Guldspaden Nominerad 2020

Boken Familjen

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2020 i kategorin Bok Se bidrag: Bidrag (.pdf, 3 MB) Kategori Bok Nominerade Johanna Bäckström Lerneby Publiceringsdatum 2020-05-22 Var publicerades jobbet? I bokform

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Boken Familjen blottlägger hur parallella samhällen fungerar i praktiken i våra förorter. Genom en unik inifrånblick i en av de mäktiga familjerna i Sverige berättar boken hur familjen under lång tid har lyckats bygga ett parallellt samhälle, hur de upprätthåller sin makt och hur de påverkar ett helt samhälle. Boken avslöjar också de svenska myndigheternas arbetssätt när de har ett enda uppdrag: Att slå ut familjens makt i Angered.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Boken Familjen är frukten av 14 års gedigen research och grävande journalistik. Familjen baseras på hundratals samtal och intervjuer med öppna och hemliga källor, både i Sverige och utomlands, som jag gjort sedan 2006 då jag första gången kom i kontakt med familjen. Jag har också haft långa samtal och intervjuat flera personer i familjen och släkten. Ibland öppet, ibland med löfte om källskydd. Jag har gått igenom mejl, sms och ljudupptagningar som kommer från, eller handlar om, familjen. Intervjupersonerna i övrigt är representanter för olika myndigheter och samhällsfunktioner, vanliga människor och folk från den kriminella världen i Göteborg. Boken bygger också på tusentals dokument från bland annat polisen, förvaltningsdomstolar, brottmålsdomstolar, socialtjänsten, Försäkringskassan, Skatteverket, Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, kommuner och stadsdelsförvaltningar. Även rapporter från forskare och myndigheter finns med som källmaterial, samt kartläggningar på sociala medier som till exempel Instagram, Facebook och Youtube.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Den uppstod när jag för länge sedan fick höra ett rykte om att det fanns en mäktig, äldre man i Angered som var överhuvud för en mäktig, stor släkt och som satt på en guldtron och tog emot gåvor från folk som han hjälpte med olika saker (ryktet om guldtronen visade sig var fel, men resten stämde) Jag upplevde också ett kunskapsglapp, att folk i allmänhet inte fattade allvaret av parallella samhällen och vad de här familjernas makt leder till. Hur många böcker och reportage har inte gjorts om kriminella gäng i Sverige utan att man konkret förstått hur vardagsdjupt rotat det här är? Jag ville göra det begripligt, genom att förstahandskällorna, det vill säga, familjen själv fick berätta själva hur de ser på världen, maffia, kriminalitet och makt.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Boken Familjen är frukten av 14 års gedigen research och grävande journalistik. Familjen baseras på hundratals samtal och intervjuer med öppna och hemliga källor, både i Sverige och utomlands, som jag gjort sedan 2006 då jag första gången kom i kontakt med familjen. Jag har också haft långa samtal och intervjuat flera personer i familjen och släkten. Ibland öppet, ibland med löfte om källskydd. Jag har gått igenom mejl, sms och ljudupptagningar som kommer från, eller handlar om, familjen. Intervjupersonerna i övrigt är representanter för olika myndigheter och samhällsfunktioner, vanliga människor och folk från den kriminella världen i Göteborg. Boken bygger också på tusentals dokument från bland annat polisen, förvaltningsdomstolar, brottmålsdomstolar, socialtjänsten, Försäkringskassan, Skatteverket, Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, kommuner och stadsdelsförvaltningar. Även rapporter från forskare och myndigheter finns med som källmaterial, samt kartläggningar på sociala medier som till exempel Instagram, Facebook och Youtube.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Boken Familjen är frukten av 14 års gedigen research och grävande journalistik. Familjen baseras på hundratals samtal och intervjuer med öppna och hemliga källor, både i Sverige och utomlands, som jag gjort sedan 2006 då jag första gången kom i kontakt med familjen. Jag har också haft långa samtal och intervjuat flera personer i familjen och släkten. Ibland öppet, ibland med löfte om källskydd. Jag har gått igenom mejl, sms och ljudupptagningar som kommer från, eller handlar om, familjen. Intervjupersonerna i övrigt är representanter för olika myndigheter och samhällsfunktioner, vanliga människor och folk från den kriminella världen i Göteborg. Boken bygger också på tusentals dokument från bland annat polisen, förvaltningsdomstolar, brottmålsdomstolar, socialtjänsten, Försäkringskassan, Skatteverket, Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, kommuner och stadsdelsförvaltningar. Även rapporter från forskare och myndigheter finns med som källmaterial, samt kartläggningar på sociala medier som till exempel Instagram, Facebook och Youtube.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Inga större problem.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

14 år totalt, men har aldrig jobbat heltid med projektet. Började skriva boken i april 2019.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Bara positiva. Folk hör av sig varje vecka och berättar att de för första gången förstår vad som händer i förorten, vilken gör mig jätteglad. Polismyndigheten, Ekobrott, socialtjänster, åklagarmyndigheter osv har köpt in boken till ledningsgrupper och gruppchefer. TV 4 köpte in boken som julklapp till alla 350 på nyhetsredaktionen. Bland annat. Jag får också många förfrågningar om att föreläsa för olika myndigheter, även om det är lite svårt i corona-tider.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.