Guldspaden Nominerad 2017

Bussfusket

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2017 i kategorin Storstadstidning Se bidrag: Bidrag (.zip, 7 MB) Kategori Storstadstidning Nominerade Dan Ivarsson Erik Magnusson Förutom ovanstående deltog följande personer Jonas Nyrén (arbetsledare), Patrik Renmark (fotograf), Moa Dahlin (fotograf), Bengt Arvidson (webb-tv), Katarina Monikander (webbredigering), Jenny Rydqvist (pappersredigering), Karin Zillén (reporter) Publiceringsdatum Den första publiceringen gjordes 11 mars 2017. Hittills har Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad publicerat ett tjugotal artiklar. Och säkert kommer det fler i samband med utredningen om dödsolyckan i Härjedalen. Var publicerades jobbet? Sydsvenskan/Helsingborgs Dagblad

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

- Sveriges största privatägda bussbolag – Bergkvarabuss – fuskar systematiskt med säkerheten. Slarv, fusk och billiga reservdelar gör att många skolbussar och linjebussar är trafikfarliga, enligt våra källor på verkstadsgolvet. ”Jag sätter mig aldrig i deras bussar. Aldrig! För jag vet hur deras reparationer går till”, säger en person som i många år har jobbat i verkstaden på Bergkvarabuss i Malmö. - Många av de bussar som Bergkvarabuss använder för att köra skolbarn eller kollektivtrafik blir underkända i besiktningen. Bussarna godkänns sedan av Bergkvarabuss egen verkstad – ofta utan att repareras ordentligt. Ett exempel är Malmö FF:s spelarbuss, som underkändes fyra år i rad, eftersom nödutgångarna inte fungerade. - Bergkvarabuss har under många år haft en katastrofal arbetsmiljö på sin stora verkstad utanför Malmö. Skolbussar, turistbussar och Skånetrafikens linjebussar repareras av inhyrda rumänska gästarbetare som bor i ett ombyggt stall bredvid verkstaden. Extrem stress, långa arbetsdagar, ständiga hot och utskällningar präglar arbetsdagarna. ”De behandlar oss som djur. Vi får arbeta som slavar”, säger en verkstadsarbetare. - Olycksbussen från Bergkvarabuss som i april 2017 körde av vägen i Härjedalen med tre dödsfall som följd underkändes två år i rad vid tre av Bilprovningens kontrollbesiktningar. Varje gång på grund av styr- och hjulproblem. Men olycksbussen godkändes sedan av verkstaden i Malmö – som enligt personalen fuskar med reparationer och godkännanden. - Busschaufförerna på Bergkvarabuss tvingas kringgå reglerna, så att de får sitta 12 – 14 timmar bakom ratten. Bergkvarabuss mörkade att föraren i olycksbussen redan hade kört en timma när bussresan mot fjällen startade.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Genom vår granskning har vi blottlagt fakta som företaget på alla sätt har försökt dölja. I vår granskning har vi använt flera olika, innovativa metoder för att belägga missförhållanden inom Bergkvarabuss. Vi har metodiskt byggt upp ett brett kontaktnät av källor på verkstadsgolvet. Genom spaning på fältet och data från Transportstyrelsen, Besikta och Bilprovningen tvingade vi fram en kartläggning från Bergkvarabuss om trafiksäkerheten för alla deras bussar. Bussarnas skick och arbetsmiljön för chaufförer och verkstadspersonal har intresse för hundratusentals personer som åker med Bergkvarabuss. Det är också viktigt att granska hur våra skattepengar används: bara Skånetrafiken köper bussresor för 360 miljoner kronor om året av Bergkvarabuss.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vi fick ett initierat, men vagt, tips om missförhållanden på företaget. Sedan krävdes enormt mycket journalistiskt arbete för att blottlägga och bevisa alla de missförhållanden som vi redovisar i vår granskning.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Intervjuer med ett stort antal källor som jobbar eller har jobbat på Bergkvarabuss. Genomgång av stora mängder offentligt material om Bergkvarabuss och dess verkstadsbolag Mekka Traffic. Exempelvis årsredovisningar, handlingar hos Skånetrafiken, miljöförvaltningen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Räddningstjänsten, Swedac, Transportstyrelsen, Besikta och Bilprovningen. Reportage från Bergkvarabuss verkstad och bussar samt ansvarsutkrävande intervjuer med ledningen på företaget.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Se svaret på ovanstående fråga.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Eftersom vi till stor del arbetade med anonyma källor behövde vi väldigt många oberoende källor för att belägga fusk och missförhållanden med bussarna och arbetsmiljön på verkstaden. Därför blev arbetet väldigt tidskrävande. Företaget försökte i efterhand misskreditera oss och vår granskning genom publiceringar på sin egen hemsida. Det slutade företaget dock med efter dödsolyckan i Härjedalen.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

1. Mekaniker slår larm: Vi fuskar med bussarna. Många av Skånetrafikens regionbussar är trafikfarliga på grund av systematiskt slarv och fusk i verkstaden. ”Jag sätter mig aldrig i deras bussar. Aldrig! För jag vet hur deras reparationer går till”, säger en person som jobbat i många år i verkstaden på Bergkvarabuss i Malmö. (SDS 170311) 2. Gästarbetarna bor i ett stall. De rumänska gästarbetarna på Bergkvarabuss bor i ett ombyggt stall bredvid verkstaden. Extrem stress, långa arbetsdagar, ständiga hot och utskällningar präglar arbetsdagarna, berättar de. ”De behandlar oss som djur. Vi får arbeta som slavar”, säger en verkstadsarbetare. (SDS 170316) 3. Olycksbussen godkändes i Malmö. Bussen som körde av vägen i Härjedalen med tre dödsfall som följd underkändes två år i rad vid tre av Bilprovningens kontrollbesiktningar. Bussen godkändes sedan av verkstaden i Malmö, som enligt personalen fuskar med reparationer och besiktningar. (SDS 170405)

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Vi två reportrar lade ner ungefär en månads arbete på research före den första publiceringen. Sedan jobbade vi ungefär en månad till med den fortsatta granskningen och alla uppföljande artiklar.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Vår granskning har lett till en genomgripande revision av Bergkvarabuss och deras verkstad. Företaget har granskats av Skånetrafiken, Arbetsmiljöverket, ackrediteringsorganet Swedac, fackförbundet Kommunal, miljöförvaltningen i Burlöv samt Lunds universitet, Malmö stad, Helsingborgs stad och flera andra kommuner som köper tjänster av Bergkvarabuss. Skånetrafiken tvingade Bergkvarabuss att förbättra säkerheten, miljön och andra rutiner på tretton olika punkter. Arbetsmiljöverket krävde att Bergkvarabuss skulle förbättra sig på nitton olika punkter. Efter bussolyckan i Härjedalen har Statens haverikommission startat en stor utredning om olycksbussen och företaget. Polis och åklagare håller också på med en brottsutredning av olyckan. Resultatet av vår granskning citerades först i lokala medier, som tidningar, radio och tv i Skåne. Efter dödsolyckan i Härjedalen tre veckor senare fick vår granskning stort nationellt genomslag i medier som Aftonbladet, Expressen och Göteborgs-Posten.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.