Guldspaden Nominerad 2022

Matkassefabriken

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2022 i kategorin Mindre dagstidning Se bidrag: Bidrag (.zip, 34 MB) Kategori Mindre dagstidning Nominerade Malva Kauranen Truls Nilsson Förutom ovanstående deltog följande personer Arbetsledare Jessica Ziegerer. Publiceringsdatum 10 december, 11 december, 13 december, 14 december, 15 december, 16 december, 23 december, 5 januari. Var publicerades jobbet? Granskningen gjordes av en reporter på Helsingborgs Dagblads grävnav och tidningens Bjuvsredaktör. Det publicerades i Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Senare publicerades de tre inledande texterna också på Dagens Industri sajt, vilket möjliggörs av det upphovsrättsavtal som finns inom Bonnier News.

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Matkassen från Hellofresh har blivit en succé och idag arbetar fler än 1 000 personer åt företaget i Bjuv genom bemanningsföretaget Logent. Men bakom framgångarna döljer sig en annan verklighet. En vardag där det inte bara finns skrikande chefer, sexuella trakasserier och ett lotteri om anställningar. Det här är även en vardag med droger på arbetsplatsen och mutanklagelser när det gäller vem som får fasta tjänster. Politikerna hyllar verksamheten som skulle fylla tomrummet efter flaggskeppet Findus - men HD avslöjar hur verkligheten blev en helt annan. Granskningen fortsätter när denna nominering skrivs, så vi vet inte riktigt var det slutar.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

För att ha avslöjat stora allvarliga missförhållanden i en ny och snabbt växande bransch. Matkassen Hellofresh marknadsför sig som grön, enkel och familjevänlig och många svenska hushåll köper den för att underlätta vardagen. Influerare med tiotusentals följare marknadsför den i sina kanaler. Men samtidigt är många som arbetar på Hellofresh nyanlända, i behov av arbete och känner inte till sina rättigheter. På Hellofresh, en av Nordvästskånes största privata arbetsplatser, hamnar de i en tuff vardag. För att kunna belägga missförhållandena har vi aktivt sökt efter personer, källor, som har kunnat berätta om förhållandena på Hellofreshs anläggning. Det har handlat om att bygga förtroende och få folk att berätta och i en del fall dela med sig av material som mejl, sms och annan dokumentation. En utmaning har varit att bygga upp förtroendet. Många av de som arbetar på företaget har av olika anledningar inte vana av att prata med medier. Ytterligare en utmaning har varit att hitta in i olika kretsar av människor och lyssna på tillräckligt många för att försäkra oss om hur arbetsförhållandena är. Vi har också gått igenom handlingar från Arbetsmiljöverket, miljömyndighet och polisen.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Truls skrev en artikel om hur många som jobbade på området idag jämfört med när Findus lade ner. Slutsatsen var att det idag arbetar fler i Findus tidigare lokaler och att Hellofresh har blivit en ny stor arbetsgivare i kommunen. Artikeln delades i en lokal Facebookgrupp och många var glada över utvecklingen. Men samtidigt hintade några kommentarer om vilka dåliga arbetsvillkor som rådde på Hellofresh. Vi gjorde några inledande intervjuer med källor som berättade om en rad missförhållande. Vi tog detta med oss och när vi fick tid började vi vårt arbete med att leta efter källor.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Mest kraft lade vi på att odla kontakter med personer med erfarenhet från företaget Logent, som driftar anläggningen. Dessa kontakter delade med sig av sina upplevelser av hur det är att arbeta på Hellofreshs anläggning, men tack vare våra upprepade kontakter lyckades vi också få in dokumentation såsom sms, mejl och bilder från företaget. Vi har också kunnat följa Logents interna rapportering i realtid genom deras nyhetsbrev, tack vare det förtroende vi har byggt upp. Våra källor har också hört av sig till oss när det har hänt något på företaget, till exempel när chefer slutar. Vi förde samtal med en mängd människor och var tillgängliga en stor del av dygnets timmar och fick först in en bred bild. Från början pratade vi med en liten skara människor, men vi lade också kraft på att utöka denna rejält för att försäkra oss om att alla missförhållande kom upp till ytan samt bekräftades från många olika håll. Vi kunde sedan lägga pussel med olika uppgifter vi fick in och identifiera de värsta missförhållandena. Efter de inledande artiklarna har kontaktnätet breddats ytterligare. Vi begärde även ut och gick igenom myndighetshandlingar från Arbetsmiljöverket, Söderåsens miljöförbund och polisen. Detta för att få en bild av verksamheten. Vi åkte även ut till företagets parkering vid två tillfällen för att samla in registreringsnummer. Vi kartlade drygt 300 bilar och kollade vilka ägarna var, något som gav oss en tydlig bild av hur arbetsstyrkan såg ut. Gällande delen som behandlar mutor tog vi även hjälp av en kollega som kan arabiska för att översätta Tiktok-klipp där mutanklagelser spreds.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Nuvarande och tidigare anställda och myndighetshandlingar är det korta svaret. Det längre är många timmars samtal med nuvarande och tidigare anställda. Dessa samtal har skrivits ut och vi har pusslat med olika uppgifter som kommit in verbalt och i form av dokumentation från arbetsplatsen, exempelvis intern kommunikation. Vi har även systematiskt gått igenom myndigheters handlingar om företaget.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Många var rädda för att berätta och mycket av det som källorna sa måste på olika sätt verifieras. Antingen genom dokumentation eller genom att vi fick höra liknande berättelser från flera olika med erfarenhet från företaget. Det ställde krav på oss att hitta in i olika kretsar av nuvarande och tidigare anställda. Vi lade mycket kraft på det här arbetet och måste säga att vi hade stor framgång. Vi skapade ett brett kontaktnät som efter de första publiceringarna vuxit ytterligare.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Del 1: Artikeln som ger en samlad bild av de usla arbetsförhållandena vid anläggningen. Del 2: Som visar på den mut- och gåvokultur som växt fram. Del 3: En artikel som avslöjar problemen med droger i verksamheten.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Vi har arbetat från och till under två till två och en halv månad. Malva har varit frikopplad ett antal tisdagar, och då har vi arbetat som intensivast.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Det har fått stort medialt genomslag och lett till väldigt många reaktioner. Vi har kontaktats av många nuvarande och tidigare anställda som i samtliga fall bekräftat att vår beskrivning är korrekt. I sociala medier har artiklarna diskuterats flitigt, exempelvis på hd.se och sydsvenskan.se. Också i kommentarer under reklaminlägg från Hellofresh på facebook har det varit diskussion och likaså i en av Sveriges största facebookgrupper för kvinnor, Honey & the bees, med knappt 160 000 medlemmar. Politiskt agerade ordföranden i Bjuvs kommunstyrelse, Mikael Henrysson (SD), direkt och begärde ett möte med Logent. Hellofresh har anlitat en oberoende part som ska granska en utredning som tillsatts. Dagarna efter våra avslöjande har det kommit uppgifter om att flera chefer ska sluta.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Dagens industri återpublicerade de tre första delarna i sin helhet. Omni, Expressen, Breakit och branschtidningen Ehandel rewritade granskningen. Även Danmarks största fackliga tidning, Fagbladet 3F, har visat intresse för våra artiklar.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.