Guldspaden Vinnare 2022

P4 VÄST GRANSKAR A-TRAKTORER

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2022 i kategorin Etermedia lokal Se bidrag: Bidrag (.zip, 38 MB) Bidrag (.zip, 38 MB) Bidrag (.zip, 2 MB) Hämta alla filer Kategori Etermedia lokal Vinnare Dino Jasarovic Frida Grönholm Förutom ovanstående deltog följande personer Ingela Hydén, redaktör Fredrik Grönholm, reporter Linnea Cart-Lamy, digital redaktör Publiceringsdatum 22 oktober - 9 november 2022 Var publicerades jobbet? P4 Väst, Sveriges Radio

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Vi har grävt fram hur det gick till när Transportstyrelsen på rekordkort tid genomförde en regeländring som ledde fram till att antalet A-traktorer fördubblades, och därefter de allvarliga olyckorna med tonåringar. En regeländring som genomfördes trots motstånd från polismyndigheten. Vi har också granskat hur bilverkstäder manipulerar/trimmar A-traktorer åt tonåringar.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vi har kunnat blottlägga ett missförhållande där Transportstyrelsen drev igenom en regeländring för A-traktorer på rekordkort tid för att myndigheten hade hög arbetsbelastning. Regeländringen gjordes trots polisens skarpa varning om att fler ungdomar skulle dö, eftersom den öppnade upp för att bygga om moderna bilar till A-traktorer som är enklare att manipulera för att köra fortare. Polisen saknade också krav på bilbälte i samband med ändringen. Konsekvensen av regeländringen gjorde att antalet A-traktorer fördubblades på två år och de allvarliga olyckorna sköt i höjden, precis polisen hade varnat för. Transportstyrelsens generaldirektör har senare pudlat i P4 Väst och medgett att konsekvenserna borde ha utretts noggrannare, som krav på bilbälte. Vi har också i vår granskning om A-traktorer kunnat avslöja hur bilverkstäder i Västsverige manipulerar A-traktorer åt tonåringar, utan godkännande från föräldrar.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vi hade under lång tid sett hur antalet A-traktorer blev fler och fler, och att polisen pratade om att de var många ungdomar som manipulerade de nya moderna A-traktorerna eftersom det är enkelt att göra med en lite spärr. När sedan två allvarliga olyckor inträffade i vårt bevakningsområde där fyra tonåringar miste livet bestämde vi oss för att gräva djupare.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi förstod ganska snabbt när vi tittade på beslutet kring regeländringen hos Transportstyrelsen att remisstiden varit ovanligt kort. Vi beställde ut allt runt remissen och kunde sedan lägga pusslet hur det hela hade gått till, genom att läsa alla handlingar och ta kontakt med remissinstanserna, utredare och andra berörda. Sedvanligt journalistiskt arbete. Samtidigt blev vi nyfikna på hur manipuleringen kring A-traktorer gick till. Vi bestämde oss för att utge oss för att vara en tonåring och ringa runt till bilverkstäder i Västsverige för att se om någon ville hjälpa oss med att höja hastigheten. Redan efter femte samtalet fick vi napp, och sedan ringde vi på och så småningom kunde vi slå fast att manipulering skedde på verkstäder utan att föräldrarna behövde ge sitt godkännande. Vi tog också reda på alla fakta runt A-traktorer och de svåra olyckor som skett i vårt område och begärde in statistik om olyckorna. Under resans gång fick vi också kontakt med Ludde som förolyckades allvarligt när han satt obältad i en manipulerad A-traktor som 13-åring. Att han valde att för första gången berätta om konsekvenserna av olyckan blev en viktig del i granskningen för att förstå illa det kan gå när man sätter sig i en manipulerad A-traktor.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Vi har begärt ut mycket offentliga dokument, och intervjuat en mängd personer som berörda ungdomar, myndighetspersoner, bilverkstäder, poliser, läkare som sett A-traktorolyckorna på nära håll, präster, föräldrar och drabbade.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Till en början ville inte Transportstyrelsens generaldirektör ställa upp på en intervju, utan skickade fram en utredare, men när vi kunde slå fast att regeländringen genomförts på kort tid och infrastrukturministern reagerade på hur lätt bilverkstäder manipulerade A-traktorer åt ungdomar ställde generaldirektören upp på en intervju.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

https://sverigesradio.se/artikel/transportstyrelsens-snabblosning-for-a-traktorerna-struntade-i-polisens-varningar https://sverigesradio.se/artikel/hemliga-samtal-avslojar-sa-trimmar-vastsvenska-foretag-a-traktorerna https://sverigesradio.se/artikel/generaldirektoren-erkanner-losning-for-a-traktorer-gick-for-snabbt Skickar även med podden om hela granskningen där även Ludde, 13 år är med. https://sverigesradio.se/avsnitt/ludde-alskade-a-traktorer-olyckan-forandrade-allt

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Två veckor, sedan ytterligare en vecka för att göra en längre podd P4 Story.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Vår granskning tog sig till högsta politiska nivå. Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) ville efter granskningen utreda förbud för verkstäder att manipulera A-traktorer. Trafikverket lämnade även in ett förslag om att dra in tillstånd för bilverkstäder som manipulerar fordonen. Ministern kallade också Transportstyrelsens generaldirektör till sig. GD:n Jonas Bjelfvenstam erkände i en intervju med oss att de gjort en paniklösning för A-traktorer pga att de hade mycket att göra, och att de därför inte tog tillräcklig hänsyn till trafiksäkerheten, som krav på bilbälte. Detta skapade A-traktorboomen och olyckorna som följde. Dessutom hörde många poliser av sig om att deras rop på hjälp äntligen blivit hörd. Ludde, 13 år valde också att berätta om sin olycka efter v¨¨år granskning.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Vi fick genomslag på riksplanet då stora medier hängde på som Expressen, Göteborgs-Posten, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Ekot publicerade också alla inslag både i FM och digitalt. Vi gjorde också en podd med hela granskningen och Ludde, 13 år, som förolyckades allvarligt i en A-traktorolycka.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

nej