Guldspaden Nominerad 2017

Nordfrontfilerna

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2017 i kategorin Mindre dagstidning Se bidrag: Bidrag (.zip, 58 MB) Kategori Mindre dagstidning Nominerade Eigil Söderin Anton Borgström Förutom ovanstående deltog följande personer Sam Linderoth (research), Sophie Bordenave Lindborg (research) och Henrik Johansson (redigering). Publiceringsdatum 12, 13, 14,15, 18, 29 september samt 19 och 21 december 2017. Var publicerades jobbet? Dagens ETC

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Grävet avslöjar 16 SD-politikers och flera andra folkvalda politikers hemliga stöd till nazistiska NMR.  I en mycket uppmärksammad serie artiklar visade vi att 16 sverigedemokratiska politiker och två folkvalda moderater i hemlighet varit medlemmar och gett ekonomiskt stöd till nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Vi avslöjade också en moderat som i hemlighet finansierat nazister under 13 års tid och en KD-politiker som beställt propagandamaterial från NMR samt en vänsterpartist som i hemlighet bytt sida. Tre folkvalda politiker, en moderat, en kristdemokrat och en sverigedemokrat, tvingades lämna sina politiska uppdrag kort efter publiceringen. Genom att identifiera 823 personer i registret kunde vi som första redaktion ge en detaljerad bild av vilka som finansierar och stöttar NMR. Den genomsnittlige nazisten heter Daniel, a¨r 33 a°r, bor i Go¨teborg, har ett arbetaryrke eller lever av fo¨rso¨rjningssto¨d. Granskningen visade också att Nordea låtit NMR använda sig av deras banktjänster för att sälja nazistpropaganda. När det avslöjades stängde banken NMR:s konto och därmed ströps organisationens möjlighet att få in ekonomiskt stöd från sympatisörer eller medlemmar.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Grävet utgick från tusentals datafiler som läckt ut från Nordiska Motståndsrörelsen som vi metodiskt analyserat och samkört mot andra datakällor för att avslöja folkvalda politiker som i hemlighet stöttat den nazistiska organisationen. Dagens ETC lyckades därigenom, som ensam redaktion, visa omfattningen av den svenska nazismens förgreningar i Sverigedemokraterna. Med NMR:s interna register avslöjade vi organisationens hemliga finansiärer, sympatisörer och aktivister. Det var uppgifter som inte tidigare var kända och som gav en fördjupad bild av den svenska högerextremismens inre liv. Vi avslöjade hur NMR finansieras och kunde belägga att organisationen har aktiva medlemmar i den parlamentariska politiken.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Idén föddes när vi fick tillgång till tusentals filer från Nordiska motståndsrörelsens server. I materialet fanns kundregister, interna chattar och personuppgifter.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Någon gång under sommaren utsattes Nordiska motståndsrörelsens server för ett dataintrång. Det resulterade i att Nordfront förlags kundregister, personuppgifter om skribenter på sajtens kommentarsfält samt interna chattar spreds på nätet. Därefter började två reportrar från vår grävredaktion att bearbeta informationsmassan. Bara i kundregistret fanns 2 096 ordrar, utifrån vilka vi kunde få fram uppgifter om 823 olika personer. Därefter vidtog ett systematiskt researcharbete för att säkerställa personernas identitet, deras eventuella offentliga uppdrag samt en kartläggning av deras brottsbelastning. Vi katalogiserade uppgifterna i en databas och gjorde sedan ko¨rningar mot andra offentliga datakällor, bland annat folkvalda politiker i riksdag, landsting och kommuner samt uppgifter i arkivtjänsten Acta Publica. Vi samkörde även filerna i läckan för att härleda tiotusentals foruminlägg på NMR:s hemsida Nordfront samt tusentals poster i organisationens interna diskussionsforum.  En stor del av arbetet ägnades åt att säkerställa äktheten i uppgifterna. Genom att konfrontera de politiker vi identifierat i granskningen kunde vi slutligen få dem själva att bekräfta våra uppgifter, att de gjort beställningarna och betalat in stödmedlemskapen. Vi sökte även företrädare för NMR, vilka samtliga avböjde att kommentera.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Grundmaterialet var de läckta filerna från Nordiska motståndsrörelsens server. Det kompletterades med egen research, sökningar i Acta Publica, uppgifter från Valmyndigheten, Skatteverket samt intervjuer med experter, avhoppare och de utpekade politikerna.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Att hantera uppgifter från ett dataintrång är i sig problematiskt. Vi var tvungna att säkerställa källan och tog hjälp av två experter på vit makt-miljön för att bedöma registrens äkthet.  Ett annat problem var att få tillgång till källor utöver databasuppgifterna. Inom vit makt-miljön finns en utbredd skepsis mot journalister vilket gjorde det svårt att få uppgifter bekräftade inifrån rörelsen. Vi var tvungna att få läckan konfirmerad från flera oberoende källor. För att gå vidare med en publicering var vi också tvungna att få samtliga enskilda uppgifter bekräftade, vilket vi till slut fick genom att konfrontera de utpekade personerna med ovedersägliga bevis om deras aktiviteter och stöd till NMR.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

12/9, 13/9 och 19/12

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Drygt fem veckor heltid, under en femmånadersperiod.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Granskningen fick stort medialt genomslag med tusentals läsarreaktioner, besöksrekord på etc.se och omskrivningar i andra medier. Vi nådde även långt utanför Dagens ETC:s vanliga läsekrets. TT refererade granskningen och spred den i både riks- och lokala medier över hela landet. Dagens Nyheter, SvD, Sveriges radio, SVT, Aftonbladet och Expressen mfl. gjorde egna uppföljningsartiklar. Våra avslöjanden letade sig även in den politiska debatten. I partiledardebatten den 8 oktober använde statsminister Stefan Löfven uppgifterna som vi tagit fram som slagträ mot Jimmie Åkesson. Även DN:s ledarsida nämnde granskningen (19/9) samt Aftonbladet kultur (12/9). Niklas Orrenius på Dagens Nyheter kommenterade grävet som ett ”bra och viktigt avslöjande”. Mathias Ståhle, grävreporter på Eskilstuna Kuriren, skrev ”bra detalj att kolla arkivsidorna och berätta hur Nordfront såg ut vid den tiden då han gick med. Bra jobb i övrigt också”.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej, inte vad vi känner till.