Guldspaden Nominerad 2023

De dolda Rysslandsaffärerna

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2023 i kategorin Storstadstidning Se bidrag: Bidrag (.zip, 559 MB) Kategori Storstadstidning Nominerade Hugo Lindkvist Adrian Sadikovic Förutom ovanstående deltog följande personer Mikael Delin, redaktör Daniel Costantini, fotograf Jonas Backlund, grafik Anna-Lena Wejderman, grafikchef Johan Furusjö, utgörning Publiceringsdatum Framför allt mellan 11 oktober – 21 november 2023. Var publicerades jobbet? Dagens Nyheter

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Mitt under pågående anfallskriget avslöjar DN: * Att flera av Sveriges största storbolag vilselett allmänheten, och i det dolda fortsatt sina affärer i Ryssland, trots att de lovat motsatsen. * Att svenska storföretag skickat säkerhetsteknik och känslig utrustning till regimen, och gjort affärer med bolag styrda av oligarker nära Vladimir Putin. * Genom interna läckta dokument visat hur storbolaget Tetra Pak utarbetat planer på hur de i hemlighet skulle fortsätta göra affärer i Ryssland, och dölja detta. * Hur EU:s sanktioner enkelt kan kringgås med hjälp av bolag i Rysslands grannländer. * Genom ett fiktivt ryskt bolag och med hjälp av AI visar reportrarna hur svenskt “grönt” stål gått in i Ryssland. * Hur svenska Epiroc misstänks ha lämnat in förfalskade dokument till myndigheter, och utretts för sanktionsbrott. * Hur Natolandet Turkiets försvarsindustri gjort stora affärer med Ryssland mitt under kriget, samtidigt som Sverige fortsatt blockerats ur försvarsalliansen.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Genom helt unika och nyskapande metoder har vi gjort avslöjanden som fått stor internationell uppmärksamhet och spridning, och lett till att svenska bolag bett om ursäkt, inlett utredningar och riskerar sanktioner från den ukrainska staten. Mycket av nyhetsrapporteringen om svenska bolag och hur de agerat kring de ryska sanktionerna har baserats på vad företag själva har uppgett. Vi har gång på gång visat hur deras löften inte stämmer. Vi avslöjar hur känsliga varor från några av Sveriges största företag fortsatt levereras till Ryssland, mitt under det pågående anfallskriget mot Ukraina. Vi är samtidigt ett av de internationella medier som kommit absolut närmast i att beskriva hur kringgåendet av EU:s sanktioner går till.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Efter den fullskaliga invasionen av Ukraina lovade en lång rad av Sveriges största och mäktigaste bolag att de avslutat sina affärer i Ryssland. Vi ville undersöka om det stämmer, och om de verkligen håller vad de lovar. Det blev startskottet på vår granskande artikelserie.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Granskningen omfattar en lång rad arbetsmetoder, nya som klassiska grävmetoder. Allt från AI, wallraffande med ett påhittat ryskt bolag, genomgångar av tiotusentals affärer, dokumentation från olika länder och ett stort antal källor i Sverige och utomlands. Med hjälp av artificiell intelligens skapade vi ett fiktivt ryskt bolag med tillhörande hemsida och e-postadresser. På så sätt kunde vi komma i kontakt med de svenska bolagens affärspartners, i Ryssland och andra länder. Vi har, genom två olika kommersiella databolag, tagit del av uppgifter kring tiotusentals affärer i Ryssland. Uppgifterna kommer direkt från ryska tullmyndigheter, och affärerna har bekräftats av bolagen vi granskat. Vi har genom flera olika register, både internationella och specifikt ryska, granskat de ryska slutmottagarna och personerna som står bakom dessa företag. Vi har med hjälp av digital research och AI-verktyg för bland annat ansiktsigenkänning gjort omfattande personresearch för att kartlägga personerna bakom företagen djupare. Vi har också använt oss av satellitbilder för att hitta de utländska bolagens filialer, och hittat ett av bolagen alldeles intill en rysk fabrik för attackdrönare. Vi har, med hjälp av forskare och rapporter, granskat de särskilda produktkoder som registrerats i leveranserna, och kunnat visa att svenska bolagskoncerner skickat produkter som kan användas av Rysslands militärindustri. Vi har även gjort en lång rad intervjuer, både öppna och med uppgiftslämnare, som svarat på våra frågor eller beskrivit olika delar i handeln för oss. Vi har också tagit del av hemliga, läckta dokument från företag, samt begärt ut och läst tusentals offentliga handlingar. Då Ryssland är ett land där myndigheternas hemsidor ofta är stängda för personer utanför, har vi med hjälp av ett ryskt VPN kunnat komma åt ytterligare register och dokumentation kring regimens handel. Vi har tagit oss in i en rad olika krypterade kanaler på bland annat appen Telegram och kunnat se hur helt nya produkter från Sverige säljs i Ryssland. Vi har gått långt för att utkräva ansvar från bolagen, och inte gett oss förrän vi fått riktiga intervjuer genom att upprepade gånger gå till bolagens huvudkontor, fråga ut personer på plats och ta oss in i deras receptioner med fotograf.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

* Tiotusentals datauppgifter som i detalj visar verkligheten bakom svenska, mäktiga bolags dolda affärer i Ryssland. * Skapat och använt ett fiktivt ryskt bolag med tillhörande kontaktuppgifter. På så sätt har vi samlat in uppgifter och dokumentation från svenska bolagens affärspartners i utlandet. * Läckta dokument inifrån svenska bolag, över deras hemliga planer. * Begärt ut tusentals offentliga handlingar, från bl.a. Tullverket, Kommerskollegium, Inspektionen för strategiska produkter, Förvaltningsrätten och Utrikesdepartementet. * Ett stort antal öppna intervjuer med bolag, forskare och experter. * Forskningsrapporter, böcker, nätforum, bildmaterial från krypterade chattkanaler. * Satellitbilder. * Hemliga källor i Sverige och utomlands med insyn.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Vårt största problem har varit den stora bristen på transparens från storbolagens sida. En lång rad av bolagen har helt enkelt vägrat att ställa upp på intervjuer, trots mängder av försök och förfrågningar från vår sida. Personer ur den högsta ledningen på Epiroc och SSAB ställde i slutändan upp på intervjuer. Men det skedde först efter krav att få stora delar av frågorna på förhand, samt i SSAB:s fall att vi besökte deras huvudkontor. Ett annat grundproblem var också att alla dessa uppgifter hemligstämplas av svenska Tullverket. Vi löste det genom att skaffa oss tillgång till ryska register över importen från svenska bolagskoncerner. Under arbetets gång stötte vi upprepade gånger på personer som var rädda för att prata med oss. Vi fick under lång tid bearbeta personer för att lyckas komma åt viktig och unik information som var avgörande i granskningen. Vi har också utsatts för hatfulla kommentarer från företag och mäktiga personer inom utländsk försvarsindustri som vi granskat. Däribland från ett bolag i Kazakstan, som försökt ta reda på privat information om oss, och ett bolag i Turkiet som frågat om vi tillhör PKK. Vi vet också att ett svenskt storbolag, med hjälp av advokater, försökt att kartlägga vilken information vi har tillgång till om deras verksamhet.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

* DN avslöjar: Svenska storbolagen i affärer med Ryssland – trots löftena (11 oktober) * Mellanhanden avslöjar: Så levereras stålet från SSAB till Ryssland (19 oktober) * Läckta dokumenten inifrån: Så ska Tetra Paks leveranser till Ryssland döljas (6 november) * Avslöjar: Turkiskt försvarsbolag i stora Rysslandsaffärer – mitt under kriget (21 november)

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Granskningens samtliga delar tog närmare 5 månader att genomföra.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

* Stor internationell spridning. * En lång rad svenska bolag har offentligt bett om ursäkt, stoppat sina affärer och inlett olika utredningar. * Ukrainska staten har reagerat kraftigt och öppnat för att de bolag som förekommit i DN:s granskning kan komma att svartlistas. * Internationella Yermak-McFauls expertgrupp för ryska sanktioner, som föreslår nya sanktioner mot regimen, har meddelat att DN:s granskning kommer användas som underlag inför kommande förslag på sanktionspaket. * DN har bjudits in och talat på en internationell konferens anordnad av Handelshögskolan tillsammans med företrädare för regeringarna i både Ukraina och Sverige. * Prestigeuniversitetet Yale, som följer vilka bolag som gör affärer i Ryssland, har efter våra artiklar svartlistat svenska bolag som Trelleborg.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Granskningen har fått mycket stort medialt genomslag, både i Sverige och internationellt. Bland annat har SVT, Omni, Di, Ekot, HD/Sydsvenskan, GP, Omni, Affärsvärlden, Corren, och LT rapporterat om avslöjandena i Sverige. Internationellt har artiklarna fått spridning i medier i allt från Finland, Ukraina, Ryssland, Estland och Kirgizistan. I Finland har våra nyheter omnämnts i (i princip) varenda större nyhetskanal. En länklista med exempel bifogas.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej, inte vad vi känner till.