Guldspaden Nominerad 2021

Medicinmannen

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2021 i kategorin Storstadstidning Se bidrag: Bidrag (.zip, 472 MB) Kategori Storstadstidning Nominerade Adam Svanell Lars Berge (frilans) Jani Pirttisalo Sallinen Teresa Küchler Hugo Lavett (Banda) Förutom ovanstående deltog följande personer Ebba Bonde, Henrik Malmsten, Dan Eliasson, Tom Henley, Hannes Delling, Robert Barkman, Elin Rosenberg, Yvonne Åsell Publiceringsdatum 2021-07-06 Var publicerades jobbet? Svenska Dagbladet, SvD.se samt poddplattformar som Spotify, Acast och Apples Podcaster

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

- En sekt under ledning av kanadensaren Pierre “Man” Maltais var aktiv i Sverige och Finland 1991-1993 - Svenska medier framställde sekten på ett okritiskt och fördelaktigt sätt, och angav felaktigt att de var en amerikansk urbefolkningsstam - Sektledaren Maltais var en bedragare och misstänkt för sexuella och ekonomiska brott i andra länder - Två personer, varav en ett treårigt barn, dog inom Maltais sekt sedan han förbjudit dem att uppsöka vård vid sjukdom - Varken Maltais eller någon annan i sekten har ställts till svars för sitt ansvar för dödsfallen - Källor uppger att det treåriga barnets död, samt systematiska övergrepp mot andra barn, tystades ner av sekten - Gärningsmannen till det så kallade ritualmordet i Torneå 1991 pekar ut Maltais som anstiftare till dådet

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Pierre Maltais grupp var en besynnerlig sekt där ett stort antal människor for illa. Gruppen kan kopplas till tre tragiska dödsfall bara under sina år i Sverige och Finland. Samtidigt hade man samröre och förde diskussioner om samarbeten med en mängd svenska aktörer, som Sollefteå kommun, Miljöpartiet och skogsbolaget SCA. I Finland stöttades man av två universitet. Och den medieuppmärksamhet gruppen rönte under sin tid i Sverige var genomgående blåögd och icke-problematiserande. Andra sekter där det skett övergrepp och dödsfall, exempelvis den i Knutby, har granskats och porträtterats gång på gång. Den här historien, däremot, var fullständigt okänd i Sverige innan SvD och Banda inledde sitt gräv. SvD och Banda kan bland annat visa att gärningsmannen till det på sin tid mycket omskrivna “ritualmordet i Torneå” säger sig ha blivit hjärntvättad av sektledaren till att begå sitt dåd. Teamet har dessutom kartlagt Maltias fortsatta liv fram till sin förmodade död i Nicaragua, dit han flydde för att undvika en kanadensisk rättegång för sexuella övergrepp mot barn. Podden “Medicinmannen” har avslöjat en gruppering och en rad händelser som hädanefter kommer att vara en del av den svenska samtidshistorien.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

En redigerare på Svenska Dagbladet hade varit bekant med offret i det så kallade “ritualmordet” och föreslog att någon borde undersöka vad som egentligen hände, och om det kunde finnas någon koppling till den “indianstam” som både offret och gärningsmannen hade vistats hos. Även om ingenting till en början tydde på att den så kallade stammen hade något med mordet att göra fanns det annat med gruppen som fascinerade. Och ju närmare teamet från SvD granskade dem, desto märkligare saker framkom.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

- Intervjuer med ett stort antal vittnen och berörda personer i länder som Sverige, Finland, Frankrike, Danmark, Irland, Kanada och Nicaragua - Intervjuer med experter som psykiatriker, obducenter, urbefolkningsforskare, polis och säkerhetstjänst - Granskning och översättning av diverse handlingar samt inblandades privata dokumentation - Sökningar i svenska och utländska mediearkiv

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Då historien i fråga utspelade sig för 30 år sedan och ingen inblandad, förutom gärningsmannen till det så kallade ritualmordet, ställts till svars av rättsväsendet, fanns det begränsat med officiella dokument. Arbetet behövde därför till stor del byggda på muntliga källor. Det visade sig dock att en del journalistik var gjord kring gruppen, fast för länge sedan och i andra länder. Fransktalande Teresa Küchler och finsktalande Jani Pirttisalo Sallinen lyckades söka upp och översätta mycket av detta till svenska. I övrigt användes: - Dokument som dödsattester, domar, tulldokument, utlåtanden från sinnesundersökning, brev till myndigheter och politiker, broschyrer, annonser, checkar, hyrbilskvitton, bidragsansökningar, kartor, pressmeddelanden, namninsamlingar och förundersökningsprotokoll - Inblandade personers egen sparade dokumentation, som kassettbands- och vhs-inspelningar, brev, dagboksanteckningar och fotografier - Ett paper i socialt arbete från Göteborgs universitet skrivet av en av de inblandade - Inlägg och diskussioner från inblandade personer i sociala medier - Tidningsartiklar, tv- och radioprogram, dokumentärfilmer, blogginlägg, forskningsrapporter och böcker publicerade på andra språk - Anonyma källor

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Tystnadskulturen som hade rått inom sekten gjorde att vissa personer inte kände till centrala och dramatiska händelser, trots att de själva varit medlemmar när dessa skedde. Sannolikt bidrog den kulturen även till att många inblandade fortfarande, 30 år senare, inte vågade prata.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Avsnitt 2, 3 och 4. Samtliga delar finns att lyssna på här (gratis): https://www.svd.se/om/medicinmannen

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Nio månader.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Något rättsligt efterspel har inte varit aktuellt i Sverige, främst eftersom den huvudansvarige, Pierre Maltais, är död. Däremot har serien väckt offentliga diskussioner av olika slag, från en debatt i P1 och Expressen om varför intresset för sekter är så stort till SvD Ledares Mattias Svensson som ansåg att serien visade att det finns en romantiserad syn på att leva i knapphet, och tidigare MP-språkröret Birger Schlaug som menade att “också vi som tillhör en bred grön rörelse med rötter i miljörörelsen måste alltid se med båda ögonen, aldrig blunda med det som ser det vi inte vill se”. Flera personer som tidigare blivit misstrodda och i vissa fall utsatts för trakasserier av sekten och dess ledare har också fått upprättelse tack vare poddserien. Det gäller i synnerhet journalisten Elisabeth Rydell Jansson som tidigt varnade om att allt inte stod rätt till i gruppen men då anklagades för att vara intolerant och sprida lögner.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.