Guldspaden Nominerad 2021

Det illojala vårdbiträdet

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2021 i kategorin Etermedia riks dokumentär Se bidrag: Bidrag (.zip, 94 MB) Kategori Etermedia riks dokumentär Nominerade Johanna Sjövall Magnus Arvidson Förutom ovanstående deltog följande personer Arbetsledare P1 Dokumentär: Marie-Jeanette Löfgren Arbetsledare Ekot: Karin Wettre Publiceringsdatum 2021-05-02 Var publicerades jobbet? Sveriges radio P1 Dokumentär och Ekot.

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Dokumentären ”Det illojala vårdbiträdet” avslöjar hur det egentligen gick till på Attendos äldreboende Sabbatsbergsbyn i början av pandemin där de gamla dog en efter en, och hur Nordens största vårdbolag försökte tysta vårdbiträdet som försökte slå larm. När coronaviruset kommer in på äldreboendet Sabbatsbergsbyn försäkrar vårdbolaget Attendo de anhöriga att företaget följer myndigheternas rekommendationer: att sjuka och friska separeras. Men på golvet sker något annat. Vårdbiträdet Stine Christophersen ser hur de äldre dör en efter en. Hon försöker slå larm internt – hela vägen upp till företagets VD Martin Tivéus. När Stine Christophersen till slut går till media och berättar om missförhållandena kallas hon till Attendos huvudkontor, Nordens största vårdbolag, där chefer och representant för HR-avdelningen anklagar henne för att ljuga och vara illojal mot företaget, med hot om uppsägning genom en erinran. Vad de inte vet är att vårdbiträdet Stine Christophersen i hemlighet slagit på inspelningsfunktionen på sin mobiltelefon. Dokumentären visar att informationen som gått ut till anhöriga om hur smittskyddsarbetet går till inte stämmer med det Attendos chefer säger i dolda inspelningar. Dokumentären visar också hur vårdbolaget agerar mot vårdbiträdet som använder sig av sitt meddelarskydd och går ut i media för att rädda liv.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Det illojala vårdbiträdet utspelar sig vid frontlinjen för svensk demokrati när meddelarskyddet, som ger vårdpersonal rätt att slå larm till media, sätts på prov Utåt hävdar vårdbolaget Attendo att man värnar meddelarskyddet och att vårdpersonal som kritiserar företaget inte tystas men i dolda inspelningar framgår att vårdbiträdet Stine Christophersen anses ha agerat illojalt och hon ges en skriftlig erinran som kan leda till uppsägning. I dolda inspelningar sägs också att hon inte behöver jobba kvar i företaget om hon är missnöjd. Utan de dolda inspelningarna som dokumentären i stora delar bygger på hade Attendos sätt att agera mot personal som använder sig av meddelarskyddet inte avslöjats. Genom dolda inspelningar visar dokumentären också hur vårdbolaget Attendo ger en bild av smittskyddsarbetet utåt och en annan på interna möten och i telefonsamtal med vårdbiträdet Stine Christophersen. Dokumentären blottlägger också genom intervjuer med vårdpersonal och anhöriga det kollektiva trauma som många upplevde våren 2020 då många äldre dog på landets äldreboenden. I intervjuer träder vårdpersonal fram och berättar om hur svårt smittskyddsarbetet var när de tvingades gå mellan sjuka och friska i bristande skyddsutrustning och vilka starka känslor av misslyckande och skuld de i efterhand brottas med.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Våren 2020 fick Ekots reporter Johanna Sjövall många tips från anställda på äldreboende som drevs av Attendo om brister i smittskyddsarbetet. Gemensamt för alla tipsare var att de begärde källskydd och uttryckte en stor oro för att företaget skulle upptäcka att de hade kontakt med media eftersom de hävdade att de då skulle ”straffas” på ett eller annat vis. Johanna Sjövall kontaktade då fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet som menade att Attendo präglas av en stark tystnadskultur där den som uttrycker kritik offentligt riskerar repressalier. För att ta reda på om det verkligen stämde letade Johanna Sjövall även efter artiklar där vårdpersonal på Attendo offentligt uttryckt sig kritiskt. Vårdbiträdet Stine Christophersen hade precis kritiserat situationen på Attendo Sabbatsbergsbyn i media. När reporter Johanna Sjövall ringer upp Stine Christophersen berättar hon att hon blivit kallad till ett möte på Attendos huvudkontor. Efter mötet träffas Johanna Sjövall och Stine Christophersen för första gången. Stine Christophersen överlämnar då en sticka med en dold inspelning från mötet på Attendo.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Under nästan ett års tid följer Johanna Sjövall vårdbiträdet Stine Christophersens kamp för ett fungerande smittskydd och för meddelarfriheten. Under det här året gör visselblåsaren Stine Christophersen flera dolda inspelningar. Parallellt med detta görs flera intervjuer med personal på drabbade avdelningar som mot källskydd ger sin bild av verkligheten på golvet våren 2020. Johanna Sjövall skapar också ett kontaktnät med anhöriga till boende på Sabbatsbergsbyn och får ta del av den information som gått ut i mail från chefer på Attendo Sabbatsbergsbyn. En del väljer att lämna uppgifter anonymt, andra berättar öppet i intervjuer om hur det gick till när deras anhöriga gick bort i covid-19 på Sabbatsbergsbyn. Genom information från anhöriga och anställda på samtliga drabbade avdelningar får Johanna Sjövall en initierad bild av hur arbetet på avdelningarna gått till. Hon kan på det här viset dubbelkolla uppgifter från anställda med vittnesmål från anhöriga. Samtliga handlingar som finns rörande Attendo Sabbatsbergsbyn begärdes också ut från bland annat IVO och Stockholms stad. Flera anhöriga har anmält missförhållande till IVO.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Vårdbiträdet Stine Christophersens dolda inspelningar från telefonsamtal och möten med chefer på Attendo. Anställda på Attendo Sabbatsbergsbyn som mot källskydd berättade om situationen under coronautbrottet våren 2020. Johanna Sjövall etablerar kontakt med personal på samtliga drabbade avdelningar. Via Skatteverkets folkbokföringsregister får Johanna Sjövall kontakt med ett tiotal anhöriga som mist närstående under coronapandemin som kunde ge sin bild av vården men också bidra med mail och dokumentation de fått av Attendo. Utöver detta begärdes samtliga handlingar som kommit in till IVO och Stockholms stad ut. Flera anhöriga har anmält missförhållande till IVO.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

En svårighet var att Attendo efter ansvarsintervjun med verksamhetschefen på Attendo Sabbatsbergsbyn inte ställde upp på fler intervjuer. Varken Attendos regionchef eller VD ville medverka i dokumentären trots att de fick information om att det fanns dolda inspelningar där regionchefen sa att smittskyddet inte fungerat fullt ut på Sabbatsbergsbyn och att Attendos VD var informerad om kritiken. När Attendo fick kännedom om att de dolda inspelningarna och kritiken mot smittskyddet på Sabbatsbergsbyn inledde de en egen intern granskning av vad som hänt på Sabbatsbergsbyn. Rapporten belades med sekretess och Attendo ställde inte upp på någon intervju om resultatet utan mailade bara en kortare sammanfattning av rapporten. Trots att Attendo fick flera möjligheter att lyssna på och kommentera de dolda inspelningarna ville de varken lyssna eller kommentera.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

P1 dokumentären består av två delar ”Det illojala vårdbiträdet del 1 & 2”.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Projektet tog nästan ett år från det första samtalet med vårdbiträdet Stine Christophersen i juni 2020 till publicering i slutet av april 2021.Från januari 2021 till april 2021 arbetade producent Magnus Arvidson och reporter Johanna Sjövall heltid med dokumentären

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

När dokumentären i två delar släpps i maj 2021 kastar den in företaget Attendo i en kris. Det som hänt kallas en skandal och efterspelet pågår än med en pågående förundersökning för att reda ut om Attendos chefer på huvudkontoret agerat i strid mot meddelarskyddet. Från fackligt håll har det väckts krav på en ”Lex Stine” för att stärka privatanställd vårdpersonals meddelarskydd. Attendo har efter att dokumentären officiellt bett Stine Christophersen om ursäkt, tillsatt en extern utredning och genomför ett obligatoriskt utbildningsprogram för alla chefer för att säkerställa att det som hände aldrig ska ske igen. • Tre personer åtalas nu för brott mot meddelarfriheten, efter att ett vårdbiträde förra året fick en skriftlig erinran när hon hade berättat för medier om brister i smittskyddet på det äldreboende där hon arbetade. • Det är de tre personer på vårdföretaget Attendo, som var med på mötet när hon fick varningen, som nu åtalas. Alla tre hävdar att de inte är skyldiga till brottet. • Attendo kommenterar att man välkomnar att det här prövas rättsligt och att man dragit tillbaka erinran och bett vårdbiträdet om ursäkt.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.