Guldspaden Nominerad 2019

Konsulterna - Kampen om Karolinska

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2019 i kategorin Bok Kategori Bok Deltagare Lisa Röstlund Anna Gustafsson Publiceringsdatum 2019-05-08

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Boken avslöjar hur ett nytt oprövat vårdkoncept, värdebaserad vård, såldes in till svenska politiker nationellt och regionalt av ett amerikanskt konsultbolag i samarbete med läkemedelsindustrin. Konceptet infördes mer radikalt än någon annanstans på Sveriges största universitetssjukhus, trots de anställdas protester. Värdebaserad vård skulle lösa vårdens problem, lovade konsulterna, och samtidigt göra Karolinska till världspionjär. Så inleds arbetet med att stöpa om organisationen från grunden mitt i en gigantisk sjukhusflytt. Men när konsulterna efter avslöjanden om enorma fakturabelopp, jäv och intressekonflikter lämnat Karolinska är det ett sjukhus i kaos, ekonomisk kris och med patienter som dött i växande köer. I Konsulterna – Kampen om Karolinska avslöjas hur makthavare på alla nivåer förförs av konsulternas locktoner om hur värdebaserad vård ska revolutionera hela sjukvården, och hur affärsintressena kring själva guldet modellen bygger kring – patientdatan – har förgreningar i sjukhusledning, forskarvärlden, långt in i maktens korridorer och utanför landets gränser. Samtidigt är det en berättelse om hur en kultur av tystnad byggs, och hur kritiker tvingas bort.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Många nyckelpersoner har efter granskningen tvingats lämna sina poster – sjukhusdirektören, produktionsdirektören, upphandlingschefen, ekonomidirektören, och sjukhusets styrelse. Flera utredningar har tillsatts, bland annat av regeringen och flera förundersökningar om brott har öppnats. Karolinska har lagt ned stora dataprojekt för att införa det nya konceptet, och backat i omgörningen av organisationen. Regeringen har sagt nej till handelsorganisationen OECD:s uppmaning att lämna ut patientdata för att införa värdebaserad vård globalt. Granskningen påvisar ett större skeende än bara Karolinska. Den visar på ett fenomen som pågår på många fronter i samhället, där professionens kunnande får stå tillbaka för oprövade managementmodeller som saluförs av konsulter, med till synes enkla lösningar på komplexa problem.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Boken bygger vidare på vår granskning av Karolinska i Dagens Nyheter som började inför att den nya sjukhusbyggnaden Nya Karolinska skulle öppna hösten 2016. Under vår gemensamma granskning, och i takt med att avslöjandena och artiklarna blev alltfler, uttryckte många läsare en önskan om en sammanfattning eller ram för att förklara hur allt hängde ihop. Olika förlag kontaktade oss med en förfrågan om att skriva en bok. Och när vi började lägga det stora pusslet framgick tydligt att vi själva inte förstått vidden av hur intrikat detaljerna lokalt var kopplade till ett stort, internationellt spel.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Inom ramen för granskningen har vi gått igenom tusentals dokument – offentliga och hemliga, protokoll, fakturor, rapporter och utredningar. Vi har också skickat massmejl till sjukhusledningen för att få information från insidan om hanteringen av cancerköerna 2017, ett problem som ledningen förnekade och där ansvar aldrig skulle utkrävas. Framför allt har vi intervjuat mer än 200 personer – chefer, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, patienter och anhöriga, politiker och forskare.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Kilovis med dokument, offentliga och hemliga, hundratals intervjuer med anonyma och öppna källor i och kring Karolinska, i och kring Stockholms läns landsting, tidigare Alliansregeringen, företagsföreträdare, forskare och sjukhuspersonal i Sverige och andra länder.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Problem vi stötte på var bland annat att få intervjuer med ansvariga. Exempelvis bestämde sig Boston Consulting Group tidigt att inte ge oss några intervjuer. Inga moderater ville heller ställa upp på intervju om Nya Karolinska, framför allt inte i vår bok. Anonyma källor på känsliga positioner har av rädsla för konsekvenser tvekat, och ibland dragit tillbaka sin medverkan. I vissa fall har handlingar inte upprättats eller diarieförts, alternativt inte varit korrekt upprättade, och klassats som ”arbetsmaterial”, och därför varit svåra att spåra och tyda. Utlämningen av offentliga handlingar på Karolinska har i många fall dröjt länge – i flera fall till dess att vi krävt handlingar på plats.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Granskningen i Dagens Nyheter pågick i över två år. Det tog cirka sex månader att skriva boken.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Reaktionerna har varit genomgående positiva och samtliga recensioner har varit hyllande. I Svenska Dagbladet beskrevs boken som ”en av decenniets viktigaste fackböcker”, Åsa Moberg i DN: En alltigenom chockerande läsupplevelse”. Läkartidningen anser att den bör bli “obligatorisk läsning”. Från organisationer och myndigheter finns ett stort intresse och vi får många förfrågningar om att föreläsa om boken, från Stockholms läkarförening, Akademiska i Uppsala, Sahlgrenska i Göteborg, Statskontoret. För Sveriges kommuner och landsting ska vi hålla en workshop för chefer inom offentliga sektorn för att undvika ett nytt Karolinska. Till Europarådets nätverk mot korruption, ECPA:s, årliga konferens är vi inbjudna att hålla föredrag inför en rad europeiska polis- och åklagarmyndigheter.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Vår granskning i Dagens Nyheter har anmälts till PO vid fyra tillfällen. Alla gånger har vi blivit friade.