Guldspaden Nominerad 2022

Fejkartisterna tog över Spotify

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2022 i kategorin Storstadstidning Se bidrag: Bidrag (.pdf, 2 MB) Bidrag (.pdf, 8 MB) Hämta alla filer Kategori Storstadstidning Nominerade Hugo Lindkvist Hugo Ewald Linus Larsson Förutom ovanstående deltog följande personer Mikael Delin, redaktör. Publiceringsdatum 2022-03-28, uppföljning 2022-05-17 Var publicerades jobbet? Dagens Nyheter

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Deras låtar spelas miljontals gånger på Spotify, men de finns inte på riktigt. Vår granskning avslöjar ett enormt nätverk av fejkade artister som lockar en jättepublik på Spotify. Vi kan koppla över 500 artistnamn till ett 20-tal, mestadels helt okända, svenskar. Men vi blottlägger också det ekonomiska spelet bakom, hur dumpade arvoden driver fejkindustrin, hur ett anonymt Karlstadsbolag – Firefly entertainment – omsätter tiotals miljoner på verksamheten och har nära kopplingar till tidigare Spotify-toppar.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Spotifys makt i musikbranschen kan knappast överdrivas: Med fler än 400 miljoner användare och en årlig omsättning på över 100 miljarder kronor får minsta beslut från dess ledning enorma konsekvenser för musiker och skivbolag. Granskningen avslöjar en tidigare hemlig sida av företaget. Fenomenet med fejkartister driver ner ersättningen till riktiga musiker och har efter vår publicering fått skarp kritik från både artister och Musikerförbundet. Grävet inbegriper såväl ett stort antal anonyma källor i musikbranschen som en teknisk databaskartläggning med hjälp av egenutvecklad mjukvara.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Via källor i musikbranschen fick vi höra talas om fenomenet. Men uppgifterna var diffusa och obekräftade. Ingen vi talade med kände till hela omfattningen eller hur systematisk användningen av fejkartister var.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Att granska Spotify är notoriskt svårt, eftersom tjänsten inte ger full insyn i dess gigantiska databas över miljontals artister och deras verk. Det går exempelvis inte att se vem som ligger bakom ett artistnamn, kartlägga vilka spellistor de finns på och hur stor publik de har. Därför fick vi fram hela bilden först när vi korskörde data från Spotify med STIM:s databas. För att lyckas med det behövde vi ta fram flera egna program som “lurade” Spotify att avslöja mer än avsett och kombinera den med andra datakällor. Vi skrev först ihop ett program som kunde få fram alla artister som släppt innehåll på Firefly Records. Programmet gjorde en slagning mot Spotifys databas via deras API (Application programming interface) och gav oss namnet och Spotify-url:en till alla artister som släppt en skiva på ett skivbolag som hette Firefly. Efter att ha sorterat bort några uppenbara felträffar gick vi sedan igenom artist för artist i STIM:s databas för att kunna se vilka artister som motsvarade vilka upphovsmän. Det gjorde också att vi kunde sortera bort ytterligare artister som inte var svenska. Detta gjorde att vi kunde hitta hur många olika upphovsmakare som faktiskt gett ut musik på Firefly Records, samt hur många artistnamn varje upphovsmakare hade. Genom denna genomgång kunde vi snabbt se att se att runt 20 upphovspersoner låg bakom de över 500 artisterna, och att enskilda upphovsmän låg bakom i vissa fall över 60 artistnamn. Vi byggde sedan ytterligare ett program som utifrån listan på artister kunde göra slagningar artist för artist mot Spotifys databas och ge oss artistens följarantal, profilbild, popularitet, och genretillhörighet. Spotify:s API ger oss dock inte tillgång till information huruvida en artist är verifierad eller antal lyssnar per månad. Vi skrev därför ett tredje program som “robotstyrde” en webbläsare åt oss. Webbläsaren besökte artist efter artist i listans profilsida på Spotifyoch sparade siffran över antalet lyssnare samt huruvida artisten var verifierad genom att kopiera innehåll från rätt webbelement. Redan här kunde man se en viss diskrepans mellan antalet följare och antalet månatliga lyssnare för artisterna. Det vill säga, de hade i nästan alla fall väldigt få följare men var ändå väldigt populära med många lyssnare. Det var här bilden blev tydlig: Anledningen till att dessa artister lockade så stor publik var att de hade en otrolig förmåga att hamna på Spotifys åtråvärda, officiella spellistor som miljontals lyssnare följer. Vi byggde därför ytterligare ett program som på ett liknande sätt som programmen ovan kunde göra slagningar mot Spotifys databas för att på så sätt få reda på reda på alla spellistor de drygt hundratals artisterna förekom i. På så sätt kunde hela pusslet läggas: Mängder med fejkade artister, utan riktiga fans, får en jättepublik via Spotifys spellistor. Detta, skulle det visa sig när vi fortsatte granska, i utbyte mot dumpade arvoden.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

* Flera anonyma källor i musikbranschen som på olika sätt hade insyn i hur fejkartister användes på Spotify. * Data från Spotify och STIM, framtagen och behandlad med vår egen mjukvara. * Läckta royaltyutbetalningar som visar hur Spotify dumpar ersättningen när riktiga musiker ersätts av fejkartister.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Alla granskade parter vägrade i princip helt att prata med oss inför den första publiceringen. Spotify, skivbolaget Firefly Entertainment och den tidigare Spotifychefen Nick Holmstén har alla avböjt intervjuer och bara lämnat skriftliga, ofta allmänt formulerade, kommentarer. Samma sak med producenterna bakom de fejkade artisterna. Alla har vägrat prata med oss, utom en som anonymt kort bekräftade att han gjort musiken. Därför var behovet så stort att via vår datainsamling kunna bevisa sakförhållanden som inte gick att motsäga.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Den första delen, “Svenska fejkartisterna som tog över på Spotify – större än Robyn”, är den huvudsakliga granskningen som avslöjar fenomenet och dess omfattning. Digitalt publicerad här: https://www.dn.se/kultur/dn-avslojar-svenska-fejkartisterna-som-tog-over-pa-spotify-storre-an-robyn/ Uppföljningen “Så får fejkartister ökade chanser på Spotifys spellistor“ avslöjar det ekonomiska spelet bakom fejkartister och visar hur Spotify dumpar arvoden. Digitalt här: https://www.dn.se/kultur/sa-far-fejkartister-okade-chanser-pa-spotifys-spellistor/

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Ungefär två månader.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Kritiken från artister och musiker i Sverige blev massiv. Det internationella genomslaget gjorde att frågan diskuterades brett, inte minst i USA som är Spotifys viktigaste marknad. Uppmärksamheten efter den första artikeln gjorde också att vd Daniel Ek gav en sällsynt intervju till DN där han kommenterade uppgifterna.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Ja, både i Sverige och internationellt: SVT, SR, Expressen, Omni, Breakit med flera. Även medier i USA, Tyskland, Frankrike, Mexiko, Norge och andra länder lyfte granskningen, till exempel nyhetssajten Music business worldwide och Digitalmusicnews. På grund av att en av fejkartisterna påstods vara från Island fick vi extra genomslag där, med en längre nationell radiosändning där Linus Larsson intervjuades.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej