Guldspaden Nominerad 2019

Lars Adaktussons abortomröstningar

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2019 i kategorin Storstadstidning Se bidrag: Bidrag (.zip, 2 MB) Kategori Storstadstidning Nominerade Sigrid Melchior Publiceringsdatum 2019-05-22

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Grävet avslöjade att Lars Adaktusson under sin tid som EU-parlamentariker konsekvent röstat emot skrivningar som uttryckte stöd för aborträtten.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Grävet tog fram nya uppgifter som inte var kända för allmänheten och som hade stort allmänintresse. Grävet kan förhoppningsvis inspirera andra journalister att gräva i svenska politikers agerande i EU, något som idag knappt alls görs.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Ett år före granskningen publicerades deltog Lars Adaktusson och Malin Björk (V) i en debatt i Agenda om samvetsfrihet. I den debatten sa Björk att Adaktusson alltid röstade emot aborträtten och Adaktusson svarade att hon ljög. Jag ville ta reda på vem av de båda som hade rätt.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Avslöjanden om hur ledamöter har röstat i EU-parlamentet brukar avvisas av den granskade för att urvalet inte är rättvisande, eller att ledamoten har haft helt andra motiv för att rösta så som hen gjort. Därför var det viktigt för mig att tillämpa en närmast vetenskaplig metod. Jag valde att inte själv plocka fram intressanta omröstningar, utan att låta urvalet vara samtliga resolutioner som innehöll ordet "abort" och därefter ta ut samtliga enskilda punkter som uttryckte ett stöd för aborträtten. Jag valde att inte ta med enskilda ändringsförslag (även om de stärkte det mönster jag visade i min granskning), eftersom det just kan vara vanskligt att dra säkra slutsatser om vad en ledamot avsett när hen röstar för eller emot ett ändringsförslag, vilket alltså inte är fallet med enskilda punkter i resolutioner. Metoden var följande: Jag läste igenom alla resolutioner som innehöll ordet abort för att se om de över huvud taget handlade om aborträtten eller nämnde abort i andra sammanhang. Därefter plockade jag ut samtliga enskilda punkter som uttryckte ett stöd för aborträtten. Jag sållade bort dem där det inte registretats hur enskilda ledamöter röstat. För dem som fanns kvar letade jag upp hur de svenska ledamöterna röstat. Alla dessa uppgifter finns tillgängliga på nätet, men de ligger i olika pdf-filer och har olika koder, så det är ganska komplicerat och extremt tidskrävande att sammanställa uppgifterna. Det måste göras manuellt för var och en av resolutionerna. För att inte tala om att därefter gå igenom alltihopa en gång till för att dubbelkolla mina uppgifter...

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Bara offentliga källor: resolutioner och röstprotokoll från EU-parlamentet. I ett sista skede intervjuade jag också relevanta personer, särskilt den granskade ledamoten.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Jag har aldrig tidigare gjort en övergripande granskning av samtliga omröstningar inom ett och samma politikfält. Jag hade alltså inte någon färdig metod från början. Jag upptäckte allt eftersom att det fanns många möjliga urval och att jag var tvungen att kunna motivera det vetenskapligt för mig själv innan jag gick vidare, för att inte urvalet sedan skulle ifrågasättas. Det gjorde att jag fick börja om från början ett par tre gånger. Det stora problemet var omfattningen på källmaterialet, totalt flera tusen sidor text som jag behandlade. Jag betade av det bitvis.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Jag arbetade med projektet under ett helt år, vid sidan av mitt vanliga arbete. När jag hade tid över betade jag av ett par resolutioner. Dessutom fick jag börja om ett par gånger i och med att jag finslipade metoden. Faktisk arbetstid framför datorn var kanske sammanlagt tre veckor. Och den slutliga granskningen (när jag klubbat min metod) tog kanske en vecka heltid.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

De politiska konsekvenserna var att det blev en politisk debatt om aborträtten som kom att prägla valrörelsen inför EU-parlamentsvalet. Lars Adaktusson kritiserades brett, också av egna partivänner, och lämnade sedan sitt uppdrag i partistyrelsen. KD gick sämre i EU-valet än väntat, även om det råder delade meningar om huruvida det berodde på abortavslöjandet eller andra KD-utspel. Reaktioner från kollegor har varit väldigt positiva. Många har fått upp ögonen för att det går att gräva i EU och har velat lära sig hur man gör den typen av grävjobb.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Ja. Lars Adaktusson har PO-anmält både min artikel och en krönika av Peter Wolodarski. Samt artiklar i Aftonbladet och SVT, som handlar om min granskning.