Guldspaden Vinnare 2022

Den stora köpfesten

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2022 i kategorin Magasin Se bidrag: Bidrag (.pdf, 2 MB) Bidrag (.pdf, 2 MB) Bidrag (.pdf, 0.94 MB) Bidrag (.pdf, 3 MB) Bidrag (.pdf, 2 MB) Bidrag (.pdf, 2 MB) Hämta alla filer Kategori Magasin Vinnare Ida Karlsson Linda Dahlin Förutom ovanstående deltog följande personer Anna Tiberg, editionschef András Frimmel, AD Kenneth Samuelsson, research Publiceringsdatum Publiceringsdatum: 21 artiklar, från 5 april till 1 juli 2022. Var publicerades jobbet? På hemhyra.se samt i papperstidningen nummer 3, 4 och 5 år 2022. OBS! Vi vill att bidraget bedöms utifrån webb-versionerna, se bifogade länkar under rubriken viktigaste publiceringarna. På grund av struktur med lokal editionering har vi begränsat utrymme i pappret.

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Vi har avslöjat hur konsultbjässen Restate genom fritt spelrum på ombildningsmarknaden kunnat pressa, lura och sko sig på utsatta hyresgästers bekostnad. Enorma pengar finns att tjäna på ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter. De senaste åren har lägenheter för 42,6 miljarder sålts till bostadsrättsföreningar. Köpfesten har flyttat till förorterna. Vi visar hur den drivits på av konsulter som bara får betalt om affären går i lås. De kräver mångmiljonbelopp för sina tjänster. I förorterna är riskerna med att köpa större, samtidigt som de boendes förutsättningar att sätta sig in i det ekonomiska ansvar ombildningen medför, är sämre. Restate kallar sig störst på ombildningar. Vi avslöjar hur bolagets egen vd fuskskrivit sina bekanta för att pressa igenom en ombildning. Vi har fått justitieministern att tala om ”skumraskbransch” och ”gangstrar”, och vi har genom gediget fotarbete skildrat de människor som blivit brickor i spelet om bostadsmiljonerna under köpfestens årtionden.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vi avslöjar ett systemfel där redan utsatta blir blåsta. I många fall de svagaste på bostadsmarknaden. I sitt livs största affär är hyresgästerna utlämnade till ombildningskonsulten, som själv tjänar pengar på att ombildningen genomförs. Ingen myndighet granskar köpen. Ansvaret för komplicerade fastighetsaffärer landar helt på hyresgästerna. Genom att djupgranska exempel och utforska stora datamängder har vi blottlagt en skandal. Både systematiken och de upplägg vi avslöjat har tidigare varit okända. Vi lyfter fram dem som sällan får röst. De som inte vill köpa, tvingas bort, inte har råd, eller som köper in sig in i föreningar byggda på glädjekalkyler. Vi visar att det största konsultbolagets vd fuskskrivit sina bekanta för att få igenom en ombildning i syfte att tjäna pengar. Exemplen på den stora makt Restate fått i bostadsrättsföreningar genom att ta rollen som förvaltare är också en tidigare okänd bild. Granskningen har krävt mycket av oss. Ett kreativt metodarbete, en extrem uthållighet och ett djupt förtroendebyggande fotarbete i bostadsområdena.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vi har i flera år bevakat marknaden för ombildningar. Vi hade fått tag i en intern rapport som visade en miljonsvindel i samband med en ombildning och skrev om den, ett avslöjande i sig. Det kom också tips från läsare om ombildningar att titta närmare på. Då väcktes idén att ta ett större grepp för att visa en systematik. Vi satte igång med känslan att det i synnerhet fanns mycket att granska i konsulternas roll och försökte hitta en metod. Kunde vi jämföra de av konsulterna producerade ekonomiska planerna med verkligheten? Måla en bred bild av det eventuella vågspel som framför allt förorternas ombildningar skulle kunna knuffa in människor i?

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Först begärde vi ut uppgifter från Bolagsverket över alla nya bostadsrättsföreningar i Stockholms län som registrerats under perioden 2010 till 2021-10-20. Materialet omfattade drygt 3 700 listade bostadsrättsföreningar. Vi skapade en databas i Excel och gick igenom materialet metodiskt. Vi såg att Restate var den största aktören i länet. Vi lyfte ut de bostadsrättsföreningar där Restate anlitats genom att sortera på ingivarnas e-postadresser, alltså de som lämnat in uppgifterna till Bolagsverket. 593 bostadsrättsföreningar hade registrerats av en Restate-mejladress. Vi gick igenom dessa manuellt för att sortera bort nyproduktion och vilande bostadsrättsföreningar. Vi gjorde en fördjupad analys av 58 ombildningar där vi hade säkerställt att det handlade om just ombildning från hyresrätter till bostadsrätter. Efter det jämförde vi föreningars ekonomiska planer med årsredovisningar för att se om de hade fått höga lån och hur ekonomin verkade ha blivit i verkligheten, jämfört med Restates ekonomiska plan. När vi gjorde sökningar på föreningarna på nätet upptäckte vi också bolag som varit inblandade i fuskombildningar tidigare. Med detta som grund djupgranskade vi en ombildning i Rågsved där vi misstänkte att processen inte gått rätt till. Vi begärde ut köpstämmoprotokoll från Lantmäteriet, som visade vilka som röstat ja till ombildningen. Kravet på två tredjedels majoritet för ombildning var precis uppfyllt. Då kontrollerade vi folkbokföringen på de personer som röstat ja via fullmakt. Vi såg att kring det datum då omröstningen hölls hade sju personer varit skrivna på fastigheten i endast tio till tolv dagar. De hade samma flyttmönster – de hade flyttat från Halmstad till Stockholm och sedan tillbaka till Halmstad. Personerna var vänner på Facebook. Det fanns också kopplingar till Restates vd Patrik Rosén. En av personerna var en närstående till honom. Det fick vi bekräftat av Skatteverket. Vi såg också att vd:n var Facebookvän med personer i Halmstadsgruppen. Först ville vd Patrik Rosén inte kännas vid det, men när vi konfronterade honom med uppgifterna om den närstående erkände han upplägget. Han hade sett till att ett antal personer från bekantskapskretsen skrivit sig och röstat ja för att få igenom en ombildning i fastigheten. Den här granskningen hade inte gått att göra utan de drabbade hyresgästerna. Vi har samlat in massor av unika vittnesmål om baksidan av köpfesten, där grannar ställs mot grannar i de slitsamma processerna. Många har varit rädda. För en del har den ensamma kampen med att uppmärksamma problem kostat dem hälsan. Metoden blev en långvarig kontakt. Det var avgörande för att några hyresgäster vågat ställa upp med namn och bild. Deras historier har blivit bärande för att visa hur de boende hamnar i kläm.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Bolagsverket, Boverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Skatteverket, Hyresgästföreningen, Facebook, tingsrättsdomar, intervjuer med experter inom ombildning, bostadsrätt, ekonomi och revision, samt myndighetspersoner, hyresgäster och andra boende som drabbats.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Vi har kämpat med att hantera materialets massa. Vi har genomfört en enorm mängd intervjuer och hanterat stora data. Uttag från Bolagsverket kostade mycket pengar och de kunde heller inte sortera ut exakt det vi behövde. Vi höll på att drunkna i allt material. Vi var tvungna att granska Excelfiler manuellt för att sortera bort vilande föreningar och nyproduktion. Det tog många veckor eftersom vi fick söka uppgifter om varje enskild bostadsrättsförening. En annan svårighet har varit att få hyresgäster att prata och ställa upp. Många har varit rädda för ombildningskonsulten, för att inte kunna få bo kvar eller för konflikter med grannar. Flera har också varit oroliga över att negativ publicitet ska sänka deras bostads värde. Modet hos dem som till slut la förtroendet i våra händer är vi enormt tacksamma för. En del har inte ens vågat ställa upp anonymt. Vi har också haft svårt att hitta experter. Vad är olagligt, vad är bedrägligt, och vad är ”bara” förslaget? I granskningen av föreningen i Hallonbergen exempelvis, reagerade vi på upplägget att Restate gått in som förvaltare, något vi sedan insåg att de gjort flera gånger. Men att få en bild av vad detta egentligen innebar var inte enkelt eftersom så få i Sverige är oberoende experter på ämnet. I flera fall har de som pekas ut som de främsta bostadsrättsexperterna i landet inte kunnat svara på våra frågor. (Efter granskningen är det vi som blivit experter, både läsare, politiker och tjänstemän hör av sig till oss.)

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

https://www.hemhyra.se/nyheter/vdns-bekanta-flyttade-in-sa-ombildades-hyresratterna-genom-fusk/ https://www.hemhyra.se/nyheter/ombildning-till-varje-pris-anita-77-pressas-att-kopa-i-jakten-pa-miljonvinster/ https://www.hemhyra.se/nyheter/fanny-forsokte-ta-strid-mot-ombildningskonsulten-nu-flyttar-hon-aldrig-mer-bostadsratt/ (Alla 21 artiklar: https://www.hemhyra.se/taggar/den-stora-kopfesten)

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

9 månader på deltid. Vi behövde också sköta övrig bevakning.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Granskningen har lett till polisanmälan av Restates vd för misstänkt bedrägeri och till reaktioner på flera politiska nivåer – både i Stockholms stad, i länet och nationellt. Riksdagsledamöter och justitieminister Morgan Johansson (S) har reagerat på fusket i branschen och vill se lagändringar. Socialdemokraterna i Göteborg meddelade att de gick till val på att helt stoppa ombildningarna. Läsare, politiker och experter har hört av sig för mer kunskap i frågan. Granskningen har lett till drygt 30 rewrites, uppföljningar och politiska utspel och initiativ, varav två ledartexter i Aftonbladet. 30 juni 2022 tillsatte regeringen en utredning för att bland annat komma åt ombildningsfusk och kriminella upplägg i branschen. Den delen av utredningen är en direkt konsekvens av vår granskning.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/y4dz8A/hyresgaster-pressas-med-maffiametoder https://www.aftonbladet.se/ledare/a/L5zePP/hyresgaster-i-klorna-pa-giriga-konsulter https://www.hemhyra.se/nyheter/efter-hem-hyras-avslojande-om-ombildningsfusk-politiker-polisanmaler-restates-vd/ https://www.hemhyra.se/nyheter/justitieministern-efter-hem-hyras-avslojande-en-ren-skumraskbransch/ https://www.hemhyra.se/nyheter/fler-krav-pa-skarpningar-efter-hem-hyras-granskning-uppenbara-hal-i-lagstiftningen/ https://www.hemhyra.se/nyheter/efter-hem-hyras-avslojande-nu-ska-regeringen-utreda-ombildningsfusket/

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.