ändra sina arbetsmetoder. Ett axplock ur debatten: https://www.gp.se/kultur/kultur/lockelsen-att-ber%C3%A4tta-en-gruvlig-historia-styr-1.20680848 https://www.expressen.se/kultur/katarina-wennstam/mordade-kvinnor-skandas-pa-nytt-i-krimpoddarna/ https://www.dn.se/ledare/lisa-magnusson-hur-blev-underhallning-synonymt-med-snaskandet-i-verkliga-mord-pa-unga-kvinnor/ https://www.gp.se/debatt/poddar-utan-etiska-regler-hotar-den-publicistiska-friheten-1.21647849 https://www.aftonbladet.se/kultur/a/WbWqz2/nu-ar-amatorernas-tid-forbi

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Grävet är unikt då det är den första omfattande granskningen av Sveriges snabbast växande mediesektor - poddvärlden. Det är även unikt i sitt perspektiv: här är det inte fokus på gärningsmännen, domstolarna eller rättsprocessen – utan på en inom kriminaljournalistiken ofta bortglömd grupp: brottsoffren. Arbetsmetoderna är unika (se nedan) och har utvecklats specifikt för grävet, och avslöjandena visar på hur poddvärlden kunnat växa till en aktör som tangerar traditionella medier i sin räckvidd – och som trots detta kunnat arbeta utanför såväl grundläggande pressetik som upphovsrätt utan att detta har uppmärksammats. Resultatet är en omfattande och ännu pågående medieetisk debatt, samt att de människor som farit illa som en följd av detta har fått sina röster hörda. Publiceringarna har öppnat dörren till journalistisk granskning av en enormt inflytelserik men fram tills nu i det närmaste helt obevakad mediesfär, och har ställt några av Sveriges största medieaktörer inför samma ansvar som förväntas av andra mer traditionella makthavare i medievärlden. En bärande del i granskningen – och sannolikt också en förklaring till genomslaget – är de tre familjer som i alla år avböjt intervjuer och nu för första gången berättar sin version offentligt: föräldrarna till Ida som berövades livet i det rikskända ”joggingmordet” i Upplands Väsby, ”Anna” vars baby kastades i ett vattenkraftverk av sin egen pappa, samt föräldrarna till Tova som slogs ihjäl av sin tidigare pojkvän. Granskningen fick omgående och stora konsekvenser: Ett åtal om upphovsrättsintrång Hundratals raderade poddavsnitt samt avsnitt som ändrats och anonymiserats I riksdagen ställdes frågan till justitieministern om etiken och brottsoffer i det nya poddlandskapet Den största podden pausade sin publiceringsplan En långvarig och bred debatt om den bortglömda gruppen brottsoffer.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Den ursprungliga idén uppstod på redaktionen, och bestod i att granska pressetiken i den växande true crime-sfären. Innan detta arbete nådde en publicering kritiserades boken Svenska Mordhistorier för att innehålla ett plagiat. Journalisten Jack Werner publicerade ett stycke ur boken på Twitter, som nästan ordagrant var hämtat ur en nyhetsartikel. Kulturnyheterna inledde då en line by line-granskning av boken, där vi sökte på hundratals meningar i den för att hitta fler plagiat. Eftersom vi snabbt hittade ett tiotal exempel, expanderade vi granskningen och började transkribera avsnitt av podcasten med samma namn. Även där hittade vi flera uppenbara plagiat, vilket ledde till vår första publicering. Parallellt med att granskningen växte till fler podcasts började vi också kontakta (och i vissa fall kontaktades av) de brottsoffer som true crime-poddarna handlar om, för att se hur publiceringarna om mordfall i poddvärlden påverkar offrens familjer.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Case-intervjuer, expertintervjuer, transkribering av podcasts, line-by-line-kontroll av källor, jämförelser av podcastmanus och originalkällor, ansvarsutkrävande intervjuer, sökningar i mediearkiv, offentliga handlingar, rättegångsprotokoll, förundersökningar, genomgångar av sociala medie-sidor, kommentarsfält och onlineforum med mera. Det mest tidskrävande arbetet bestod i att transkribera hela avsnitt av podcasts, för att sedan line by line-kontrollera deras innehåll för plagiat. Under arbetets gång utformades ett särskilt system för detta, där vi identifierade flera faktorer som pekar mot potentiella plagiat. Även kontakten med anhöriga till brottsoffer var oerhört tidskrävande, men resulterade i att reportrarna byggde upp ett nödvändigt och stort förtroende hos de drabbade. Flera av de brottsoffer som medverkade i granskningen har aldrig pratat med medier tidigare.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Nästan samtliga publiceringar är uppbyggda runt intervjuer med drabbade, antingen brottsoffer vars vittnesmål använts, eller privatpersoner som plagierats (författare, journalister, med mera). Sammantaget för granskningen har ungefär 60 intervjuer genomförts. Samtliga publiceringar bygger på en omfattande genomgång av publicerade podcast-avsnitt samt poddskaparnas aktiviteter i sociala medier där de själva berättar om sina arbetsmetoder, diskuterar tillvägagångssätt och vissa fall svarar på kritik som visar att de haft kännedom om att denna finns. Sammantaget för granskningen har Kulturnyheterna lyssnat igenom och transkriberat ett 50-tal podcast-avsnitt och gått igenom åratal av sociala medie-publiceringar.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Att få anhöriga till mordoffer, som redan hade en oerhört negativ upplevelse av medier, att berätta öppet om sina upplevelser. Detta överkoms genom ett långsiktigt förtroendearbete och dialog, med stor hänsyn till brottsoffers särskilda utsatthet. Det andra problemet var den stora tidsåtgången för att granska innehållet i podcasten. Detta löstes genom att vi utvecklade en särskild arbetsmetod, där vi letade efter specifika strukturer som i många fall ledde till plagierade källor.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Avslöjandet om omfattande plagiat i podcastvärlden: https://www.svt.se/kultur/omfattande-plagiat-i-hyllade-podcasten-svenska-mordhistorier Avslöjandet om hård kritik från brottsoffer och anhöriga: https://www.svt.se/kultur/hard-kritik-mot-rattegangspodden-fran-anhoriga-hur-kan-man-behandla-brottsoffer-sa Avslöjandet om att såväl plagiat som kritik från anhöriga varit kända hos poddskaparna: https://www.svt.se/kultur/radiojatten-bauer-media-informerades-om-plagiat-redan-2018 https://www.svt.se/kultur/ida-johanssons-pappa-osten-man-gor-underhallning-av-en-tragedi

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Sammantaget sträckte sig grävet över fyra månader, där det periodvis varit mer och mindre aktivt, beroende på den övergripande redaktionella arbetsbelastningen.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

En lång rad politiker har uttalat sig kritiskt mot uppspelningarna av vittnesmål från polisförhör och rättegångar. Däribland kulturminister Amanda Lind och justitieminister Morgan Johansson. Båda hänvisar till potentiella åtgärder, även om frågan enligt dem är komplex sett till tryck- och yttrandefriheten. Det finns idag en pågående regeringsutredning runt podcastsektorn, den så kallade AV-utredningen. Rapporteringen kring detta kommer att fortsätta när denna presenteras 2020. Publiceringarna har lett till en omfattande mediedebatt om pressetik, brottsofferperspektiv och upphovsrätt i samtliga av Sveriges största tidningar. Ett urval av dessa länkas nedan. Granskningen har uppmärksammats på nyhets- och ledarplats ibland annat DN, SVD, Studio Ett, P1 Morgon, Expressen, Aftonbladet, Ekot och Journalisten. Vid sidan av detta har granskningen genererat ett hundratal artiklar på nyhetsplats samt tusentals kommentarer, reaktioner och diskussioner i sociala medier. Mordpodden fälls för upphovsrättsintrång https://www.svt.se/kultur/medieexperten-om-domen-mot-mordpodden-kan-forandra-poddbranschen https://www.svt.se/kultur/mordpodden-falls-for-upphovsrattsintrang https://www.svt.se/kultur/bauer-media-om-domen-mot-mordpodden

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej