Guldspaden Nominerad 2016

Konkurrensens pris

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2016 i kategorin Etermedia riks Kategori Etermedia riks Deltagare Anna-Klara Bankel Emil Larsson Förutom ovanstående deltog följande personer Nadja Yllner redaktör Fredrik Laurin redaktör Leif Holmkvist researcher Nils Hanson ansvarig utgivare Publiceringsdatum 2016-04-20 Var publicerades jobbet? SVT Uppdrag Granskning

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Vi avslöjade hur prispressen och den utländska konkurrensen urholkar den svenska modellen inom byggbraschen. Granskningen rev ned fasaderna på Mall of Scandinavia, Skandinaviens största köppalats, där vi kunde avslöja en verklighet av fusk, lönedumpning, livsfarlig arbetsmiljö och trakasserier av fackliga som också stoppades utföra sina uppdrag. Vi kunde också visa hur detta öppet motiveras med den hårda konkurrensen och en utslagning av seriösa entreprenörer, då huvudentreprenörsansvar inte fungerat. Och vi kunde även visa hur detta i slutändan slår mot tredje man i form av att PEAB satte allmänhetens säkerhet på spel.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Det är mycket svårt att som journalist ta sig in och granska byggbranschen från insidan. Svårigheten ökar mycket om man gör TV-dokumentär som kräver hög nivå på bildskildring. Vi möttes först av stängda dörrar vart vi än vände oss. Inte heller från fackförbundens officiella kanaler erbjöds ingångar. Genom ett långt researcharbete, framför allt till fots, dag efter dag, med kameran i hand, och långsamt uppbyggande av förtroende hos hemliga källor kunde vi få en unik inblick i lagbrotten som sker på våra största svenska mönsterbyggen och vi kunde ge bevis för att dessa skett på en av svensk byggindustris flaggskepp, Mall of Scandinavia. Med hjälp av förtroenden vi byggt upp, kunde vi senare också ta oss in. Grävet är unikt då det både avslöjar svart på vitt, systematiska lagbrott på Mall of Scandinavia, men samtidigt blottlägger missförhållanden i en hel bransch som just nu expanderar kraftigt. Vi kunde visa hur detta urholkar den svenska modellen med kollektivavtal, åsidosätter arbetsmiljölagen och den grundlagsskyddade rätten att organisera sig fackligt. Det är också ett avslöjande att det på de största byggena, under våra största svenska byggherrar (dessa som lyfts fram av både fackförbund, politiker och branschen själv som de föredömliga exemplen), tvärtemot vad man påstår, går att stöta på människor i var och varannan korridor som jobbar utan kollektivavtal som inte pratar ett ord svenska eller engelska, trots att detta är skall vara ett krav ur säkerhetssynpunkt. Här finns artiklar som publicerades på SVT:s nyhetssajt i samband med dokumentären i Uppdrag granskning, samt uppföljande reaktioner om lagändringar med statsminister och arbetsmarknadsminister: http://www.svt.se/nyheter/amne/UG_-_Konkurrensens_pris

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Genom vårt gängse journalistiska fotarbete i Stockholm fick vi kontakt med papperslösa andra arbetare som började berätta om Mall of Scandinavia. En vilja att granska en snabbt växande bransch och en del av svensk arbetsmarknad i snabb förändring, som det annars är rätt tyst om i media, inte minst för att missförhållandena sällan går att bevisa, tog oss vidare. Att det gror enormt mycket missnöje och frustration bland arbetare märkte vi snabbt och fick oss att känna att grävet var än mer angeläget som en del i samhällsdebatten, trots motståndet vi mötte.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

A och O har varit att få förtroende från hemliga källor. Stor del av granskningen bygger på detta och de två källor som valde att till slut framträda öppet. Många, många intervjuer och ändlösa samtal med människor gav oss en unik position för att göra granskningen. Åka ut och titta på platser med kameran i hand, och försöka prata med de som kan ha något viktigt att berätta, men som aldrig skulle gå att boka upp på telefon för att träffa. Hänga vid fabriksgrindar. Etablera förtroende. Skaka av oss PEABs och Unibail Rodamcos utskickade som försökte följa oss i hälarna när vi rörde oss runt Mall of Scandinavia och gjorde folk försiktiga i kontakten med oss, men samtidigt allt ilsknare.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Mänskliga källor med avgörande info och vittnesmål. Hemliga bandinspelningar och telefoninspelningar. Fotografier. Hemliga mobilinspelningar inifrån Mall of Scandinavia. Ej offentligjorda rapporter samt en stor myndighetsdokumentation.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Rädsla och åter rädsla hos intervjupersoner och andra med information. Rädsla för avsked och hos papperslösa, rädsla för våld från kriminella i branschen.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Bevisen för hur fackliga, i strid med lagen, trakasseras och stoppas från att utföra sitt arbete med hänvisning till konkurrensen i byggbranschen. Bevisen för att PEAB riskerade livet på både arbetare och allmänhet inne på Mall of Scandinavia då man åsidosatte säkerheten. Hur det enkelt det fuskas med ID06 så att företag kan låta bli att bla ha kollektivavtal och vita löner. Och därmed hur tandlöst huvudentreprenörsansvaret fungerar.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Cirka fyra månader.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Mycket positiva. Inget negativt, och det gäller även den stora återrapporteringen i pressen som kom sig av publiceringen. Stefan Löfven och Ylva Johansson kommenterade i uföljande nyhetsinlag "de vidriga missförhållanden" som man menade uppdagats och PEAB kritiserades även från de egna leden.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej inte så vitt vi känner till.