Guldspaden Nominerad 2013

Dödsolyckan vid Hjulstabron