Guldspaden Nominerad 2021

De skumma husaffärerna

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2021 i kategorin Mindre dagstidning Se bidrag: Bidrag (.zip, 3 MB) Bidrag (.zip, 6 MB) Bidrag (.zip, 21 MB) Hämta alla filer Kategori Mindre dagstidning Nominerade Ulrika Nohlgren Publiceringsdatum 2021-05-17 Var publicerades jobbet? På norran.se och i papperstidningen, två gånger 17 maj, samt 19 maj, 20 maj, 25 maj, 28 maj och 24 juni. Här kan man läsa hela granskningen: https://norran.se/artikel/r033899r

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Vi har synliggjort ett i huvudsak utländskt nätverk som sysslar med fastighetsaffärer med ett tydligt penningtvättsupplägg och även annan skum affärsverksamhet, framför allt i den lilla orten Boliden. I centrum för affärerna finns en kvinna från Turkmenistan med flera olika namn och med ett mer eller mindre närstående nätverk som hjälper henne. Vi har även visat hur svårt samhället har att försöka få ordning på de problem som uppstått i spåren av fastighetsaffärerna, som under flera år gick under radarn. Vi kunde även berätta om svarta inkomster och miljonrullning inom kvinnans övriga affärsverksamheter, två skönhetssalonger och uthyrning av bostäder, samt kopplingar till organiserad brottslighet. Här kan man läsa hela granskningen: https://norran.se/artikel/r033899r

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Det är en unik granskning av metoder för penningtvätt inom fastighetsbranschen. Fallet är udda på så sätt att nätverket sveper in och köper ett stort antal bostäder på en liten ort, vilket även får konsekvenser för tryggheten för invånarna. Många i Boliden och även utanför har nog undrat vad det är som pågår där och misstänkt att det kan handla om brottslighet. Norran har kunnat visa på omfattningen av affärerna och synliggöra de metoder som nätverket använt sig av för penningtvätt och för att även generera och trolla bort svarta pengar i sina verksamheter. Vi har även avslöjat vilka pengasummor som är i omlopp i dessa affärer och delvis varifrån pengarna och personerna kommer. Efter avslöjandet har frekvensen verkar fastighetsaffärerna avtagit. Det är svårt att säga om det är avslöjandet som bidragit eller övriga insatser som samhället gör, men den mediala uppmärksamheten är såklart en varningsklocka till personer som funderat på att sälja fastigheter till de här personerna eller att hyra av dem.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Redan när kvinnan från Turkmenistan gjorde ett av sina första fastighetsköp i kommunen för flera år sedan reagerade vi och en kollega kollade upp den affären. Men det tycktes då inte finnas något brottsligt uppsåt med affären. Vi har under flera år efter det hört olika berättelser om kvinnan, vars fastighetsaffärer Bolidenborna suckat över men inte velat/vågat prata om. Med den lilla informationen vi hade började vi fundera på om det handlade om någon form av skumraskaffärer. Norran bestämde sig strax före jul förra året att göra ett seriöst försökt att kolla på hennes affärer. När vi begärde ut fastighetsinformation för ett antal av hennes fastigheter såg vi direkt att det här inte var normalt förfarande och plockade därför ut mer information från lantmäteriet.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Norran begärde ut omfattande fastighetsinformation hos lantmäteriet. Här fanns en stor del av rådatan till granskningen (fastigheternas historia, datum för köp och köpesummor) inklusive namnen på ett antal personer som frekvent återkommer i affärerna. Vi noterade namnen, hur många gånger de deltog i affärer och gjorde även personkollar. De som hade adress i Sverige, ett fåtal, begärde vi även ut information om från Folkbokföringen. I övrigt gjordes personresearch via sociala medier, där några personer i härvan hittades via nyckelpersonernas (kvinnans närmaste nätverk) Facebook. Vi kunde lokalisera och kommunicera med två personer i det utländska nätverket som svarade på mejl och messenger. Reportern använde bolagsinformationstjänster i stor utsträckning för att få ett grepp om de företag som kvinnan och hennes närmaste var involverad i. Norrans reporter hade även tur som gick en UG-kurs och där hittade en oväntad koppling till organiserad brottslighet och en mystisk brevlåda. När vi väl publicerat de första delarna strömmade tips inom om allehanda teorier och skumraskaffärer som fastighetskvinnan var involverad i, ibland tips att gå vidare med, ibland information som kastade ljus över relationer mellan personerna i nätverket. Jag tror det spelade in att vi genomfört många granskningar på senare år och upparbetat ett förtroende av invånarna. Vi lyckades även via kontakter få fram information om att avdelningar inom kommunen, räddningstjänsten och polisen samarbetade för att få bukt med problemen i Boliden och gjorde journalistik på detta. Slutligen begärde vi ut Skatteverkets omfattande utredning om kvinnans affärsverksamheter och skönstaxering. Det blev ett bra komplement och hängde väl ihop med resten av granskningen. Vi försökte även få tag i personer inom nätverket som vi hittade telefonnummer eller andra kontaktuppgifter till, men det var svårt att få tag på dem

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Fastighetsinformation från Lantmäteriet. allabolag.se, ratsit.se och liknande tjänster Beslut om upptaxering från Skatteverket. Information från Kronofogdemyndigheten. Information från Folkbokföringen. Sociala medier. Experter på penningtvätt, skattebrott och fastighetsaffärer. Bolidenbor som hörde av sig med tips och information.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Att det var svårt att få tag på personer i nätverket. Vi sökte upprepade gånger kontakt med kvinnan från Turkmenistan och hennes före detta man (som också ingår i nätverket). Det var svårt att hitta ett fungerande telefonnummer till henne. Ingen svarade när vi ringde på något nummer. Även myndigheterna har detta problem. Vi sökte henne via sociala medier, via mejl och skickade även brev. Vi har även sökt en kvinna i Ukraina som fått ett gäng fastigheter i gåva, via sociala medier och via brev utan att få svar från henne. Eftersom varken SÄPO eller polisen lokalt kunde säga hur farligt detta nätverk var så avstod vi från att åka och konfrontera kvinnan. Det var även oklart var hon befann sig. Av säkerhetsskäl valde vi att underteckna artiklarna med Norrans redaktion. Ett problem generellt före publiceringen har också varit att så få Bolidenbor ville prata och framför allt berätta vad de vet i tidningen, på grund av rädsla.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Skumma husaffärer i Boliden – kan handla om brottslighet Företagens mystiska brevlåda leder till organiserad brottslighet Miljonrullning på privata konton och svarta inkomster

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Sporadisk sammanställning och inhämtning av information pågick från januari till april, sedan blev det lite mer arbete i mån av tid fram till ett par veckor före publicering då vi jobbade intensivare med att göra klart. Väldigt svårt att säga hur mycket tid som lagts men cirka tre veckors arbetstid.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Den viktigaste konsekvensen är att många Bolidenbor hört av sig till oss direkt och även kommenterat i sociala medier att de är glada att affärerna äntligen granskas och kommer fram i ljuset. Deras förhoppning är att avslöjande gör att problemen i Boliden försvinner. Det är sällan kommunala tjänstemän och polisen tackar oss för granskningar vi gör, men de tyckte också att det var bra att problemen i Boliden till följd av fastighetsaffärerna lyftes fram. Och det är väl det som är den stora grejen – att det som pågått i det fördolda synliggörs. Att affärerna lyfts fram i ljuset torde göra det svårare för nätverket att fortsätta operera i Boliden, men även på andra platser i kommunen framöver.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej