Guldspaden Nominerad 2017

FN och övergreppen del 1 och 2

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2017 i kategorin Etermedia riks Se bidrag: Bidrag (.zip, 1901 MB) Kategori Etermedia riks Nominerade Karin Mattisson Sven Bergman Joachim Dyfvermark Förutom ovanstående deltog följande personer Inna Lazareva (field producer) Bienvenu Bitta (fixare) Ola Christoffersson (foto/redigering) Åke Wehrling (foto) Lisa Jonsson (redigering) Publiceringsdatum 2017-03-15 Var publicerades jobbet? SVT Uppdrag Granskning

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Det har beskrivits som en av FN största kriser i modern tid – Kompassaffären och avslöjandet om sexuella övergrepp, där förövarna är soldater och civila i fredsbevarande tjänst. Anders Kompass slog larm, men blev utfryst och anklagad för tjänstefel. FN-ledningen gick i baklås tills en fristående utredning friade Kompass. FN-ledningen lovade storstäda och prioritera problemen med sexuella övergrepp. Uppdrag gransknings team tog vid när nyhetsjournalisterna checkat ut och kunde avslöja hur FN-ledningen - med den dåvarande bitr. generalsekreteraren Jan Eliasson i spetsen – fortsatte att smutskasta Kompass – trots att de externa utredningarna friat honom. UG kunde avslöja hur interna utredningar – som den gällande sexuella övergrepp mot en förståndshandikappad pojke på Haiti – fördröjdes och motarbetades av chefer i den absoluta FN-toppen. Men framförallt kunde teamets granskning visa omfattande och systematiska sexuella övergrepp, framförallt i Centralafrikanska republiken (CAR), men också på Haiti. Och att FN:s organ UNICEF ljög när man hävdade att man tagit hand om offren – barn som utsatts för regelrätta sexuellt våld, men som nu åter levde på gatan. Tvärtemot vad FN själva hävdade. Rapporten som hela Kompassaffären bygger på, där ett tiotal barn vittnar om övergrepp, har det rapporterats mycket om. Men UG kunde som första media i världen få tillgång till - och möta barn som finns med i rapporten, men som aldrig ens hörts av myndigheter. Och teamet intervjuade ett vittne som kunde peka ut förövare och offer – men som aldrig fått vittna i utredningen trots att hon är väl känd av FN. UG kunde också berätta att 200 barn som varit utsatta av fredsbevarande FN-personal finns i Unicefs barnskyddsprogram, men där offer – såsom Martha som fått barn med soldat - inte heller fått hjälp med mediciner osv – förrän vi berättade hennes historia.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Granskningen av FN genomsyras av engagemang för dom som sällan eller aldrig får sin röst hörd. Barn, offer för sexuella övergrepp i oroshärdar, där förövarna inte bara tillhör en stor och mäktig organisation, utan ett internationellt organ som många värnar och slår vakt om. Sällan är maktbalansen så skev som den mellan sexuellt utnyttjade gatubarn och diplomater i FN-skrapan. De sexuella övergreppen utförda av FN-personal, mot främst kvinnor och barn, är inte bara ett allvarligt problem för offren utan underminerar trovärdigheten för hela FN. Granskningen av FN-ledningens sätt att hantera Kompass-affären, och hur man hanterat offren avslöjar helt nya uppgifter i den känsliga frågan – vilket också det internationella genomslaget visar (se nedan).

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Teamet följde Kompassaffären och kunde notera att Jan Eliasson i intervju efter intervju gjorde allt för att säga att Kompass visserligen var frikänd vissa delar – MEN att han i vissa väsentliga delar brutit mot FN:s regelverk och utsatt offren för stora risker. Teamet kontaktade de internationella jurister och domare som utfört utredningen och gapet mellan deras slutsatser och FN-ledningens retorik blev startskottet till kartläggningen.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Granskningen genomfördes på tre täter. Bygga relationer med en stor mängd FN-personal i FN-skrapan, Geneve, Haiti och CAR för att kunna få ut de hemliga utredningarna som FN gjort om de sexuella övergreppen samt kunna kartlägga händelseförloppet kring Kompassaffären. Sammanställa data från FN och andra organisationer för att kunna uppskatta omfattningen av problemen med sexuella övergrepp – och vad som hände, eller rättare sagt inte hände med förövarna. På plats i CAR identifiera och hitta offren - och sedan bygga upp ett förtroende. De flesta som teamet träffade tog stora risker eftersom FN-soldaterna fortfarande finns på plats, och de lokala milisgrupperna straffade barn som talade med journalister.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Dokument från FN: Kvantitativ rådata från FN gällande sexuella övergrepp, interna hemliga utredningar gällande specifika fall, FN:s omfattande regelverk. Muntliga källor inom FN-administrationer och källor på plats i CAR och Haiti.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Teamet blev motarbetat av FN:s högsta ledning, som bland annat försökte stoppa den uppmärksammade intervjun med Jan Eliasson. Det var också svårt att få personer inom FN-maskineriet att ställa upp som källor. Rädslan för repressalier är stor. Det svåra säkerhetsläget i CAR gjorde det svårt att arbeta på plats i Bangui med omnejd.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Granskningen består av två delar. Del 1 handlar om Kompassaffären, FN-ledningens smutskastning och lögnerna i CAR. Del 2 handlar om systematiska sexuella övergrepp utförda av FN-trupp på Haiti, men också om omfattningen av problemet och en kartläggning av vad som INTE händer med förövarna.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Karin Mattisson och Joachim Dyfvermark jobbade nästan heltid med projektet under sensommaren, hösten och vintern. Sven Bergman anslöt till projektet under senhösten och jobbade knappt heltid fram till sändning i mars.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

I Sverige var det framförallt intervjun med Jan Eliasson som fick stort genomslag. Internationellt skakade granskningen FN:s högkvarter. Avslöjandet kallades ”chockerande” och organisationen Code Blue Campaign (som jobbar med att driva FN till förbättringar) bjöd in medier och FN-toppar till presskonferensen som leddes av den förre Unicef-chefen Stephen Lewis. Och intresset var enormt, ett femtiotal personer besökte PK:n. Efter en kortad visning på drygt 20 min fick Uppdrag gransknings Karin Mattisson svara på frågor från världspressen. Al Jazeera var där, likaså BBC, Fox News, AP, AFP, Deutsche Welle, CBC, RTE och La Vanguardia. På plats var också 14 FN-ambassadörer från hela världen liksom chefen för generalsekreterare Guterres kontor.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.