Juryns särskilda pris 2014

Lyd - eller lämna landet

För sin granskning av hur utländska kvinnor som utnyttjas av män lämnas därhän av samhällets institutioner.