Guldspaden Vinnare 2023

Misstagen som sänkte Ringhals

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2023 i kategorin Studentspaden Se bidrag: Bidrag (.zip, 79 MB) Kategori Studentspaden Vinnare Noam Bertling Laura Vandelin Tove Mattsson Elin Dahlström Peter Karlberg Förutom ovanstående deltog följande personer Producent Eskil Lundgren, P4 Göteborg Sveriges Radio. Publiceringsdatum 2023-12-28 Var publicerades jobbet? Sveriges Radio P4 Göteborg

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Ringhals felbedömde flera allvarliga olyckor under 2022. Det var mänskliga fel– som att man inte följt instruktioner eller gått ifrån rutiner– som låg bakom händelserna. Det ledde i sin tur fram till att kärnkraftverket fick sänkt strålsäkerhetsbetyg till den näst lägsta nivån. Granskningen avslöjar också att säkerhetsledningen på Ringhals varit jäviga i en intern granskning av säkerhetsarbetet och interna dokument visar att de är starkt självkritiska till sitt egna arbete.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vi har på ett begripligt och spännande sätt berättat om ett tekniskt svårt och komplext ämne. Vår granskning har visat på säkerhetsbrister hos en av Sveriges största elproducenter som påverkat svenskarnas elpriser. Genom att vi vid flera tillfällen varit på plats på Ringhals och pratat med ett stort antal anställda, har vi kunnat skildra arbetet under olyckan på Reaktor 4, som orsakade en sju månaders lång nedstängning. Något som inte har rapporterats om på det här sättet innan. Detta är ett ämne som få journalister tagit ett större grepp om och som ger nytt ljus till energidebatten i Sverige och säkerheten på våra kärnkraftverk.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Initialt hade vi en källa med insyn i Ringhals arbete som berättade om flera problem på kärnkraftverket. Vårt intresse att granska Ringhals grundade sig också i den stora allmänna debatten kring kärnkraft och konsekvenserna för svenska folket när Reaktor 4 låg nere från hösten 2022, i form av höga elpriser. Vi ville förstå hur detta kunde hända och i vilken utsträckning olyckor inträffar på kärnkraftverket. Vi ansåg att kärnkraftverken i Sverige inte tidigare granskats så djupgående. Med vår granskning ville vi fokusera på säkerhetskulturen, istället för bara de politiska och ekonomiska aspekterna, som det ofta annars rapporteras om.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Begäran av allmänna handlingar: Vi begärde ut allmänna handlingar från flera olika myndigheter om inrapporterade händelser och olyckor från alla svenska kärnkraftverk de senaste åren. Vi har tagit del av interna dokument från Ringhals om deras säkerhetsarbete. Datajournalistik: Alla händelser kategoriserades och sorterades för att få en tydligare bild av vilka som stack ut. Det var under det här arbetet som vi fann att Ringhals inte rapporterat in flera händelser korrekt. Intervjuer: Vi har gjort en omfattande källdrivning och varit i kontakt med ett tjugotal personer som jobbar på golvet på Ringhals. Vi har pratat med experter, ledningen, tillsynsansvariga för Ringhals och tidigare högt uppsatta chefer. Line by line: vi har gjort tre stycken line by line. En med skolan samt två med Sveriges Radio. Medieetik: Genom att noggrant valt ut experter utan politisk vinkling har vår granskning kunnat förhålla sig objektivt i ett annars hett politiskt debatterat ämne.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Eftersom Vattenfall, majoritetsägare i Ringhals, är ett statligt privat bolag innebär det begränsat meddelarskydd för de anställda, vilket vi behövt ta hänsyn till i kontakt med våra källor. Vattenfall omfattas inte av offentlighetsprincipen och vi har därför inte kunnat begära ut någonting från dem. Trots det har vi fått tag på interna dokument och mailkonversationer från Ringhals. Våra källor har varit offentliga källor, myndighetskällor, experter och anonyma källor.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Bristen på meddelarskydd gjorde att många anställda var oroliga att bli av med sina jobb om de medverkade i vår granskning. Vi etablerade en relation och förtroende till våra källor som gjorde att de vågade öppna upp sig för oss, trots brist på meddelarskydd. Det har varit tekniskt svårt att tolka de handlingar som vi har begärt ut samt dess föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten. Därför la vi omfattande resurser på att förstå dem genom att prata med flera experter på området för att senare kunna skildra det på ett begripligt sätt. Vi gick via olika myndigheter för att kunna begära ut handlingar som berörde Ringhals samt ta del av mailkonversationer.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Eftersom granskningen publicerades som en sammanhängande 23 minuter lång podcast finns det därför inte fler delar.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Arbetet har sammanlagt pågått aktivt under 2 månader.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Granskningen gav starka reaktioner från Ringhals och den fick stort gensvar hos allmänheten. Den delades flitigt på sociala medier och diskuterades i forum. Kärnkraftexperter har hört av sig och uppskattat granskningen.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Strax efter att granskningen publicerades plockades den upp av bland annat Ekot, P1 morgon, P4 Halland, Marcus Oscarsson och Göteborgs Posten som begärde svar från Ringhals på vårt avslöjande. Vi gästade P1 morgon, eftermiddag i P4 Göteborg och P4 Halland. Granskningen låg på förstaplats i Sveriges Radio play-appen för poddar och nyheten toppade Ekot. P4 Halland gjorde en uppföljning och åkte ner till Bua för att prata med personer som lever nära kärnkraftverket. Granskningen publicerades som en P4 Story i både SRs app samt på Spotify.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej