Guldspaden Vinnare 2023

Juristen och de osannolika gåvorna

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2023 i kategorin Etermedia lokal Se bidrag: Bidrag (.zip, 290 MB) Bidrag (.pdf, 0.24 MB) Hämta alla filer Kategori Etermedia lokal Vinnare Natalie Medic Fredrik Svenningsson Förutom ovanstående deltog följande personer Olle Palm, redaktör Niklas Lundell, onlinespecialist Bernard Öhrstedt, videospecialist Niklas Gunnrin, redigerare Publiceringsdatum 1 januari 2023 Var publicerades jobbet? SVT Nyheter Skåne

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Vi har avslöjat hur en jurist som säger sig ha lämnat landet och utvandrat till Iran lyckats lura gamla och sjuka personer på nästan allt de äger - mitt framför näsan på det svenska rättsväsendet. Enligt officiella uppgifter existerar inte juristen Soheil Naderi i Sverige och under flera år lyckas han hålla sig undan både polis och kronofogden. Samtidigt driver han sin juristbyrå med kontor i centrala Malmö och Stockholm, deltar som jurist vid Sveriges största domstolar och skickar regelbundet ut broschyrer där han lockar nya kunder. Vi har kunnat avslöja hur han förmått sina äldre och sjuka klienter att skriva under gåvobrev och testamenten där de skänker bort bostäder eller stora summor pengar till honom. Vi har också kunnat belägga att juristen gång på gång använt falska uppgifter och namnteckningar till svenska och utländska myndigheter – helt okontrollerat och utan konsekvenser.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vi har med hjälp av granskande konsumentjournalistik kunnat visa hur det svenska systemet, som säger sig agera kraftfullt mot fusk och bedrägerier, går att utnyttja för att göra sig onåbar för de svenska myndigheterna men samtidigt bedriva verksamhet i syfte att lura äldre och sjuka personer på deras tillgångar. Vi har dessutom granskat en person som kunnat utnyttja sin roll som jurist för att bedra klienter, år efter år, trots att han agerat mitt i rättsväsendets själva epicentrum. Genom en uppsättning falska identiteter och en fälla lyckades vi hitta och konfrontera juristen. Efter att ha nagelfarit varenda handling han skickat in till olika myndigheter kunde vi konstatera att det fanns en förbluffande mängd förfalskningar som slunkit igenom flera svenska, och utländska, myndigheter. Vi lyckades med det som myndigheterna så uppenbart misslyckats med: att se hela bilden och hitta en person som i åratal lyckats hålla sig undan rättvisan.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

En kvinna som tagit hjälp av en jurist berättade för SVT:s reporter att hon betalt kontant – men inget jobb blev gjort. Därefter gick juristen upp i rök. Vår start var svårframkomlig. Juristen hade inga företag registrerade på sig. Han var sedan flera år utflyttad till Iran, saknade familjekopplingar och ägde inget företag eller taxerade någon inkomst. Han hade en godkänd juristexamen. På sin hemsida välkomnade han kunder till ett kontor i centrala Malmö - men där fanns han inte. Men när vi hittade ett inskickat gåvobrev hos Lantmäteriet väcktes tanken på att det kanske fanns mer som döljer sig bakom ytan. Kan det vara så att en jurist som kontinuerligt agerar i rättsväsendets lokaler kan vara en bedragare? Och komma undan?

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Var börjar man när den man ska granska inte existerar här och inte gjort det på flera år? För att komma framåt i arbetet började vi med att kartlägga alla spår han lämnat i det offentliga Sverige. Då hittade vi gåvobrevet som hade gjort honom till taxerad ägare till en 98-årig änkas villa i Älvsjö, samt ett testamente där hon säger sig vilja skänka allt hon äger till honom. Samtidigt hittade vi ett gammalt konkursat bolag som han tidigare ägt, men som nu stod skrivet på en äldre kvinna i Malmö. Efter ihärdigt kartläggningsarbete i flera veckor började bilden klarna. Vi lyckades identifiera 120 tidigare klienter, varav vi tog kontakt med ungefär 50 av dem. De berättade hur de på olika sätt blivit lurade av juristen. I handlingar från både polisen, kronofogden och tingsrätterna kunde vi se hur myndigheterna misslyckats med att nå honom, och där ärenden skrevs av med hänvisning till att han var utvandrad. Vi insåg att vi måste lyckas med det som myndigheterna så uppenbart hade misslyckats med: hitta honom. Därför skapade vi en lång rad falska identiteter med olika mailadresser, sociala medier, telefonnummer och olika röster som vi använde för att under hela arbetets gång hålla kontakt med honom. Vi började bedriva intensiv spaning mot flera adresser där han kunde tänkas finnas: tidiga mornar, kvällar och helger. Så en dag gick han plötsligt bara förbi oss - och han verkade väldigt hemtam. Var det så att vi hade hittat hans kontor? Parallellt med det lade vi ner en ansenlig tid på att belägga att han använde sig av falska namnunderskrifter för att lura sina klienter på både pengar och bostäder. Det gjorde vi bland annat genom att kontakta alla personer, även personer som bodde i USA och Schweiz, som påstods vara vittnen eller givare på olika handlingar. Vi kunde avslöja att myndigheter som Kronofogden, Skatteverket, Universitets- och högskolerådet, Lantmäteriet och domstolar tagit emot handlingar med falska namnunderskrifter och falska uppgifter. Även andra aktörer, som mäklare och en bostadsrättsförening, hade accepterat falska namnteckningar. I ett dokument upptäckte vi att juristen hade en juristverksamhet i England sedan flera år tillbaka. När vi granskade bolagshandlingarna från det brittiska företagsregistret kunde vi konstatera att inte heller dem stämde.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Vi begärde ut tusentals handlingar från en lång rad myndigheter. Varenda uppgift skrevs in i en tidslinje som sträckte sig tio år bakåt i tiden. På det sättet kunde vi se hur juristen systematiskt kunde hålla sig undan både svenska myndigheter och lurade klienter genom att vara registrerad som utvandrad, samtidigt som han bedrev sin verksamhet i Malmö och Stockholm. Det stora arbetet bestod i att hitta och komma i kontakt med privatpersoner som juristen lurat, som vi behövde prata med för att belägga att juristen verkligen lurat dem. Pga att vårt huvudcase (Ingeborg Spohn) var dement och saknade släktingar fick vi lägga mycket resurser på att bland annat leta i olika riksarkiv och läsa passagerarlistor från de vita bussarna för att kunna belägga hennes bakgrund.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Det svåraste var att hitta en person som inte ville bli hittad och som lyckats hålla sig undan såväl Kronofogden, polisen, Skatteverket med flera under flera års tid. Vi lade ner många timmars spaning, i både regn och rusk, på att hitta honom. Till exempel skickade vi blommor till juristen på hans födelsedag från en av våra falska identiteter, och följde sedan efter blombudet i bil för att se om han tog emot gåvan på sin adress. Men till och med till blombudet uppgav han en falsk adress där han inte fanns. Vi skickade också mail med grabify-länkar i hopp om att han skulle klicka på dem och avslöja sin geografiska position. Inte heller det hjälpte. Det vittnade om hur angelägen han var om att hålla sig undan. Ett annat problem var att han, efter att vi sökt honom som journalister, lovade oss en intervju. Men han avbokade i sista stund och till slut blockade han våra nummer. Därför fick vi agera med våra falska alias och locka honom i en fälla där vi slutligen konfronterade honom. Det var också mycket resurskrävande att hitta alla hans tidigare 120 klienter och ta kontakt med minst 50 av dem.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

https://www.svtplay.se/juristen Huvuddelen består av vår tredelade miniserie “Juristen” som lades ut på SVT Play den 1 januari samt nyhetsartiklarna på SVT Nyheter Skåne samma dag. Avsnitten finns bifogade i mapp en Juristen. Vi gjorde också flera nyhetsinslag- och nyhetsartiklar till vår sajt. Länkar till dessa är bifogade i PDF-filen. Här är länken med den samlade nyhetspubliceringen: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/37839723

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Heltid två personer under tre månader med att helt själva genomföra det tunga researcharbetet, filma och spela in ungefär 30 timmars material på olika platser i Sverige, skriva manus och grovredigera 30 minuter dokumentär samt nyhetsinslagen.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

På grund av granskningen har ekobrottsmyndigheten startat en utredning av juristen och han har häktats. Granskningen visade hur han kunde arbeta mitt i rättssystemets centrum och ändå lura sina klienter på stora summor, utan att åka fast. Men på grund av vår granskning har Ekobrottsmyndigheten tagit upp flera av de nedlagda ärendena och inlett en omfattande brottsutredning. I maj 2023 slog polisen till mot hans bostad, gjorde husrannsakan och sedan dess har han suttit häktad. I slutet av januari väntas åtal. Det rör sig om sammanlagt 22 brottsmisstankar, två fall av grov förskingring, fem fall av grovt bedrägeri, ett fall av förberedelse till grovt bedrägeri, åtta fall av bedrägeri, två fall av grovt bokföringsbrott och tre fall av bokföringsbrott.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Serien på SVT Play fick mycket bra genomslag och siffror visar att nästan alla som började titta kollade till slutet. Alla artiklar vi publicerade lokalt på SVT Nyheter Skåne publicerades även på rikssajten SVT Nyheter. TT skrev en rewrite som spreds i nästan alla stora svenska medier. Sydsvenskan skrev en egen text på vårt avslöjande, och Skånska dagbladet skrev en ledartext om problemet med att jurist inte är en skyddad titel.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Ja tre gånger till GN. Vi friades. Vi har även blivit polisanmälda 3 gånger men även dessa nerlagda.