Guldspaden Nominerad 2021

Gåvobluffen

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2021 i kategorin Etermedia lokal Se bidrag: Bidrag (.zip, 68 MB) Kategori Etermedia lokal Deltagare Ola Sandstig Frida Grönholm Förutom ovanstående deltog följande personer Dino Jasarovic, reporter Elin Angvarson-Valberg, reporter Anna Silfverstolpe, digital redaktör Ingela Hyden, redaktör Publiceringsdatum 2021-12-01 Var publicerades jobbet? P4 Väst, Sverigesradio

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

P4 Väst har avslöjat att välgörenhetsorganisationen Giving People bara använt knappt 4 procent av sina insamlade pengar (44 miljoner) för ändamålet, att hjälpa ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Trots att de i sina kampanjer och till givare lovar att 100 % ska gå till ändamålet. Vi har dessutom visat att om man räknar in de pengar som telemarketingbolaget Svenska Affärskoncept samlar in i Giving Peoples namn, så går bara mellan en och två procent till ändamålet.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vi har avslöjat något som tidigare varit okänt, som angår många människor och som dessutom rör en verksamhet som varit okritiskt hyllad i många medier, då den berör ämnet barnfattigdom.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Projektet är en fristående fortsättning på Godhetsindustrin där P4 Väst granskade en rad olika organisationer, som allt hade en gemensam koppling till telemarketingbolaget Svenska Affärskoncept. Vad som gjorde Giving People speciellt var att de dels var väldigt mediala, arbetade med stora företag och att den största delen av beloppen de fick in kom från privatpersoner. Vi såg att deras PR-värde var enormt. Samtidigt saknade de 90-konto.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Eftersom föreningar inte behöver skicka in årsredovisningar till Bolagsverket lade vi från början allt krut på att få tag i dem. När vi fick reda på att de hade sökt bidrag, begärde vi ut handlingar från fem olika myndigheter/kommuner för att se vad GP hade skickat med. Det visade sig att Socialstyrelsen (som gav dem avslag på ansökan om statsbidrag) hade fått in kompletta årsredovisningar med detaljerade resultatrapporter, som vi kunde begära ut på sedvanlig väg. I kombination med årsredovisningarna från GP:s barnstiftelse (offentlig handling) kunde vi se de exakta flödena av pengar över en period på fyra år. Vidare begärde vi ut all kommunikation de haft med stiftelseregistret. Vi gick sedan igenom Waybackmachine på jakt efter namn på f.d. anställda och lyckades därigenom hitta vittnesmål, både öppna och anonyma källor. På facebook kunde vi sedan hitta flitiga givare som skänkt pengar. Vad gäller företagen lyckades vi bygga relationer och tillit tillräckligt får att de skulle ge oss underlaget till redovisningar de senare begärde från GP. Vad gäller telemarketingbolaget gjorde vi som tidigare: laddade ner alla annonser på GP:s hemsida och beräknade värdet utifrån fakturor vi redan hade. Eftersom vi hade resultatrapporterna kunde vi nästan exakt se hur mycket telemarketingbolaget behöll.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Se ovan.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Att få intervjuer med Giving Peoples ledning. De vägrade konsekvent att låta sig intervjuas så vi kunde bara ställa frågor vi mejl. Vidare gick de till någon slags motattack, (de anlitade Paul Ronge) och spred uppgifter om vår granskning som inte stämde, på sin hemsida och via andra medier där de lät sig intervjuas och där reportrarna inte hade tillräcklig kunskap att bemöta alla påståenden.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

https://sverigesradio.se/artikel/giving-peoples-miljoner-delas-inte-ut-till-barnfamiljer-sa-forbannad https://sverigesradio.se/artikel/saljbolag-tjanar-mangmiljonbelopp-i-giving-peoples-namn-forbannad--2 https://sverigesradio.se/artikel/giving-people-tvingas-betala-tillbaka-pengar-till-storsponsorn-santa-maria

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Ungefär två månader, men en del av den fortsatte under publiceringarna.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Givarna blev vansinniga när det kom fram att Giving People fortsatte be om pengar på Facebook trots att de hade minst 20 miljoner på kontot. Giving People fick låsa sitt kommentarsfält, de lade ner sin julkampanj och stora företag som sponsrat började begära in redovisningar från Giving Peiple. I skrivande stund har tre stora företag och ett kommunalt bolag begärt och fått tillbaka drygt 800 000 kronor. Fler företag är inne i processen så siffran kommer öka. Skådespelaren Kjell Bergqvist stoppade också alla utbetalningar från sin familjestiftelse till Giving People.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Ja, till medieombudsmannen