Guldspaden Nominerad 2021

Hemtjänstföretaget vinsterna och fusket

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2021 i kategorin Etermedia lokal Se bidrag: Bidrag (.zip, 62 MB) Kategori Etermedia lokal Nominerade Rebecka Montelius Förutom ovanstående deltog följande personer David Svanberg, nyhetschef Publiceringsdatum 2021-01-04 Var publicerades jobbet? P4 Jönköping

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Bakom det hyllade hemtjänstföretaget dolde sig en mörk baksida, där anställda utnyttjades och lurades på sin lön. Bolaget tog anställdas löner, hotade anställda och hotade brukare som ville byta hemtjänstleverantör. Företaget blåste systematiskt Vetlanda kommun på pengar, dom fuskade med scheman och timmar och brukarna fick inte den hemtjänst dom skulle ha. Vår granskning visade att kommunen istället hyllat bolaget för att dom hjälpte nyanlända svenskar med jobb och erbjöd hemtjänst på olika språk. Det hade varit enkelt för kommunen att se att det var ett oseriöst företag. Flera brukare och anställda hade slagit larm till kommunen om hot och våld, men togs inte på allvar. Men en enkel sökning på nätet på företagets ekonomi hade kunnat visa att det inte stod rätt till. Vår granskning visar att företaget hade en vinstmarginal på 45 procent där kommunala pengar för hemtjänsttimmar stod för nästan alla intäkter. Men istället så hyllades bolaget, kommunchefen var med och nominerade företaget till årets företag i Vetlanda.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Granskningen har blottlagt missförhållanden som inte bara drabbat skattebetalarna i Vetlanda, utan även svaga och utsatta nyanlända som utnyttjats av företaget och som upplevde att dom inte hade någon att vända sig till. Dessutom brukare som var rädda, uppgivna och som tvingades att ta emot hemtjänst i sina hem av ett bolag som dom inte vågade lämna. Personer som jag kom i kontakt med i samband med granskningen som hade jobbat för företaget, eller hade varit brukare hade ofta väldigt dålig förankring i samhället, flera kunde inte ett ord svenska och dom var i händerna på företaget, ofta rädda för att uppehållstillstånden skulle dras in ifall dom motsatte sig det som företaget ville eller försökte bryta med bolaget. Om inte vi hade grävt fram historien om hemtjänstföretaget, så hade deras historier om hur dom utnyttjats av bolaget mitt framför ögonen på kommunens tjänstemän inte kommit fram. Vi kunde också visa att kommunen inte gjort vad dom den kunnat för att stoppa företaget långt tidigare.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

I ett kortfattat pressmeddelande meddelade Vetlanda kommun att avtalet med hemtjänstföretaget Pauliströms vård och omsorg sägs upp. Kommunen var fåordig kring orsakerna, och vi beslutade oss för att granska orsakerna. Företaget var en stor mångårig leverantör till kommunen och vi blev intresserade av vad som gått fel.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Research på sociala medier, samtal med källor. Intervjuer (ibland med tolk). Granskning av bokslut och ekonomi. Kartläggning av anmälningar, granskning av fakturor, scheman. Bygga förtroende med case för att komma åt sekretessbelagda uppgifter från skatteverket och banker. Jag lade stor kraft på att få tag på personer, vissa hade blivit utvisade till Marocko, och andra länder efter att ha utnyttjats av bolaget.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Jag hade ett stort antal muntliga källor, och jobbade med informationen väldigt strukturerat, med anteckningar och motfrågor, kontrollfrågor för att verifiera. Muntliga källor som hade koppling till bolaget, brukare, anställda, före detta anställda, men också banktjänstemän, skatteverkshandläggare, kommuntjänstemän, universitet i Norge, branschorganisationer. Handlingar från kommunen, IVO, skatteverket, kontotransaktioner från banker, scheman, utbetalningar från företaget.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Ett problem var att företrädare för bolaget vägrade vara med på intervju. En manlig företrädare backade ur intervjuer flera gånger med kort varsel. Sent i granskningen valde företaget att sköta kommunikationen med oss via sin advokatbyrå. Vi fick därför inte möjlighet att ställa motfrågor. Ett annat problem var att hantera förtalsrisken, och värdera den gentemot allmänintresset. Svårighet att få personer att ställa upp på intervjuer, flera var rädda för repressalier från företaget. Vi fick träffas på speciella ställen, lite krångligt att få till möten mitt under pandemin. Det var också svårt att få tag på vissa före detta anställda, eftersom dom ofta blivit utvisade och lämnat landet.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

1. Reportaget som sändes den 5 januari: Hemtjänstföretaget, vinsterna och fusket. https://sverigesradio.se/artikel/7639504 2. Nyheter publicerade den 4 januari: https://sverigesradio.se/artikel/7632960 (m uppföljning samma dag: https://sverigesradio.se/artikel/7638962) 3. Nyhetsinslag den 5 januari. https://sverigesradio.se/artikel/7633941 (dessa tre finns också som bifogade ljudfiler) Men också två korta nyheter publicerade i december 2020: 21 december: https://sverigesradio.se/artikel/7630414 22 december: https://sverigesradio.se/artikel/7630477

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

4 veckor ungefär

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Kommunens revisorer har tillsatt ett stort arbete med att granska kommunens hantering. Polisutredning mot företrädare har tagits upp igen efter att den var nedlagd. Det har blivit en polisk fråga och tagits upp på politiska möten flera gånger i Vetlanda.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej