Juryns särskilda pris 2014

Den blinda tron på kall fusion

För en kritisk granskning av svenska forskares kopplingar till den kontroversielle italienaren Andrea Rossi och hans ifrågasatta forskning.