Guldspaden Vinnare 2019

Faxeholmen och korruptionen

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2019 i kategorin Mindre dagstidning Se bidrag: Bidrag (.zip, 2 MB) Kategori Mindre dagstidning Vinnare Erik Strömberg Therese Nilsson Publiceringsdatum 2019-07-19 Var publicerades jobbet? Söderhamns-Kuriren och Helahälsingland.se

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Vi har avslöjat korruption, oegentligheter och olagliga affärer i Söderhamns kommunala bostadsbolag Faxeholmen. Söderhamns-Kurirens granskning har visat att Faxeholmens vd sålt flera av bolagets bilar till underpris, med manipulerade värderingar som grund. Bland köparna fanns vd:n själv, bekanta samt hans pappa. Den sistnämnde köparens bil såldes vidare för femdubbla priset ett par veckor senare. Vd:n sparkades och polisanmäldes till följd av granskningen. Efter det kunde vi också avslöja att vd:n raderade all sin e-post när han lämnade företaget, vilket bryter mot lagstiftningen om allmänna handlingar och kan röra sig om dataintrång. Vi kunde också avslöja en omfattande svart försäljning av skrot i Faxeholmen. Anställda inom bolaget, under ledning av en ansvarig chef, har sålt metallskrot svart för tusentals kronor och sedan förvarat sedlar i en plastburk. Något som enligt uppgifter från bolaget pågått i flera år. De svarta pengarna har sedan spenderats i samband med personalfester och ska enligt flera personer i bolaget ha gått till alkoholinköp som aldrig bokförts. Fortsatt visade granskningen hur det kommunägda bolaget sålt en fastighet med 57 lägenheter utan att värdera den eller lägga ut den på öppna marknaden. Resultatet blev en lukrativ affär för några lokala affärsmän, som kort därefter kunde sälja vidare fastigheten med en vinst på fem miljoner kronor. Enligt experter riskerar Faxeholmen därmed att ha gett otillåtet stöd. Bolagsstyrelsens omdöme ifrågasattes än mer när vi kunde avslöja att de accepterat ett lägre pris än marknadsvärdet vid en annan planerad fastighetsförsäljning. De var beredda att köpa badbiljetter, reklamplats och mat av köparen för 200 000 kronor för att affären skulle kunna genomföras. Vi kunde visa att beslutet stred mot kommunallagen. Tidigare under året kunde vi också med egen research visa hur Faxeholmen ägnat sig åt avancerad skatteplanering och undanhållit miljoner från skatt när 200 lägenheter av allmännyttan såldes till en privat aktör. Agerandet hölls hemligt för politikerna i kommunfullmäktige, som godkände affären.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Söderhamns-Kuriren har med stor envishet och små resurser blottlagt en kommunal bolagskultur präglad av fusk och korruption, som tidigare varit helt okänd för invånare och hyresgäster. Granskningen har skakat om Faxeholmen och lett till starka reaktioner. Bolagsstyrelsen har reagerat genom att sparka och polisanmäla vd:n, införa nya rutiner vid fastighetsaffärer samt lyfta frågor gällande korruption bland de anställda. När det gäller den otillåtna skrotförsäljningen har beslut ännu inte fattats, men Faxeholmens styrelse överväger ytterligare en polisanmälan. En åklagarledd polisutredning gällande trolöshet mot huvudman pågår till följd av vd:ns bilaffärer.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Det började med att redaktionen vid starten av 2019 inledde en allmän granskning av flera kommunala bolag, som under många år varit underbevakade. Egen research avslöjade Faxeholmens skatteplanering och därefter fick vi kontakt med ett par källor inom bolaget som tipsade om oegentligheter och korruption. Vi bestämde oss då för att metodiskt och målmedvetet arbeta vidare och försöka leda tipsen i bevis.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi har till stor del grundat grävet på tips och uppgifter som framkommit i intervjuer med insatta muntliga källor. Därutöver har vi envist använt oss av offentlighetsprincipen som redskap för att styrka uppgifter med allmänna handlingar.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Ett par muntliga källor med insyn i det kommunala bolaget, samt viss dokumentation från dem. Källorna har önskat anonymitet. En rad olika dokument i form av allmänna handlingar, som exempelvis: köpehandlingar, körloggar, fordonsvärderingar, mejlloggar, fastighetsuppgifter, styrelseprotokoll och kvitton. Vi har också inhämtat uppgifter om fordon och fastigheter från andra myndigheter samt belagt bilförsäljningar med hjälp av cachade annonser på Blocket.se.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

En svårighet har varit att beslut om utlämnande av allmänna handlingar i flera fall fattats av samma personer som vi granskat. Tydligast blev det i samband med avslöjandet om vd:ns bilaffärer, där det var vd:n själv som beslutade vad som skulle lämnas ut, och vem som skulle svara på frågor. Med ihärdighet, tips från våra källor och hårt ifrågasättande lyckades vi till slut få de svar som krävdes.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

1. Bilförsäljningarna (19/7) – den del som skakade om Faxeholmen och så småningom ledde till en förundersökning gällande trolöshet mot huvudman. 2. Fastighetsaffärerna (14/9, 15/10) – den del som avslöjade hur vårdslöst det kommunala bolaget hanterar affärer som gäller allmännyttan. 3. Skrotförsäljningen (21/12) – som visat att oegentligheterna och korruptionen sträcker sig längre än till en enskild vd. I själva verket har det varit en mångårig kultur inom företagets väggar. Dokument med länkar samt PDF:er till de bärande delarna av granskningen bifogas (en stor mängd uppföljningsartiklar har också gjorts).

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Grävprojektet har pågått vid sidan av mer vardagliga arbetsuppgifter, med relativt låg intensitet, under flera månader. I kortare perioder inför publiceringarna har arbetet pågått mer intensivt.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Enligt Faxeholmens ordförande uppmärksammades styrelsen på korruptionen och bilaffärerna ”efter gott journalistiskt arbete”. Utöver politiska påtryckningar och bolagets egna kraftfulla reaktioner, som bland annat ledde till polisanmälan och utredning, har läsare och många av bolagets hyresgäster reagerat med stor upprördhet över det som avslöjats. Kollegor har gett mycket berömmande ord och nyheterna har återgivits flitigt i andra lokala och regionala medier, samt i enstaka fall nationellt.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej, inte vad vi känner till.