Guldspaden Nominerad 2016

Internationella bedragare

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2016 i kategorin Magasin Se bidrag: Bidrag (.zip, 13 MB) Kategori Magasin Nominerade Fredrik Rubin Staffan Nilsson Publiceringsdatum 2016-08-26 Var publicerades jobbet? Hem & Hyra

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

”Internationella bostadsbedragare” avslöjar hur notoriska bedragare skapat en lång rad fejkade bostadsförmedlingsföretag i vad som kan liknas vid ett bedrägerimaskineri i flera europeiska länder. I grävet kartläggs kopplingarna mellan ett stort antal blufföretag på webben, som avslöjar ett organiserat och omfattande bedrägeri. Vi visar hur verksamheten spänner över flera europeiska länder, att företagens hemsidor är bluff, att ett stort antal icke-existerande bostäder i Sverige, Spanien och England används för att lura desperata bostadssökande på pengar och hur identitet kapats i Sverige och företags fotografier stulits. Vi berättar också om hur fejkade webbforum och bedömningssidor skapas för att lura osäkra bostadssökande då de googlar efter information om företagen. Grävet kartlägger även hur blufföretagen går upp i rök och sopar igen sina spår - några veckor eller månader efter att de inlett sin verksamhet. Detta för att snart återuppstå i nytt namn - men med samma, till synes seriösa, koncept. Länk: http://www.hemhyra.se/skane/internationella-bedragare-lurar-hyresgaster-i-hela-landet

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

I dag råder det brist på bostäder över hela landet. Situationen för bostadssökande blir allt mer desperat. I takt med detta har svarta affärer och bostadsbedrägeri blivit vanligare. Tidigare har det varit känt att privatpersoner tvingats betala höga depositionsavgifter för lägenheter. Likaså att lägenheter hyrs ut till flera samtidigt. Vad som tidigare varit svårt att kartlägga är hur omfattande och systematisk bedrägeriverksamheten är. Genom gedigen research och analys har vi följt bostadsbedragares spår på nätet. Vi har kunnat avslöja en lång rad blufföretag och kopplingarna mellan dessa. Likaså har grävet lyft fram hur denna ljusskygga verksamhet bedrivs - och hur systematisk och omfattande denna verksamhet är.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Grävet tog sin början i ett kommentarsfält i en Facebookgrupp för bostadssökanden i Landskrona. En besökare undrade om någon hyrt en lägenhet av företaget Deserve-And-Rent. Vi gjorde en slentriankontroll av företagets till synes professionella hemsida. Insikten av att något inte stämde infann sig snabbt.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi inledde med att göra en grundläggande analys av blufföretagets hemsida deserveandrent.com, som lockade bostadssökande med exklusiva lägenheter i bland annat Stockholm, Madrid och London. Detta via annonser på bland annat blocket.se och genom att bedragarna aktivt tog kontakt med bostadssökande på nätet. Via programmet Traceroute kunde vi spåra vart domän/ip-adressen för deserveandrent.com pekade. Detta visade sig vara en specifik webbserver i England. Domänen hade inget tydligt ursprung (person/företag/organisation) utan var registrerad via en anonymiseringstjänst vid namn privacyidentitylimited. Det är en laglig anonymiseringstjänst som få seriösa företag använder sig av då de inte har någon anledning att dölja person eller organisation. Det gav oss ännu ett skäl att fortsätta gräva. Vi började granska innehållet på hemsidan för att se om det fanns avvikelser från det normala. Snart uppmärksammades bostadsannonser vars texter och fotografier inte riktigt gick ihop. Ett kök i en lägenhet på Norrmalm såg inte riktigt ut som ett kök förväntas se ut på Norrmalm. I en påstådd lyxlägenhet i London fanns böcker på svenska och i andra tycktes inredningen inte riktigt matcha beskrivningen. Känslan var att en hel del fotografier inte stämde. Vi inledde nu ett bildsökande via Google av de utannonserade bostädernas fotografier. Det blev snart träff varje gång. Vi kunde nu se var fotografierna använts tidigare och upptäckte att fotografier från derserveandrent.com använts på en lång rad andra bostadsförmedlingsföretags hemsidor, åtminstone tio stycken skulle det visa sig. Företagens webbadresser fick varningsklockor att ringa. Det fanns något i deras namn som lockade till vidare gräv. Ett mönster av intetsägande namn som förvisso skilde sig åt, men som likväl hade en röd tråd i dess utformning på något vis (mmrentonlineapartments.com, solutionrentalsapartments.com, marseuroperentals.com, mmrentingyard.com för att nämna några). Då vi skrev in företagens webbadresser stod det klart att samtliga låg nere. Vi lärde oss snart att företagens hemsidor lagts ner några veckor eller månader efter de hade registrerats. Instinktivt misstänkte vi att sidorna var bedragarnas tidigare blufföretag. En misstanke som skulle visa sig stämma. Genom att använda oss av ett webbarkiv (onlinetjänst som lagrar tidigare versioner av hemsidor), kunde vi granska de arkiverade hemsidorna. Här framgick det att flera av sidorna pekade på samma Engelska webbserver som deserveandrent.com var registrerad vid liksom andra mot en ryssland- registrerad server. Som av en händelse hade tidigare företag även använt sig av samma anonymiseringstjänst, kopplingen mellan företagen var uppenbar men skulle snart bli än tydligare. En efter en dök fotografier från Deserve-and-rents annonser upp på de arkiverade hemsidorna. Vilka lägenheter och städer som fotografierna visade på varierade mellan företagen - men det fanns en gemensam nämnare. Fotografierna användes av Deserve-and-rent men påstods nu tillhöra annonser för bostäder i andra städer och länder. Av de nedlagda hemsidornas källkod kunde vi även se det verktyg som bedragarna använt för att spegla (illegalt kopiera) seriösa bostadsföretags hemsidor. Alltså, de stal hela hemsidors upplägg för att sedan byta ut fotografier, text och logga. Genom klippa ut annonstexter från blufföretagens nedlagda hemsidor kunde vi genom Google finna var dessa stulits. Ursprungskällan var inte sällan från AirBnB.com och Tripadviser.com. Uppmärksamhet vändes åter till deserveandrent.com. Sökmotorn (Google) fick lov att analysera en uppsjö av annonsernas fotografier, som visade sig ha ursprung på såväl svenska som utländska hemsidor. Ett fotografi som visade en bostad i Madrid var i själva verket från en bostad i Kuala Lumpor i Malaysia. En bostad som annonserades ut i Bryssel låg i Budapest. Fotografier för en tredje utannonserad bostad i London var stulna från Hemmet för en bostad på Östermalm. När vi hittade en annons som påstods visa en bostad i Uppsala, kunde vi ta ytterligare ett steg. Till denna annons hade bedragarna lagt till en kontaktperson, något som de annars undvek. Det visade sig att denna kontaktperson mycket riktigt bodde på adressen i Uppsala, men vars identitet kapats. Detta framgick i samtal med bostadsrättsföreningens ordförande och den id-kapades grannar (den id-kapade personen var oförmögen att svara med anledning av dennes fysiska/mentala status). Det visade sig snart att fotografierna tillhörande den påstått utannonserade bostaden i Uppsala, i själva verket tillhörde en aktuell annons på Hemmet för en lägenhet som var till salu Karlstad. Ansvariga vid HusmanHagberg bekräftade att deras fotografier stulits och att de avsåg att polisanmäla händelsen liksom de uppmanade sin fotograf att göra detsamma. I vår granskning stötte vi även på en lång rad webbforum och utvärderingssidor som alla bekräftade att Deserveandrent var ett företag att lita på. Liksom blufföretagen tycktes dessa webbforum och utvärderingssidor vara seriösa vid en första anblick. Men när vi undersökte dessa sidors källkod, domän och ip-adress stod det klart att samtliga webbforum och utvärderingssidor som av en händelse var registrerade samma dag som deserveandrent.com. Vid vidare gräv lärde vi oss att sidornas upplägg och innehåll, liksom blufföretagens, speglats av seriösa aktörer i syfte att lura misstänksamma bostadssökande som googlar på företaget. Som krydda på moset upptäcktes det även att det på en del av webbforumen endast fanns en diskussionstråd - tråden om Deserveandrents tillförlitlighet. Liknande och i vissa fall identiska forum hade även skapats för de nedlagda hemsidorna. Vi såg också att deserveandrent.com, liksom sina föregångare, speglat en engelsk bostadsaktör vid namn Magicrentals. Vid kontakter med det engelska företaget fick vi veta att de uppmanade samtliga som drabbats att polisanmäla förfarandet. Vi tog även del av drabbade bostadssökandes epost med bedragarna där de uppmanades att betala hyran i förskott innan de fick nycklarna. Dessa epost hade lagts ut på webbforum på nätet. Några dagar efter vårt gräv publicerats tog bedragarna bort blufföretagets hemsida.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Skriftliga källor: Ett stort antal hemsidor. Inlägg på webbforum/sociala medier. Fejkade utvärderingssidor och webbforum. Muntliga källor/intervjuer: Mäklarhuset Husmanhagberg. Intervjuer med ordförande i bostadsrättsförening och grannar till id-kapad. Företrädare för bostadsförmedlingsföretag i England.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Vi stötte egentligen inte på några särskilda problem. Kort och gott hamnade vi rätt från början och kunde bara följa spåren. Vår utmaning var snarare att besluta oss för när vi skulle sluta gräva och vilka våra avgränsningar skulle vara. Spåren uppenbarade i snabb följd allt eftersom vi grävde och vi fick påminna oss själva att hålla siktet ställt på målet - att skapa övertygande bevis för att företaget var en del av ett omfattande bedrägerimaskineri.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Grävet består av en del, detta av den enkla anledning att mitt (Fredrik Rubin) halvårsvikariat på Hem & Hyra gick ut och jag behövde publicera innan jag åkte utomlands. Kort efter publiceringen tog bedragarna ner blufföretagets hemsida.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Grävet gick snabbt, oerhört snabbt. Vi höll på i 24 timmar och kunde sen publicera avslöjandet på Hem & Hyras webb den 26 augusti.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Publiceringen fick relativt stor uppmärksamhet - Aftonbladet och Expressen valde att uppmärksamma grävet liksom ryggdunkningar från kollegor vara frekventa. Grävet uppmärksammades även på konsument- och branschsidor och skapade surr i forum och sociala medier.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.