Guldspaden Nominerad 2019

Den sista milen - leverans till dörren

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2019 i kategorin Etermedia riks dokumentär Se bidrag: Bidrag (.zip, 58 MB) Kategori Etermedia riks dokumentär Nominerade Maria Ridderstedt Förutom ovanstående deltog följande personer Johan Sundström på Kaliber var producent. Publiceringsdatum 2019-05-20

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

I dag kan en svensk storstadsmänniska beställa en vara på morgonen och få den hemkörd samma kväll. Med fri frakt. P1 programmet Kalibers granskning visar att ekvationen går ihop med hjälp av osäkra bilar, bolag som vill vinna marknadsandelar med alla medel och förare som utnyttjas. Granskningen visar även att det som konsument är lätt att stöta på de här företagen när man beställer hem något från nätet och att en av de största underleverantörerna till nya hemleveranstjänster som tex Budbee och Airmee har haft anställda utan arbetstillstånd i Sverige, som jobbat 200-300 timmar i månaden, kört bilar med körförbud och utan rätt tillstånd för godstrafik.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Grävet uppfyller kriterierna eftersom jag har granskat ett nytt fenomen som det finns mycket lite rapporterat om tidigare. Vi har avslöjat förhållanden som allmänheten inte tidigare kände till (även om många säkert anat). Avslöjandet har gjorts med en rad olika metoder för grävande journalistik.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

I år förväntas svenskarna handla för 88 miljarder kronor på nätet. I städer som Stockholm, Göteborg och Malmö kan man beställa en vara på morgonen och få den hemlevererad samma kväll. Jag har (liksom antagligen många andra) funderat över hur det kan gå ihop. Någon måste ju betala priset när jag kan sitta hemma i soffan och beställa hem ett paket bomullspinnar för 12 kronor och få det levererat till dörren utan att det kostar mig något extra. Jag började med att angripa en rad olika vinklar på fenomenet. Tittade olycksrapportering och polisanmälningar om överlast. Åkte med förare ut på leveranser. Ganska snart upptäckte jag stora problem på det arbetsrättsliga området och valde att rikta in mig på det.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Jag började verkligen från noll med bara en känsla att något inte står rätt till. Började höra mig för vilka företag som inte sköter sig. Jag fick tips om en rad småföretag som inte sköter sig. Branschen är uppbyggd lite som taxibranschen med massor av småföretag (85 procent av alla företag inom åkerinäringen äger bara 1-5 bilar). Men sen kan hundratals småföretag i sin tur köra för själva speditören (tex Best transport, Budee eller Airmee). Ofta kör själva åkeriföretaget för flera speditörer. Jag insåg då att jag måste vända på själva granskningen och istället undersöka hur stor risk det är att jag som konsument får leveranser från de här företagen som fuskar på olika sätt för att pressa priset, därför valde jag att under en månads tid leva helt på leveranser till dörren (kläder, mat, hygienartiklar, medicin och alkohol). Jag intervjuade de förare som var villiga att prata, skrev ner registreringsnumret på bilen och tog reda på om fordonet var registrerat på rätt sätt, sökte på företagsnamnet hos myndigheter som arbetsmiljöverket, migrationsverket och skatteverket. Jag valde även att följa ett paket från det svenska företag som vi svenskar handlar flest produkter ifrån på nätet, Apotea, till min dörr; ett paket bomullspinnar för 12 kr med hemleverans. Bolaget som levererade bomullspinnarna, Homefleet group, hade förare som, var asylsökande, talade ingen svenska och nästan ingen engelska. I en rättsdatabas hittade jag fem stämningar mot Homefleet group om uteblivna semestersättningar. Jag begärde ut alla handlingar i dessa skadeståndsmål och fick då fram de 5 anställdas lönebesked där det tydligt framgick att de fått lön under kollektivavtalsnivå och att det arbetat långt mer än vad som är lagligt i Sverige. De hade även ett stort antal personer som ansökt om arbetstillstånd hos Migrationsverket för att få komma till Sverige för att arbeta för företaget vilket tydde på att de lockat med arbetstillstånd. Dessutom kunde jag när jag kontrollerade vilka fordon företaget ägde konstatera att de använde ett stort antal bilar utan rätt tillstånd för godstrafik, trots att godstransporter är det som företaget sysslar med.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Jag har genomfört egna tester, begärt ut offentliga handlingar ifrån en rad svenska myndigheter om de företag som levererat varor till dörren. Intervjuat både öppna och hemliga källor. Jag har kombinerat uppgifter som jag fått genom offentliga handlingar från tex Transportstyrelsen, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Tingsrätten. Jag kontrollerade också flera av de här uppgifterna mot varandra. För att hitta de tidigare anställda som idag inte bor i Sverige använde jag sociala medier.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Ett problem var att vd:n för Homefleet group ljög och förändrade sin berättelse efter hand för att passa de fakta jag presenterar. Jag var tvungen att kontrollera varje påstående som han gjorde. Jag har sällan varit med om en granskning som varit så journalistiskt utmanande som denna. När jag väl hade fått tag på de 5 personer som stämt företaget och fått deras berättelser om hur man slarvade med trafiksäkerheten var jag tvungen att hitta bevis för att det även slarvas idag. Genom att gå igenom alla bilar företaget äger, kontrollera hur de är registrerade och vilka bilar som har körförbud och sedan begära ut uppgifterom hur mycket trängselskatt som betalats för fordonen kunde jag bevisa att fordonen användes i stor omfattning. Dessa uppgifter blev även väsentliga i den ansvarsutkrävande intervjun och jag kunde använda dem för att visa hur Vd:n slingrade sig. Ett annat problem var att det var flera företag i kedjan från toppen till botten och att alla behövde få bemöta kritiken, det tog mycket tid i slutfasen av projektet och jag var tvungen att utelämna flera kända varumärken som också använder underleverantörer som brister just för att det inte fanns tid och möjlighet att få med deras bemötanden i publiceringen. Ett annat problem var språket och att hitta en huvudperson till berättelsen. Många av de berörda talar ingen svenska och mycket lite engelska, jag var tvungen att använda tolk. De som levererade varor hem till mig skulle vara lätta för arbetsgivaren att identifiera så jag ville inte använda dem som huvudpersoner. Flera jag intervjuade var rädda och ville inte vara med namn och bild. De som har fått arbetstillstånd kopplat till ett företag kan inte bara byta jobb utan står i stark beroendeställning till den som gett dem jobbet.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Själva dokumentären https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=7218790

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Ungefär 8 veckor från start till publicering för en reporter.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Väldigt fina reaktioner, många har berömt mig för den ansvarsutkrävande intervjun. Många förare har hört av sig och varit tacksamma för att någon äntligen berättar om det här. Transportarbetarförbundet och även Åkeriföretagen har fått nya insikter av granskningen och varit tacksam för att den gjorts. Apotea har sett över sina krav på underleverantörer av frakt och skärpt sina regler. Även Aimee och Bubee menar att man har gjort det. Homefleetgroup har efter granskningen dömts till att betala vite till Arbetsmiljöverket för brister i säkerheten.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej