Guldspaden Nominerad 2020

Den ukrainska jobbagenturen

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2020 i kategorin Etermedia riks nyhet Se bidrag: Bidrag (.zip, 127 MB) Kategori Etermedia riks nyhet Deltagare Johanna Sjövall Maria Persson Löfgren Publiceringsdatum 2020-12-08 Var publicerades jobbet? Sveriges Radio Ekot

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Ekots granskning visar att den ukrainska jobbagenturen Pelekh som förmedlat tusentals jobb för ukrainare i flera europeiska länder har hittat ett sätt att utnyttja det svenska asylsystemet. Eftersom man har rätt att arbeta under asylprocessen i Sverige erbjuder företaget sina kunder en falsk asylberättelse. Ekot har intervjuat flera personer som betalt motsvarande 12 000 svenska kronor för att få jobb i Sverige men som på plats i Sverige istället skjutsas till Migrationsverket och uppmanas att söka asyl. När Ekot ringer upp ett av Pelekhs 18 kontor i Ukraina och låtsas söka jobb sägs detta också helt öppet. Ekot har också tagit del av flera skriftliga kontrakt där det står att Pelekh ordnar flyktingstatus. I kontrakten finns också bilder på Migrationsverkets ankomstboende vid Telefonplan i södra Stockholm och de Ekot har intervjuat berättar att de har skjutsats till just det här boendet. Och när Ekot begär ut statistik från Migrationsverket visar det sig att nästan varannan person som sökte asyl på det här boendet under 2019 kom från Ukraina. Migrationsverket känner till och har polisanmält men förundersökningen är nedlagd och trots att Pelekh fortsätter att skjutsa sina klienter till Migrationsverket menar Migrationsverket att man inte kan göra något åt det. När Ekot begär ut polisanmälningar hittar vi fem polisanmälningar som handlar om Pelekh men i samtliga fall har förundersökningen lagts ner.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Utan journalistisk granskning hade det här grova och systematiska utnyttjandet av det svenska asylsystemet inte kommit upp i ljuset. Granskningen blottlägger hur lätt det är att utnyttja asylsystemet och att det finns etablerade jobbagenturer som hittat svagheten i systemet och tjänar stora pengar på det. Granskningen visar också att svenska myndigheter känt till detta men stått handfallna inför problemet. Tyngden i avslöjandet ligger i att granskningen är så grundligt och gediget genomförd. Vi har intervjuer, skriftliga kontrakt, en Wallraff, och myndighetsdokumentation som visar att det gått till så här.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Det började med att en person kontaktade Ekot med en berättelse. Det var startskottet. Efter det fortsatte vi att jaga berättelser och hade efter ett tag ett tiotal vittnesmål. En del valde att träda fram med namn och röst andra var anonyma.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi gjorde ett tiotal intervjuer med utsatta ukrainare. Några av dem följde vi under längre tid och träffade flera gånger. Vi kunde jämföra deras berättelser och se att de var trovärdiga. Vi fick ta del av några skriftliga kontrakt som vi översatte och i kontrakten stod det svart på vitt att de lovade flyktingstatus i Sverige. Kontrakten fanns också i handlingar diarieförda i handlingar hos svenska myndigheter men hade inte översatts från ukrainska. Avgörande för tyngden i avslöjandet blev ändå den dolda inspelning som gjordes av en person i Ukraina som ringde upp Pelekh och låtsades söka jobb i Sverige. I det samtalet bekräftades mycket av det som våra intervjupersoner berättat för oss. Vi gjorde också en omfattande research på rysktalande internetsidor för personer som vill jobba i Sverige. En förutsättning för att kunna göra granskningen var att Maria Persson Löfgren är rysktalande.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Vi intervjuade ett tiotal ukrainare, vi fick se deras skriftliga kontrakt och uppdiktade asylberättelser. Vi tog del av polisförhör och polisanmälningar. Vi begärde ut samtliga polisanmälningar kopplade till människohandel och bedrägeri och Ukraina. Vi begärde också ut polisanmälningar kopplade till Pelekh. Hos Migrationsverket begärde vi först ut samtliga handlingar kopplade till människohandel och Ukraina och sedan alla handlingar i det ärende som Migrationsverket själva hade polisanmält. Genom att även begära ut alla handlingar i ärendet hos polisen fick vi mycket information. Vi har även läst rysktalande internetsidor och chattar om hur man skaffar jobb i Sverige där Pelekh och flera andra aktörer marknadsför sina tjänster.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

När vi genomfört de första intervjuerna kom corona. Det innebar att vi behövdes på redaktionen för bevakningen av corona. Det här projektet fick därför skötas vid sidan om. Några personer vi hade intervjuat utvisades till Ukraina och vi fick hålla kontakt i krypterade appar, Det var svårt att få folk att ställa upp på intervju även om vi erbjöd anonymitet och det tog tid att samla vittnesmål. En av oss talar ryska men mycket text var på ukrainska och måste översättas. Det fanns en säkerhetsaspekt som komplicerade arbetet eftersom vi visste att vi hade att göra med grov organiserad brottslighet. Framförallt gällde den arbetet som utförde i Ukraina. Det tog också flera månader att få ut alla handlingar vi behövde hos polisen och Migrationsverket. Vi fick begära ut i omgångar och ringa och maila och tjata.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

1. Ukrainsk jobbagentur utnyttjar systematiskt det svenska asylsystemet genom att skjutsa sina klienter till Migrationsverket och erbjuda en falsk asylberättelse. https://sverigesradio.se/artikel/7613467 2. Migrationsverket vet om att man utnyttjas av den ukrainska jobbagenturen men säger att man inte kan göra något åt det. https://sverigesradio.se/artikel/7613488 3. Flera ukrainare har polisanmält men polisen har lagt ner samtliga förundersökningar. https://sverigesradio.se/artikel/7613575

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Från första intervju till publicering tog det nio månader. Det beror framförallt på att corona kom mellan och gjorde att vi fick pausa arbetet. Effektiv tid har vi arbetat med det i drygt två månader.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Stor spridning i svensk och internationell, framförallt ukrainsk- och ryskspråkigpress. Migrationsverket har lagt ut information om bedrägeriet på svenska ambassaden i Kiev och testar en ny metod som innebär att man inte får rätt att arbeta under asylprocessen innan genomförd asylutredning.