Guldspaden Nominerad 2023

LUSTGAS – KNARKLANGARNAS TÄCKMANTEL

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2023 i kategorin Etermedia lokal Se bidrag: Bidrag (.zip, 111 MB) Kategori Etermedia lokal Nominerade Caroline Slotte Susanna Ahnlund Förutom ovanstående deltog följande personer Markus Hjortsman, videospecialist Karl David Englund, redaktör Henrik Arborén, onlinespecialist Publiceringsdatum 04-02-2023 Var publicerades jobbet? SVT Nyheter Västmanland

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Vår granskning avslöjade hur kriminella personer använder den lagliga gasen lustgas som täckmantel för att sälja droger till unga på sociala medier. Utöver drogförsäljning så avslöjade vi att lustgasförsäljarna i vissa fall erbjuder kryptovaluta, olika typer av sprängmedel och falska sedlar, samt att unga ibland även föreslås betala gas och droger med nakenbilder eller sexuella tjänster. Lustgasförsäljarna var baserade över stora delar av landet, från Malmö i söder till Hudiksvall i norr, och alla kunde leverera varorna till Västerås dygnet runt. Antingen via utkörning eller genom att skicka paket på posten.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vår granskning startade på gatan där lustgasskärpet bredde ut sig. Efter hundratals timmar fotarbete hade vi kontakt med ett nät av över 90 källor. Detta ledde till ett tips om en rullande kiosk som körde ut lustgas till unga. Genom en klassisk företagsgranskning kunde vi se att flera kända nätverkskriminella var involverade i företaget bakom kiosken och att försäljningen bedrevs på sociala medier. Fotarbetet i bostadsområden övergick till digitala vandringar på plattformarna Intagram, Tiktok och Snapchat. Noggrant skapade vi profilen 16-åriga “Linnea”. Telefonen fick följa med hem efter jobbet. Genom ett envist och omsorgsfullt arbete, som pågick från morgon till kväll, växte hennes trovärdighet. Lustgasförsäljarnas erbjudande om narkotika, lustgas, sprängmedel, smuggelsprit och kryptovaluta började rulla in. Vår granskning innehåller en lång rad av metoder: Fysiska samtal, vandringar, wallraffande där vi mötte narkotikalangare på gatan. Men också klassisk research och framförallt oräkneliga timmar på sociala medier där vi tog oss in på de kriminellas arena. Granskningen fick stor spridning över hela landet och ledde till att regeringen agerade i frågan.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

I samband med att vi gjorde en serie om ett utsatt område i Västerås rörde vi oss dagligen på fältet och noterade att vi såg alltmer lustgasskräp på marken. Samtidigt fick vi tips om en rullande kiosk som körde ut godis, snacks och lustgas - men även narkotika enligt källan - till unga i Västmanland. Vi ville ta reda på om detta stämde. När vi tog oss in på sociala medier för att närma oss “kiosken” fann vi en större marknad som bestod av långt många fler lustgasförsäljare än de vi tänkte granska, en plats där både droger och andra illegala varor erbjöds, och ingen frågade om vår profils ålder eller erfarenhet. Idén var född.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Utöver vardagligt journalistiskt arbete där vi fördjupade oss i ämnet, läste igenom mängder av handlingar, intervjuade nyckelpersoner och rörde oss på aktuella platser, så har en hemlig telefon varit vårt främsta verktyg. Vi har byggt en profil från grunden med bilder på en påhittad person med hjälp av AI. Vi har gjort Instagram- och Snapchatuppdateringar för att få kontot att se äkta ut, samlat Snapchatscores, skaffat “vänner” och följare. Allt för att komma närmare lustgasförsäljarna. När vi väl blev accepterade av ett konto nappade fler och vår trovärdighet var skapad. En del av kontona hade telefonnummer. Vi riggade upp kameran och ringde dessa varje eftermiddag för att kunna bildsätta granskningen. De konton som inte hade ett telefonnummer kontaktade vi genom att skicka ett direktmeddelande, i flera fall behövde vi inte ens skriva utan fick erbjudande om ett pärlband av illegala produkter. För att förhindra att försäljarna skulle se att vi skärmfilmade och skrämdumpade deras erbjudanden filmade vi av uppdateringarna med en fristående kamera. Vi riggade gömda kameror från flera vinklar och bestämde träff med två lustgasförsäljare som var baserade i andra städer än Västerås. Mötet skedde på en parkering i Västerås och vi spelade in när försäljarna erbjöd oss droger. Vi ringde runt till följare på sociala medier, skrev till folk på Instagram och Snapchat och kartlade vilka som var de “hetaste” säljarna. Under vår granskning har vi behövt vara aktiva kvälls och nattetid. På julafton, juldagen och nyårsafton var det full fart för oss. Då var lustgaskonton aktiva dygnet runt. Andra dagar kunde en del konton gå “offline” vissa timmar och dagar för att sedan ha full kapacitet på helger. Vi samlade material, ringde försäljarna och fick svar som stärkte vår tes: att lustgasen i många fall var en täckmantel för att sälja narkotika.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Instagram, Tiktok och Snapchat. Genom sociala medier fick vi telefonnummer till försäljarna som vi sedan kontaktade och i vissa fall träffade framför kameran. Vi läste också en rad vetenskapliga rapporter, skolundersökningar, förundersökningsprotokoll samt handlingar från Bolagsverket för att granska de företag som sålde lustgas. Vi begärde ut alla larmsamtal till giftinformationscentralen som rörde lustgas. Vi hade även kontakt med återbruk i Västmanland som kunde berätta om hur ökningen med lustgasavfall. Vi gjorde hundratals intervjuer med poliser, socialsekreterare, läkare, missbruksvårdare, missbrukare, föräldrar, pedagoger och framförallt ungdomar för att lära oss mer om hur lustgasen användes och såldes. Regelbundet rörde vi oss på platser där vi visste att unga brukade lustgas.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Gränsen mellan att ta reda på om lustgasförsäljarna sålde illegala varor till unga och att provocera fram brott var hårfin. Innan vi tog kontakt med försäljarna hade vi flera samtal med jurister för att hitta formuleringarna som gjorde att vi kunde avslöja deras narkotikahandeln utan att bidra till den. Den största utmaningen var att bli trodda på sociala medier. Vi granskade tonårstjejers beteenden in i sömmarna. Hur skriver de, vilken typ av bilder publiceras och hur många följare behövdes för att vårt konto skulle se äkta ut? Utöver det var en annan utmaning att lustgaskontona endast var aktiva under vissa tidpunkter på dygnet. Det gjorde det svårare att kartlägga kontona. De bytte också regelbundet namn för att undkomma att bli nedstängda. Dessa namnbyten annonserades oftast på storys, vilka endast syntes i 24 timmar. Detta gjorde att vi dagligen behövde ha koll på de olika användarna för att inte räkna dem dubbelt. En annan utmaning var att ta reda på vilka varor försäljarna erbjöd utöver lustgas. Vissa konton postade kryptiska storys medan andra endast berättade i telefon eller via direktmeddelande på sociala medierna. Det gjorde att vi behövde kontakta oerhört många konton för att säkerställa att de erbjöd olagliga varor utöver lustgas.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Lustgas används som täckmantel för knarkförsäljning https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/lustgas-anvands-som-tackmantel-for-knarkforsaljning-pa-sociala-medier Här träffar SVT:s reportrar lustgasförsäljare i Västerås https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/har-traffar-svts-reportrar-lustgasforsaljare-i-vasteras-och-erbjuds-knark Klara var nära att dö av lustgas https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/klara-var-nara-att-do-av-lustgas-kontot-pa-sociala-medier-levererade-varje-dag Grävet i sin helhet: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/38432435

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Från idé till publicering tog projektet 7,5 månad. På pappret jobbade vi endast 2 månader heltid med projektet. Övrig tid jobbade vi på sidan av vanligt jobb då det fanns tid över.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Socialminister Jakob Forssmed (KD) tog del av vår granskning i början av februari och lovade i en intervju att se över om regeringen kunde göra något ytterligare för att komma åt det skadliga bruket av lustgas hos framförallt unga. En månad senare meddelade han att regeringen ämnade ge Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna ett nytt uppdrag som handlade om att sprida information om risker vid berusning med lustgas. Totalt avsattes 3 miljoner kronor för uppdraget.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Vår granskning spreds på sociala medier såsom Instagram och Tiktok. Den sändes också i riksmedia samt att vi medverkade i Morgonstudion, Sverige idag och Lokala nyheter där vi berättade om avslöjandet och hur vi gått tillväga. Vi hade också en öppen chatt där vi tog emot frågor och samtalade om granskningen med tittare över hela landet.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.